یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

اخبار

ترکیب هیات نظارت انتخابات کوهدشت، مشخص شدند.
میخواهم تا آنجا كه دوست دارم پر بگیرم، اما تا بارگاه دوست، راه طولانی است. چشم از پنجره بر نمیدارم. دشت از پی دشت، كوه از پی كوه، دسته‌دسته گل سرخ، یك عالم سبز و یك دریا اشتیاق كه دستی از غیب به جانم ریخته است!
حدیث کرامات و شفاعت‌هایت را چند سالی است که از زوارت شنیده‌ام. زواری که دل در گرو تو بسته‌اند

بازگشت به بالا