یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

اخبار

میخواهم تا آنجا كه دوست دارم پر بگیرم، اما تا بارگاه دوست، راه طولانی است. چشم از پنجره بر نمیدارم. دشت از پی دشت، كوه از پی كوه، دسته‌دسته گل سرخ، یك عالم سبز و یك دریا اشتیاق كه دستی از غیب به جانم ریخته است!
حدیث کرامات و شفاعت‌هایت را چند سالی است که از زوارت شنیده‌ام. زواری که دل در گرو تو بسته‌اند
بر اساس حكم صادره از طرف "علی یزدانی" مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان منصوب شد.

بازگشت به بالا