یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

با تصویب هیئت وزیران ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات و کارمندان دولت برای سال 1396 تعیین شد.
به گزارش پایگاه خبری یافته، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال 1396 به میزان بیست‌وچهار هزار و یک‌صد و چهل‌وچهار (144 ر 24) ریال تعیین می‌شود.
2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- (ازجمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1396 به میزان یک هزار و شش‌صد و نودوپنج (695 ر 1) ریال تعیین می‌شود.
تبصره- در اجرای بند (ب) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، کلیه کارکنانی که پس از اعمال ضریب مذکور، حقوق و مزایای مستمر آن‌ها کمتر از ده میلیون و سیصد و پنجاه‌هزار (000 ر 350 ر 10) ریال شود به ده میلیون و سیصد و پنجاه‌هزار (000 ر 350 ر 10) ریال افزایش می‌یابد.
3- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی ازجمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان‌های موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1396 به میزان ده درصد (10%) تعیین می‌شود.
تبصره – رعایت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393- الزامی است.
4- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به‌استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1396 به میزان ده میلیون و سیصد و پنجاه‌هزار (000 ر 350 ر 10) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
 تبصره– اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنا می‌باشند.
5- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1396 به میزان شش میلیون و شش‌صد هزار (000 ر 600 ر 6) ریال تعیین می‏شود که با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (6) قانون یادشده (فوق‌العاده جذب و فوق‏العاده ویژه طرح مسیر ارتقای شغلی) این میزان نباید کمتر از ده میلیون و سیصد و پنجاه‌هزار (000 ر 350 ر 10) ریال شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را برای اجرا به سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
 مصوبه دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی
با تصویب هیئت‌وزیران، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1396، ده درصد نسبت به سال 1395 افزایش می‌یابد.
 متن مصوبه هیئت‌وزیران به شرح زیر است:
1- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1396، ده درصد (10%) نسبت به سال 1395 افزایش می‌یابد.
تبصره- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ده میلیون و سیصد و پنجاه‌هزار (000 ر 350 ر 10) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود. اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنا می‌باشند.
2- در اجرای بند (هـ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال درصد افزایش حقوق سال 1396 نسبت به حقوق سال 1395، با افزایش امتیازات گروه‌های شغلی جداول مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری در سقف اعتبار ردیف (120-550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1396 کل کشور (بیست‌ودو هزار میلیارد (000 ر 000 ر 000 ر 000 ر 22) ریال برای صندوق بازنشستگی کشوری و دوازده هزار میلیارد (000 ر 000 ر 000 ر 000 ر 12) ریال برای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح) و سایر مقررات مواد مذکور با ضریب یک هزار و شش‌صد و نودوپنج (695 ر 1) ریال اعمال می‏گردد.
 تبصره 1- جداول افزایش امتیازات به‌نحوی‌که درصد افزایش امتیازات گروه‌های شغلی پایین‌تر بیشتر باشد، توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2- برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری و تطبیق گروه شغلی آن‌ها با رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را برای اجرا به سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد.

دیدگاه‌ها   

#1 فرهنگی بازنشسته ازگلدشت 1396-01-26 21:07
خدایاکاری کن که استانداروشهردار ومسولین مرکزلرستان رااکخودت کمک کن تااین گلدشت شرقی (فرهنگیان)راجزا یران بحساب بیاورندوقبول کنندکه ازاهالی لرستان وایرانی هستندواین سه راه مرگ یعنی سه راه گلدشت رادرست کنندوماراازاین بن بست ومسیرطولانی وکثیف واین کاسب های بیکاررانجات بدهندویک پارکی باوسیله ورزشی دراین خیابان سراسری باباطاهردرست کنندوخودپردازی بگذارند
نقل قول کردن
#2 احمد رضا 1396-01-27 00:08
هرجور حساب میکنم این 150هزار تومان که قراره اضافه بشه به حقوقم خیلی زیاده
هیچ راه حلی برای هزینه کردنش ندارم
لطفاً راهکار بدین دوستان من با این پول کلان چه کنم!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
من که بعد از ده سال خدمت دولتی نتونستم راهش رو پیدا کنم.
خدایا شکرت
نقل قول کردن
#3 کارگر قراردادی 1396-01-27 11:57
ببخشید پس نیروهای قراردادی و شرکتی شاغل در ادارات چقد بهشون اضافه میشه؟
همونطور که مستحضرید این نیروها با اضافه کار تا ماه قبل ماهی یک میلیون و نیم میگرفتن چقد میخواد به این عزیزان اضافه بشه؟
شما که دولت عدالت محور هستید پس لطف کنید به این نیروها رسیدگی کنید.
همونقد که میخواد به نیروی رسمی اضافه بشه به نیروی شرکتی و قراردادی هم اضافه کنید چون اینام بندگان خدا هستن
نقل قول کردن
#4 اکبر-ظ 1396-01-27 17:41
این افزایش حقوق اصلا در حد تورم امروزی نیست برای قشر حداقل حقوقی ها هم که درصد بیشتری در نظر گرفتن بازم به اون صورن کارگشا نیست چون پایه حقوقشون خیلی پایینه.صندوق بین المللی پول سطح تورم برای ایران را در سال 95نه درصد و برای سال 96 یازده درصد اعلام کرده درحالیکه دولت 10 درصد به حقوقها اضافه کرده .
نقل قول کردن
#5 سلیمانی 1396-01-27 20:37
خدایا به شهرداری منطقه ۳ توفیقی عنایت فرما تا کوچهایثارگران ۴ سمت راست خ شهید سوزنی را پس از ۲۴ سال روکش اسفالت کنند به خدا حقمان است خدایا اگر به شهرداری پناه نبریم به کی پناه ببریم چند بار درخواست دادیم اما کو گوش شنوا
نقل قول کردن
#6 هدایت 1396-01-29 16:19
دوستان، کوچه ما خودکفا شده! دو ساله که چاله چوله های کوچه رو خودمون بتون می ریزیم! جدیدا" بتون مد شده! کوی اساتید ... نیک اندیش 3 حتمن دیدن کنید!
عوارض نوسازی رو هم هر ساله به شهرداری منطقه یک پرداخت می کنیم!
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تذكر: نظرات حاوي توهين يا افترا به ديگران، مطابق قوانين مطبوعات منتشر نمي‌شوند

بازگشت به بالا