یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

اسامي فوت شده‌هاي خرم‌آباد لرستان در تيرماه 1396


علی‌رضا خسروی فرزند الله‌داد

ثریا شهبازی فرزند میرحسین
یوسف‌خان عزیزی‌احمدی فرزند بابا‌حاجی
صفرعلی ابراهیمی‌قنبری فرزند چنج‌علی
صيدهاشم میر‌چگنی فرزند نور‌خدا
احمدشاه حمیدیان فرزند علی‌آقاخان
یدالله ماهی‌گیر فرزند محمدعلی
آهو هادوی‌چگنی فرزند هادی
مهرناز پويان‌مهر (سگوند) فرزند آقاحسين
تاج‌ملوک رضایي فرزند حسین

محمدحسين والی‌زاده‌معجزی فرزند علی‌مردان (‌اهداكننده زمين بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد)

مصطفی شاهیوندی فرزند پاپی‌محمد

نازبانو کوهزادی‌فولادی فرزند محسن‌بگ

سعید علی‌زاده حسنوند فرزند حسین

شیرین‌طلا ایمانی‌گاوکش فرزند محمدمراد

زبیده حیدری‌روشن فرزند میرزا

فریده سلیمی فرزند رحم‌خدا

آقادنیا کشوری فرزند میرحسین

داریوش دالوند فرزند مرادجان

میرضا حسنوند علی

محبوبه صالحی فرزند صید‌رضا

سکینه فلاح‌نژاد فرزند انشاء‌خان

سعید مرتضوی فرزند صید‌محمد

علی امرایي فرزند مرادعلی

ابراهیم رشنو فرزند میرصیدی

گوطلا جعفری‌پورامرایي فرزند داربلوط

داود حسن‌مهری فرزند درویش

زهرا آزادبخت فرزند صیدعلی

حاتم بنیان فرزند غلام

هبت‌الله رخصتی فرزند اسدالله

حرم‌بانو شامرادی‌فرد فرزند صیدموسی

محمدخان محمودی‌فرد فرزند حیدرخان

محمدعلی قربانی فرزند امیر

آغا‌نازار هاشمی فرزند شیخ‌حسین

عذری حسن‌زاده فرزند والی

احمدعلی ولی‌نژاد فرزند پاپی

قمر‌تاج چقلوند فرزند ایمان‌علی

زینب پاپی فرزند محمد

مهدی قربانی‌نسب فرزند چنگیز

کرم‌علی براتی فرزند مهرعلی

علی‌حیدر محمودی‌ایران‌شاهی فرزند فرضی‌بگ

میرزا‌قلی فتحی‌گنجی فرزند علی‌داد

امیر موذنی‌خرم‌آبادی فرزند کریم

ناصر طولابی فرزند دوست‌علی

زینب قدمی فرزند صید‌والی

داریوش نصرتی فرزند قدرت‌الله

قیمتی داشاب فرزند میران

علی حسینی فرزند ولی

صغری زینعلی فرزند علی‌عبدال

اعظم بداغی‌نامیله فرزند اسدالله

زینب بسترآهنگ فرزند ابراهیم

رقیه حیاتی فرزند عباس

آغا‌فاطمه موسی‌اشتر‌نیانی فرزند سیدمحمد

برنج خادمی فرزند یدالله

امیررضا بابا‌علی فرزند هادی

شیرین یوسفی فرزند تقی

الله‌مراد دانش‌مایه فرزند رحمان

زهرا شمسه فرزند محمد

سیدعنایت طبیب‌غفاری فرزند سید‌محمد

روح‌الله زارع فرزند الله‌یار

محمدعلی احمدیانی فرزند کاظم - معمولان

کیوان ابراهیمی‌نژاد فرزند نریمان

دلبر‌خانم آزادی‌اشرفی فرزند حسین‌خان

سلطنت محمدی‌نرگسه فرزند سلیمان

پاپی‌علی سگوند فرزند یوسف‌علی

شاطرعلی میربگ‌دلفان فرزند علی

سکینه رستگاری فرزند علی

حجت‌الله سپه‌وند فرزند علی‌اصغر

کبری علیجانی فرزند مشهدی

غلام کاکاوند‌فر فرزند علی‌حسین

یاسر حاتمی فرزند خد‌رحم

فریدون رمضانی فرزند میرزا

سیدعلی حسینی فرزند اکبر

همت اله سپهوند فرزند صیدعلی

علی بارانی‌‌بیرانوند فرزند مهران

احمد سپه‌وند فرزند عصمت‌الله

داریش شاداب‌فر فرزند علی

جواد رهدار فرزند تقی

سکینه محمدی‌تلی فرزند پاپی‌احمد

علی‌اکبر خلیفه‌سلطانی فرزند موسی

خاور داودی فرزند رمضان

میثم میرزایي فرزند سعید

پرویز میررضايی فرزند صید

اسدالله کلانتری فرزند محمدرضا

کرم جلدانی فرزند آقا‌میرزا

مینا پیامنی فرزند نجف

روح‌الله صادقی فرزند مهکه

سلطنت سلیمی فرزند سیف‌الله

محمد نور‌گله‌داری فرزند عله

رحیم بیگی‌بازگیر فرزند علی‌اکبر

عالی چاری‌پور فرزند والی

امیرعلی عیان‌بخشی فرزند داریوش

مریم ویس‌کرمی فرزند چنگیز

زرین‌تاج دلفان‌بیرانوند فرزند علی‌بگ

حمیده بابا‌علی فرزند محمدولی

شیخ‌عباس غلام‌زاده‌علم فرزند عمرو‌علی

احمد دارسنج فرزند قربان‌علی

درویش رحیمی‌داربید فرزند اسدبگ

محمدرضا یوسفوند فرزند علی

دانیال همتی فرزند جهان

ایمان شیخی فرزند ولی‌الله

نازار‌بانو مختاری‌نژاد فرزند علی‌رضا

زرین‌تاج دیناروند فرزند چراغ

کسعلی مهرابی فرزند طالب‌بگ

علی‌مراد مرادی فرزند محمدتقی

قدم‌علی سپهوند فرزند باباجان

کرم‌علی طولابی‌فرد فرزند محمد‌ولی

سمیرا سگوند فرزند صیدعلی

علی قائدرحمتی فرزند الله‌کرم

مصطفی ابراهیمی فرزند محمدرضا

خانم‌جان گوهری‌سراب فرزند عین‌علی

گل‌خانم سپهوند فرزند ولی

رحمان بهرامیان فرزند صید‌محمد

علی‌صفر پناهی‌یار‌آباد فرزند محمدحسین
کبرا‌خانم حسنوند فرزند پاپی‌علی
صدیقه هراتی فرزند محمد
شیوا منصوری فرزند حیدرخان
فاطمه انصاری‌نژاد فرزند میران
فرخ‌لقا کیانی فرزند محمود
مهری بیرانوند فرزند حسین‌علی
شاشا ملکی فرزند مهراب
شاه‌مراد بیرانوند فرزند چراغ‌علی
عبدالله براریان فرزند علی‌اکبر
بزرگ حاتموند فرزند سیف‌الله
حسین‌مراد بیجوند‌فیلی فرزند مرادعلی
محمدحسن (مهدي) شباک فرزند خواجه‌محمد
مهدی صحراگرد فرزند رحم‌خدا
زینتی اسماعیلی‌علمی فرزند ابراهیم
خدابس احمدپور فرزند صیدنظر
درویش‌علی پیرانی فرزند یک‌شنبه
نوری‌جان شاهیوندی فرزند نورکرم
هما کاظمی فرزند مرادعلی
صفرعلی حسنوندی فرزند شیخ‌علی
عزیز‌مراد میرزاوند فرزند حاتم
معصومه محمدی‌وفايي فرزند فتاح
محمدرضا شجاعی‌چاغروند فرزند یوسف
عباس سپه‌وند فرزند نظر
حسین جودکی فرزند نوروز‌علی
امیر نظامی فرزند احمد
زیور قنبری فرزند شاه‌مراد
اشرف عادلی فرزند حبیب
علی‌عباس سگوند فرزند میرزا
محترم روزبهانی فرزند علی
علی‌داد دالوند فرزند خدادادخبر: كيوان آقايي؛ با تشكر از: فضل‌الله حمزه‌فرد
(روابط عمومي سازمان آرامستان‌هاي شهرداري خرم‌آباد)

بازگشت به بالا