یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

اسامي فوت شده‌هاي خرم‌آباد لرستان در خردادماه 1396


مهین خادمی‌فرد فرزند یعقوب

محمدمتین سعیدی‌مهر فرزند امین

عصمت کوشکی فرزند محمدرضا

محمدولی قهرمانی‌نژاد فرزند عبدعلی

غلام‌شاه فرهمند فرزند غلام‌علی

فادیا دالوند

علی‌داد محسنی فرزند میرحسین

علی اسکینی فرزند مرادی

نصیر سپهوند فرزند حسین‌جان

کامران نجیب‌زاده فرزند صید‌رضا

ولی‌جان حاتمی فرزند امیر‌جان

محمدتقی کرمی فرزند اسد

مراد فلاح فرزند علی‌میرزا

اکبر صفربیرانوند فرزند محمد

مهرداد شریفی‌منفرد فرزند محمد

مصطفی قدمی فرزند غلام‌علی

ابراهیم مالزیری فرزند صیدحسن

علی‌همت حسن‌گاویار فرزند موسی

مرادعلی جمشیدی فرزند داراب

محمد اناتونتن (محمدي) فرزند نوری

شمامه خزائي فرزند خان‌بابا

حاجی حیدری فرزند هوله

مریم یوسفی‌نژاد فرزند محمود

مقصود‌ علی‌پور فرزند مهرعلی

خدابس صفری‌بیرانوند فرزند خدا‌رحم

گل‌پرور عزیزی فرزند مهر‌علی

شاهزاده بیرانوند فرزند پاپی

افشین خرم‌آبادی فرزند رضا

گیتی غلامرضایی فرزند درویش

طاهره سلیمانیان فرزند شاه‌برار

تاج‌طلا وفایي‌سالاری فرزند مصطفی

پروین پیمانی فرزند رضا

کرم‌الله نریمانی‌چگنی فرزند امان‌الله

حسن خرمی‌نژاد فرزند محمدحسین

حسین فلاحی فرزند منصور‌بگ

بهمن شیراوند فرزند رحم‌خدا

خیری‌خانم جافریان فرزند احمدبگ (همسر شيخ‌عالي سپهوند)

احمد انوری فرزند صیدآقا

حاجی‌علی مظفری‌راد فرزند علی

کرم‌رضا رشیدی‌باغی فرزند کریم

عظیم کرمی‌فرد فرزند بینائي

علی‌صفر پناهی‌یار‌آباد فرزند محمدحسن

سکینه مجیدی فرزند روح‌الله

کبرا‌‌خانم حسنوند فرزند پاپی‌علی

محمدعلی طرهاني‌نژاد فرزند فتح‌علی

مکینه خورشیدوند فرزند حیدر‌علی

موسی فولادی فرزند یوسف

محمدعلی وصله فرزند صفرعلی

طلا کرمی فرزند کرم

کبری انصاری فرزند محمد

نورخدا اسدی فرزند نورالله

یارمراد احمدی‌محمدی فرزند مراد‌بک

بانو زارعی‌دم‌بره فرزند حسین‌خان

مهدی دیناری‌گله‌دار فرزند شمس‌الله

رحم‌خدا بیرانوند فرزند گدا

حاجی حیدری فرزند هوله

مریم یوسفی‌نژاد فرزند محمود

گیتی غلامرضایی فرزند درویش

محمد کشوری فرزند فتح‌الله

نورالله زه‌تاب فرزند مهر‌علی

کام‌دولت دولتشاه فرزند صید‌حسن

صید‌عباس رحیمی فرزند عادل

ایمان دریکوند فرزند علی

الهام ریاحی‌نظرآباد فرزند بابا‌مراد

کبری محمدی فرزند علی‌داد

علی‌محمد فاطمیان فرزند عله

عابدین دوستی‌پور ذهابی فرزند پاپی‌احمد

یدالله یوسفی‌داود فرزند رحمت‌الله

میررضا رضايي‌حسنوند فرزند عبدالرضا

علی‌اکبر دالوند فرزند نادر

لوکیه مظفری فرزند حسن‌بگ

خاور احمدی فرزند کلب‌علی

معصومه بابعالی فرزند حسن

نورمحل کرمی‌فيلی فرزند صید‌مراد

رستم هاشم‌زاده فرزند جعفر

تقی صفری‌زاده فرزند باقر

سیما جودکی فرزند حسین

مراد اسکینی فرزند شاهپور

فاطمه ذبیحی فرزند عزیز‌الله

همایون طولابی فرزند علی‌عباس

پاپی‌کرم کرمی‌شیخ‌آباد فرزند علی‌کرم

رضا توکلی فرزند محمد

علی رستمی فرزند هوشنگ

فروزان محمدی فرزند حسن

حیات‌خان بیرانوند فرزند کریم

رنگینه گودرزی فرزند اسدالله

جمیله مغربی فرزند صادق

کرم‌جان زیوادری فرزند حسین

نصرت‌الله دادآفرین فرزند حسن جان

فرشته سیف‌الهی فرزند رحمان

علی ملایری فرزند سعید

فرخی اسدی فرزند میرزا‌بگ

زبیده نادری‌ریمله فرزند صیداحمد

حجت‌الله معصومی فرزند رحیم

صیداحمد دریکوند فرزند علی‌مراد

مطهره گرگین فرزند صمد

مهدی رضايي فرزند درگاه

سعید سپه‌وند فرزند محمود

بهزاد ابراهیمیان فرزند حسین‌علی

احسان یاراحمدی فرزند قدرت‌الله

مسعود حسنوند فرزند حمیدرضا

صیداکبر ملکشاهی‌بیرانوند فرزند یار‌مراد

آسیه ملک‌پور فرزند حق‌مراد

فاطمه بگری فرزند مهر‌علی

زینتی بیرانوند فرزند کریم

بهرم رحیمی‌سالار فرزند کریم

هانیه هراتی فرزند جواد

موسی فولادی فرزند یوسف

فاطمه بیرانوند فرزند محمد‌کریم

حوری‌زاد کمالی فرزند مظفر

زر‌بانو بارانی بیرانوند فرزند فرمان

لیلا بازگیر فرزند علی میرزا

ماشاالله دولتشاه فرزند مرادجان

حسین پرندوش فرزند طهماس

حسن عزت‌پور فرزند علی‌عسگر

صیدرضا ایمانی‌زاهدی فرزند نادعلی

محمدرضا یاراحمدی فرزند رضا‌کرم

حیات‌بانو صیدی‌صفرآباد فرزند صیدمراد

امیرمحمد کاشفی فرزند سعید

مهدی فرهادی فرزند کرمی

محمد زعفری‌نهاوندی فرزند رحیم

صید مرادی‌فرد فرزند خدا‌مراد

صادق اسماعیل‌پور طاقی فرزند ماشاءالله

محمدخورشیدوند فرزند فرضی

اکبر امیری فرزند حیدر

خانم اسدی‌چگنی فرزند غلامشاه

زهرا رضائی‌باغی فرزند علم‌رضا

نجم‌الدین شکاری‌چگنی فرزند سبزعلی

ستار بیرانی‌الوار فرزند ابراهیم

حسین‌علی عبدی‌گردابی فرزند مهراب

سید‌ولی موحد فرزند سید‌محمد

صارم فریدونی‌فرد فرزند غیضی

پاپی‌علی پاپی‌جعفری فرزند حق‌علی

طاهر سلاحورزی فرزند حسن

ناز‌طلا پور‌مراد فرزند اسد

همایون کشوری‌مقدم فرزند حمیدرضا

مهدی عالی‌نژاد فرزند میرزالی

زینت‌بانو غلامیان‌علم فرزند موسی

مراد کیانی فرزند حاجی‌آقا

اسماعیل عبدلی‌سیری فرزند محمدعلی

ولی‌جان لطفی‌شرف فرزند لطف‌علی

سجاد محمد‌میرزائی فرزند صحبت‌الله (‌خبرنگار)

کرم‌خدا حسین‌پور برآفتاب فرزند احمدخان

ایلماه داودی‌پور فرزند عقیل

احترام زبردست فرزند سبزمراد

عطمت یاراحمدی فرزند الله

ملوک شاهیوند فرزند عزیزبک

آیدا احمدی فرزند محسن

عصمت‌الله قائدرحمتی فرزند محمد‌شاه

کوکب محمدی‌تجره فرزند خان‌محمد

سکینه چهری فرزند حبیب‌الله

امیدعلی فتحی‌چگنی فرزند محمد

غلام‌حسین عزیزی‌زاده فرزند غلام‌علی

هادی طاهری فرزند قنبر

نیلوفر دهقان‌نژاد فرزند حشمت

غلامرضا پروازی فرزند نورالله

بهروز سیاووشی فرزند اسکندر

محمد‌حسن جمشید‌نیا فرزند حسین

وحید پیریايي فرزند علی

خانمی خادم‌درویشی فرزند خداداد

زیور سلاطی فرزند صیدولی

کرم‌علی میر‌بک‌سبزواری فرزند احمدعلی

یار‌نظر نظری‌زاده فرزند محمد‌نظر

زرین زراعی‌تلی فرزند علی‌احمد

ناصر آزادی فرزند حاتم

خدا‌رحم سپهوند فرزند سردار

بهرام بهرامی‌شینه فرزند عیدی‌بک

میرولی بیرانوند فرزند کرم‌علی

آغا‌بی‌بی رحیم‌نژاد فرزند سید‌حسن

علی‌رحم یاری‌نژاد فرزند یوسف

اسدالله جوانمرد فرزند یوسف‌بگ

ماه‌دولت محمدی فرزند علی‌نظر

ولی بیات فرزند غلام‌علی

محمد داودی‌نسب فرزند محمدحسین

امان‌الله آزادی‌فر فرزند داراب

حسین پرندوش فرزند طهماس

خانم‌طلا فلاحی‌چگنی فرزند برات‌علی

کورش دارخانی فرزند سیف‌عالی

محمدرضا یاراحمدی فرزند رضا‌کرم

حیات‌بانو صیدی صفرآباد فرزند صید‌مراد


خبر: كيوان آقايي؛ با تشكر از: فضل‌الله حمزه‌فرد (روابط عمومي سازمان آرامستان‌هاي شهرداري خرم‌آباد)

بازگشت به بالا