یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

                                    اسامي فوت شده‌هاي خرم‌آباد لرستان در دي‌ماه 1395امیر حسنوند فرزند حمزه علی
امیر میربک فرزند یارحسین
فرخ شاهی وند فرزند نجف علی
احمد محمودی نسب فرزند علی‌محمد
حشمت اله بهمنی فرزند طهماسب
ناصر مرادی فرد فرزند ابدال
محمدباقر بایندور ریمله فرزند محمد بک
شامراد دالوند فرزند صید مهدی
محمد زید علی فرزند غلامرضا
نامدار محمدی نسب فرزند کرم
رستم باقری‌‌‌ فرزند محمدصادق
عیدی جوکار فرزند نورعلی
فریدون خورشید وند فرزند حشمت اله
رحمت علی یاوری نژاد فرزند منت علی
اکبر هاشمی فرزند حسین
صید جباری فرزند کلفت خان
علی‌قلی پور فرزند پاپی حسن
صادق زاهدی اصل فرزند فتحعلی
خانمی یاراحمدی فرزند محمد
محمدرضا بنی احمد فرزند صید عیسی
احمد مرادی فرزند صید محمد
پاپی کشمیر فرزند سوخته زاری
محمدطاها سالار فرزند یداله
شکر رباطی نمکی فرزند خداداد
عباس راستی ریمله فرزند شیرعلی
ما دولت قنبری فرزند صید محمد
اقدس باقریان فرزند علی‌اصغر
غلام چراغی نوروزآباد فرزند صفر بک
مهرداد حرسینی فرزند علی آقا
عادل بیرانوند فرزند باقر
جهانگیر بیرانوند فرزند زکی خان
ماهی وفای سالار پور فرزند تیپه
امین سپهوند فرزند حنا علی
بانو بیگم سبزی پور فرزند چراغ علی
مریم قاسمی نژاد فرزند موسی
بگم سلطان قاسمی فرزند مرادخان
حمیده ذوالفقاری فرزند سیداله کرم
نسرین حسامی وقار فرزند محمد
احمد آقا چلبی بز چلویی فرزند میرزا اقا
حسین احمدی‌ فرزند براتعلی
علیرضا گله‌دارپور‌ فرزند مردان
بسی عمله امرای فرزند لطفعلیپ
علی عباس مرادی میر فرزند براخاص
عزیز محمدی فرزند احمد بیک
پرور بانو زاده فرزند عبدالحسین
مریم سمیعی خلج آبادی
یداله شجاعی فرزند عظیم
عصمت نیک پرور فرزند رحم خدا
خدیجه اکبری فرزند رضا
اکبر رحیمیان فرزند امان اله
نازار بانو ساکی فرزند علی راست
مراد شیخی فرزند پاپا
زهرا مظفری فرزند پاپی
مرتضی قائد رحمت فرزند علی
فاطمه آرتند فرزند ارزانی
یاسر زیدی پور امرایئ فرزند صید علی
سلطنت کمالوند فریدی فرزند میرزاحسن
یارحسین ملکشاهی فرزند میناء
الله‌رحم معتمدي فرزند نادر
حشمت‌الله بهمني فرزند طهماسب
ناصر مرادي‌فر
فرخ شاهي‌وند
محمدباقر بايندور فرزمد محمدبگ - قبرستان ريمله
نامدار محمدي فرند كرم
رستم باقري فرزند محمدصادق
اكبر هاشمي فرزند حسين
محمد زيدعلي فرزند غلام‌رضا
احمد محمودي فرزند علي‌محمد
زهرا یاراحمدی فرزند حسن
نورخدا سیفی‌دلی فرزند اسدالله
امیر حسنوند حمزه‌علی
ماهرخ دارابی‌فرد فرزند درویش‌عباس
بهمن نظربانی‌کریم‌آبادی فرزند علی‌اکبر
جمشید نعل‌چی فرزند رضا
حق‌علی جافری فرزند جافری
صمد تقی کمالی فرزند شارانی
رضا مرادی فرزند علی‌اکبر
حسن علی‌نژاد فرزند عین‌علی
پیمان پور‌صادق‌طلا فرزند حجت‌الله
فضل‌الله ساکی فرزند سیف‌الله
امیر میربک فرزند یارحسن
نسرین حسامی‌وقار فرزند محمد
احمد‌آقا چلبی‌بر‌چلویی فرزند میرزا‌آقا
حسین احمدی فرزند برات‌علی
علی‌رضا گله‌دار‌پور فرزند مردان
بسی عمله‌امرایي فرزند لطف‌علی
علی‌عباس مرادی‌میر فرزند براخاص
شاطلا دوستی فرزند حاج‌علی
عزیز محمدی فرزند احمدبیگ
پرور بانوزاده فرزند عبدالحسن
سلطنت کمالوند‌فریدی فرزند میرزا‌حسن
یاسر زیدی‌پور امرایی فرزند صیدعلی
فاطمه آرتن فرزند ارزانی
مرتضی قائدرحمتی فرزند علی
زهرا مظفری فرزند پاپی
مراد شیخی فرزند پاپا
نازار‌بانو ساکی فرزند علی‌راست
اکبر رحیمیان فرزند امان‌الله
خدیجه اکبری فرزند رضا
عصمت نیک‌پرور فرزند رحم‌خدا
سیده‌سکینه طاهری‌روحی فرزند سید نورالله
یک‌شنبه امرایی فرزند مولا
یدالله شجاعی فرزند عظیم
مریم سمیعی‌خلج‌آبادی فرزند امیرالله
محمد یاراحمدی فرزند علی‌محمد
رمضان حسنوند فرزند باباجان
معصومه سپه‌وند فرزند رضاعلی
شیخ‌علی سرشار فرزند محمدکرم
صادق نقی‌نیا فرزند ابراهیم
گل‌تاج جعفری فرزند علی
حیدر سگوند فرزند امرعلی
زبیده کیانی‌منفرد فرزند ولی
ملک‌حسین بیرانوند فرزند علی‌حسین
فردوس بستامی فرزند رضا
خدا‌بس جهانی‌چگنی فرزند حسین
زرین شلکه‌بیرانوند فرزند جان‌علی
ابراهیم تفنگی فرزند فتح‌الله
زهرا جابری‌زالی فرزند محمد
محمدتقی اسدی‌احمدوند فرزند صید‌مراد
مریم اسماعیلی‌تاج‌امیر فرزند عباس
خداداد فلاحی‌بازگیر فرزند علی‌داد
حجت‌الله قاسمی‌مقدم فرزند رضا
میر‌عباس نیازی فرزند صیدجعفر
اصغر آزادمهر فرزند احمد
علی‌زمان نجار‌زاده فرزند حاجی
سیاوش الهی‌فر فرزند امید
مهدی رضائی‌مطربی فرزند عزت‌الله
گل‌زینب کرمیان‌حسنوند فرزند کرم‌جان
فرهاد محمودی‌فر فرزند محمود
محمدشاکرمی فرزند کمر‌جان
حسین‌خان دریکوندی فرزند مراد‌جان
ملک‌تاج بیرانوند فرزند علی
ایمان ملکی فرزند محمد‌مراد
حسین همتی فرزند مراد
احسان پیروزی فرزند علی‌کرم
مصطفی یزادن‌کیا فرزند رستم
نقره رحیمی‌آسا فرزند صید
خانم ثریا‌نژاد فرزند رفیع
منور عقیله فرزند رحم‌گل
فاطمه کرم‌الهی فرزند بابا‌مراد
کبری شماعي فرزند علی‌حسن
حسین مرادی فرزند پاپی‌حسین
جمعه گراوند فرزند علی‌اکبر
قباد دهقان فرزند ولی خان
گوهر طلا اکبری‌نژاد فرزند کریم
جلال چقافری‌بیرانوند فرزند ولی‌الله
فریدون فتحی‌نژاد فرزند صیدعلی
محمد بیرانوند فرزند شفیع
گوطلا حیدریان فرزند خداداد
حاج‌علی اسکینی فرزند عبدی
عبدالرحیم کاکاوند فرزند روح‌اله
هوشنگ رضایی فرزند کرم‌رضا
صادق بیرانوند فرزند شاه‌مراد
بانو پیرداده‌بیرانوند فرزند حاجرلی
موسی رحمتی‌علمی فرزند نورعلی
عین‌شا احمدی فرزند محمدشا
فضل‌الله میرزایی فرزند یارالله
امیرحسین متولی فرزند سلمان
فاطمه سپهوند فرزند مسعود
فلوس بیرانوند فرزند نظر
صاحب رحمان‌پور ریمله فرزند رضا
علی‌بخش بیرانوند فرزند محمد
بابک خیری فرزند محمدباقر
اسدالله سپهوند فرزند سرتیپ
علی‌رضا قائد‌رحمتی فرزند ظهراب
ملک‌زاده نجفی فرزند ابراهیم
ترکی رحیمی‌منش فرزند الله‌یار
روح‌الله رحمانی فرزند کریم
سردار دالوند فرزند نامدار
کوکب گودرزی فرزند حسین
مریم زبردست فرزند علی‌رحم
سینا صارمی‌نژاد فرزند علی‌داد
ملک‌بانو طهماسبی‌چگنی فرزند خانی
دلی حاتمی فرزند علی‌خان
صید‌عباس محمدی‌زاده فرزند گرگ‌علی
گل‌طلا سالاروند فرزند امامداد
تبرک بختیار فرزند رحمان
کوثر عودی‌زاد فرزند روح‌الله
جمشید عزیزی‌قمش فرزند بسطام‌بگ
پیرولی محمودی‌کیا فرزند نور‌محمد
آهو مرادی‌پور فرزند صیف‌علی
صیدرضا بداق فرزند محمود
بهمن هولاندشتی فرزند احمد
حیات‌علی صحرانشین فرزند قربان‌علی
باران طاهرپور فرزند ساسان
افشار رومیانی فرزند صفربک
سارا رحیمی فرزند صفر
عزت‌الله ملکوتی فرزند صدرالله - موسس داروخانه ايران
کوکب پیرزاده فرزند عالی
فرخ غلامی فرزند علی
مصطفی فتحی فرزند یدالله
سید‌مهدی حیات‌الغیب فرزند سید جواد
علی چراغی‌علمی فرزند ماشاالله
غلام‌حسين نيازي فرزند كرم‌حسين - قبرستان فلك‌الدين خرم‌آباد
سيده كبري موسوي فرزند سيد جعفر - قبرستان ويسيان
امير صادقي فرزند احمد- خياط لري‌دوز درب دلاكان خرم‌آباد
سحر لك فرزند علي‌شير
مليحه بازگير فرزند كريم- قبرستان سهيل‌بيگي
واليه براري‌پور فرزند صيدحسن - قبرستان فلك‌الدين خرم‌آباد
قندي بيرانوند فرزند ولي - قبرستان كهريز
صديقه ابراهيم‌پور فرزند شعبان‌علي - قبرستان ده‌سفيد
طلا قيطوري فرزند احمدبك
احمد ترابي‌گودرزي فرزند حسن- بروجرد

خبر: كيوان آقايي؛ با تشكر از: فضل‌الله حمزه‌فرد (روابط عمومي سازمان آرامستان‌هاي شهرداري خرم‌آباد)

بازگشت به بالا