یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

                                    اسامي فوت شده‌هاي خرم‌آباد لرستان در دي‌ماه 1395

زهرا یاراحمدی فرزند حسن

نورخدا سیفی دلی فرزند اسدالله

امیر حسنوند حمزه علی

ماهرخ دارابی فرد فرزند درویش عباس

بهمن نظربانی کریم‌آبادی فرزند علی‌اکبر

جمشید نعلچی فرزند رضا

حقعلی جافری فرزند جافری

صمد تقی کمالی فرزند شارانی

رضا مرادی فرزند علی‌اکبر

حسن علی نژاد فرزند عین‌علی

پیمان پور صادق طلا فرزند حجت‌الله

فضل‌الله ساکی فرزند سیف‌الله

امیر میربک فرزند یارحسن

نسرین حسامی وقار فرزند محمد

احمد آقا چلبی بر چلویی فرزند میرزا آقا

حسین احمدی فرزند براتعلی

علیرضا گله‌دار پور فرزند مردان

بسی عمله امرای فرزند لطفعلی

علی عباس مرادی میر فرزند براخاص

شاطلا دوستی فرزند حاجعلی

عزیز محمدی فرزند احمدبیگ

پرور بانوزاده فرزند عبدالحسن

سلطنت کمالوند فریدی فرزند میرزا حسن

یاسر زیدی پور امرایی فرزند سیدعلی

فاطمه ارتند فرزند ارزانی

مرتضی قائدرحمتی فرزند علی

زهرا مظفری فرزند پاپی

مراد شیخی فرزند پاپا

نازار بانو ساکی فرزند علی است

اکبر رحیمیان فرزند امان‌الله

خدیجه اکبری فرزند رضا

عصمت نیک پرور فرزند رحم خدا

سیده سکینه طاهری روحی فرزند سید نورالله

یکشنبه امرایی فرزند مولا

یدالله شجاعی فرزند عظیم

مریم سمیعی خلج آبادی فرزند امیراله

محمد یاراحمدی فرزند علی‌محمد

رمضان حسنوند فرزند باباجان

معصومه سپه‌وند فرزند رضاعلی

شیخ‌علی سرشار فرزند محمدکرم

صادق نقی‌نیا فرزند ابراهیم

گل‌تاج جعفری فرزند علی

حیدر سگوند فرزند امرعلی

زبیده کیانی‌منفرد فرزند ولی

ملک‌حسین بیرانوند فرزند علی‌حسین

فردوس بستامی فرزند رضا

خدا‌بس جهانی‌چگنی فرزند حسین

زرین شلکه‌بیرانوند فرزند جان‌علی

ابراهیم تفنگی فرزند فتح‌الله

زهرا جابری‌زالی فرزند محمد

محمدتقی اسدی‌احمدوند فرزند صید‌مراد

مریم اسماعیلی‌تاج‌امیر فرزند عباس

خداداد فلاحی‌بازگیر فرزند علی‌داد

حجت‌الله قاسمی‌مقدم فرزند رضا

میر‌عباس نیازی فرزند صیدجعفر

اصغر آزادمهر فرزند احمد

علی‌زمان نجار‌زاده فرزند حاجی

سیاوش الهی‌فر فرزند امید

مهدی رضائی‌مطربی فرزند عزت‌الله

گل‌زینب کرمیان‌حسنوند فرزند کرم‌جان

فرهاد محمودی‌فر فرزند محمود

محمدشاکرمی فرزند کمر‌جان

حسین‌خان دریکوندی فرزند مراد‌جان

ملک‌تاج بیرانوند فرزند علی

ایمان ملکی فرزند محمد‌مراد

حسین همتی فرزند مراد

احسان پیروزی فرزند علی‌کرم

مصطفی یزادن‌کیا فرزند رستم

نقره رحیمی‌آسا فرزند صید

خانم ثریا‌نژاد فرزند رفیع

منور عقیله فرزند رحم‌گل

فاطمه کرم‌الهی فرزند بابا‌مراد

کبری شماعي فرزند علی‌حسن

حسین مرادی فرزند پاپی‌حسین

جمعه گراوند فرزند علی‌اکبر

قباد دهقان فرزند ولی خان

گوهر طلا اکبری‌نژاد فرزند کریم
جلال چقافری‌بیرانوند فرزند ولی‌الله

فریدون فتحی‌نژاد فرزند صیدعلی

محمد بیرانوند فرزند شفیع

گوطلا حیدریان فرزند خداداد

حاج‌علی اسکینی فرزند عبدی

عبدالرحیم کاکاوند فرزند روح‌اله

هوشنگ رضایی فرزند کرم‌رضا

صادق بیرانوند فرزند شاه‌مراد

بانو پیرداده‌بیرانوند فرزند حاجرلی

موسی رحمتی‌علمی فرزند نورعلی

عین‌شا احمدی فرزند محمدشا

فضل‌الله میرزایی فرزند یارالله

امیرحسین متولی فرزند سلمان

فاطمه سپهوند فرزند مسعود

فلوس بیرانوند فرزند نظر

صاحب رحمان‌پور ریمله فرزند رضا

علی‌بخش بیرانوند فرزند محمد

بابک خیری فرزند محمدباقر

اسدالله سپهوند فرزند سرتیپ

علی‌رضا قائد‌رحمتی فرزند ظهراب

ملک‌زاده نجفی فرزند ابراهیم

ترکی رحیمی‌منش فرزند الله‌یار

روح‌الله رحمانی فرزند کریم

سردار دالوند فرزند نامدار

کوکب گودرزی فرزند حسین

مریم زبردست فرزند علی‌رحم

سینا صارمی‌نژاد فرزند علی‌داد

ملک‌بانو طهماسبی‌چگنی فرزند خانی

دلی حاتمی فرزند علی‌خان

صید‌عباس محمدی‌زاده فرزند گرگ‌علی

گل‌طلا سالاروند فرزند امامداد

تبرک بختیار فرزند رحمان

کوثر عودی‌زاد فرزند روح‌الله

جمشید عزیزی‌قمش فرزند بسطام‌بگ

پیرولی محمودی‌کیا فرزند نور‌محمد

آهو مرادی‌پور فرزند صیف‌علی

صیدرضا بداق فرزند محمود

بهمن هولاندشتی فرزند احمد

حیات‌علی صحرانشین فرزند قربان‌علی

باران طاهرپور فرزند ساسان

افشار رومیانی فرزند صفربک

سارا رحیمی فرزند صفر

عزت‌الله ملکوتی فرزند صدرالله - موسس داروخانه ايران

کوکب پیرزاده فرزند عالی

فرخ غلامی فرزند علی

مصطفی فتحی فرزند یدالله

سید‌مهدی حیات‌الغیب فرزند سید جواد

علی چراغی‌علمی فرزند ماشاالله

غلام‌حسين نيازي فرزند كرم‌حسين - قبرستان فلك‌الدين خرم‌آباد

سيده كبري موسوي فرزند سيد جعفر - قبرستان ويسيان

امير صادقي فرزند احمد- خياط لري‌دوز درب دلاكان خرم‌آباد

سحر لك فرزند علي‌شير

مليحه بازگير فرزند كريم- قبرستان سهيل‌بيگي

واليه براري‌پور فرزند صيدحسن - قبرستان فلك‌الدين خرم‌آباد

قندي بيرانوند فرزند ولي - قبرستان كهريز

صديقه ابراهيم‌پور فرزند شعبان‌علي - قبرستان ده‌سفيد

طلا قيطوري فرزند احمدبك

احمد ترابي‌گودرزي فرزند حسن- بروجرد


خبر: كيوان آقايي؛ با تشكر از: فضل‌الله حمزه‌فرد (روابط عمومي سازمان آرامستان‌هاي شهرداري خرم‌آباد)

بازگشت به بالا