یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

بیست و هفتم شهریورماه 1396 "سید موسی خادمی" به عنوان استاندار جدید راهی لرستان شد تا مسؤولیت استانداری را بر عهده بگیرد.
ضمن خوش‌آمد به ایشان در زیر سخنانی از سَرِ درد در مورد وضعیت لرستان در خصوص بیکاری و توسعه‌نیافتگی و آسیب‌ها و مسائل اجتماعی استان، خدمت ایشان عرض کرده، سخنانی از روی دغدغه و کارهای مطالعاتی، تحقیقاتی و میدانی و نه صرفاً بر اساس آمارهای پشت‌میزنشینی و جلسات اداری که در همان‌جا مسائل باقی‌مانده و نه کنترل و نه حل می‌شوند!
نگاهی به استان لرستان در سه شاخص «فقر»، «بیکاری» و «نابرابری» نشان‌دهنده این واقعیت تلخ و گزنده است که این استان همچنان استانی کمتر توسعه‌یافته است و این توسعه‌نیافتگی در حال و روز و زندگی مردمان و جوانان این دیار جلوه‌اش به‌وضوح نمایان است.
در مباحث پیش‌آمده پیرامون توسعه در لرستان در بین نخبگان فکری و کوشندگان توسعه در سطح رسانه‌ها و مطبوعات با این پرسش همواره مواجه بوده و هستیم که چه عاملی باعث توسعه‌نیافتگی لرستان نسبت به استان‌های توسعه‌یافته‌تر در سطح کشور شده است؟ آیا وضعیت توسعه‌نیافتگی لرستان ناشی از نبود فرهنگ مطالبه گری مردم است یا ناشی از برنامه‌های بالادستی است که در سطح کلان، افق توسعه را در کشور در استان‌های مختلف ترسیم می‌کنند و به‌نوعی آیا مشکلات توسعه‌نیافتگی در لرستان ناشی از عاملیت افراد و فرهنگ مردمان این دیار است یا ناشی از ساختار ناعادلانه در توزیع ثروت و قدرت در جامعه است؟!
 هر چند در تحلیل توسعه‌نیافتگی لرستان بین سطوح کلان و میانه و خرد ارتباط وجود دارد و این سطوح بر روی هم تأثیرگذارند و مجموعه این عوامل باعث توسعه‌نیافتگی در استان شده است؛ اما به‌وضوح می‌توان دریافت که کفه ترازو ساختار ناعادلانه در توزیع ثروت و فرصت‌های پیش برنده در توسعه‌نیافتگی در لرستان سنگین‌تر از فرهنگ مطالبه گری است، اما این دو در کنار هم همدیگر را بیشتر تشدید می‌کنند. لذا توجه به هر دو مورد ضروری به نظر می‌رسد ولی نباید از ریشه‌ها و واقعیت‌هایی که در پیرامون توسعه‌نیافتگی در این استان تأثیر به سزا و انکار نشدنی دارد، همان‌طور که ذکر آن رفت غافل بود.
واقعیت امر این است که با توجه به متکی بودن کشور ما به نفت و دولتی بودن اقتصاد در جامعه ما، نگاه حاکمیت و دولت‌مردان می‌تواند در توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی یک استان مفید واقع گردد تا جایی که به‌واسطه‌ی توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت در بین استان‌های کشور و نداشتن برنامه‌ای توسعه محور و عادلانه در استان‌ها، لرستان به‌عنوان استانی کمتر توسعه‌یافته شناخته می‌شود.
نگاهی به وضعیت بیکاری در لرستان و آمارهای کشوری تا سال 93 نشان می‌دهد که لرستان همواره در بین سه استان اول در زمینه بیکاری در کشور مطرح بوده است. از سال 94 به‌واسطه لطف آمار سازی‌های مسؤولین محترم در سطح استان که همان موقع توسط نگارنده و برخی رسانه‌ها، این آمارها نقد شدند و موردقبول افکار عمومی قرار نگرفتند، لرستان چند پله‌ای دروغین از لحاظ اشتغال بالا آمد. این در حالی است که وضع مشارکت و اشتغال در لرستان همچنان بحرانی و نگران‌کننده و مشکل اصلی در لرستان است.
 
 
جدول شماره 1: مقایسه نرخ بیکاری لرستان نسبت به کل کشور طی 20 سال اخیر (منبع دفتر امور اجتماعی استانداری 1395).


 

تقریباً در همه پژوهش‌های اجتماعی کشور از لرستان با عنوان استانی توسعه‌نیافته و کمتر برخوردار یاد می‌شود.
 از سوی دیگر همگی به نیکی می‌دانیم که " مطالبه گری " از جمله شاخص‌های مهم در روند پیشرفت هر جامعه محسوب می‌شود. جامعه‌ای که از نبود زیرساخت‌هایی اساسی و توسعه آفرین تهی و در مضیقه باشد نمی‌تواند فرهنگ مطالبه گری را در خود نهادینه سازد.
از دید نگارنده وظیفه رسانه‌ها و نهادهای مدنی در استان است که این نقیصه (مطالبه گری) را به گوش مسؤولین بالاتر برسانند تا نگاه ویژه‌ای به این استان از لحاظ مباحث اشتغال و بیکاری شود. پس می‌توان عقیده داشت که مطالبه گری می‌تواند نگاه مسؤولین حاکمیتی و دولت‌ها را به استان‌های کمتر توسعه یافته از جمله لرستان جلب نماید و باعث کارایی بهتر مسؤولین و پاسخگو بودن آن‌ها را به دنبال داشته باشد.

در پایان پیشنهاداتی خدمت استاندار لرستان، آقای خادمی عرض می‌کنم و امید که موردتوجه ایشان واقع گردد:
 
1- استفاده از ظرفیت و توانایی‌های نهادهای مدنی در راستای مشارکت و همفکری پیرامون موضوعات مختلف اجتماعی و توسعه‌ای و... در لرستان:
سازمان‌های مردم‌نهاد یا NGO ها به عنوان نهادهای مردمی، مشارکت بهتر و نظارت دقیق‌تر و قضاوت بی‌طرفانه‌‌تری را نسبت به اجرای برنامه‌های مختلف اجتماعی و توسعه‌ای و... دارند، لذا جا دارد که در دوران مسؤولیت شما، ارتباط و تعامل بهتری با نهادهای مدنی داشته باشید. متأسفانه در دوران مهندس بازوند توجه چندانی به نهادهای مدنی نشد و گوش شنوایی برای همفکری و گفت‌وگو پیرامون موضوعات مربوط از جمله مباحث اجتماعی و توسعه در استان وجود نداشت. لازم است که در حیطه مسائل اجتماعی و فرهنگی و توسعه‌ای در استان، از ظرفیت‌های نهادهای مدنی از جمله «انجمن جامعه‌شناسی لرستان» بهره گیرید.
 
2- ارتباط و تعامل بهتر با رسانه‌ها:
با توجه به نقش مهمی که مطبوعات در پیوند زدن میان قدرت سیاسی و منافع عمومی ‌دارد، رسانه‌ها را به‌درستی رکن چهارم دموکراسی و موتور محرکه آن می‌دانند. بدون حضور رسانه‌‌ها نه قدرت سیاسی به پاسخگویی وادار می‌شود و نه منافع و نیازهای اساسی مردم برآورده خواهد شد.
 
3- لزوم توجه ویژه به مسائل اجتماعی و فرهنگی و حضور افراد متخصص و کارشناس در حوزه علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی به عنوان مشاور در حیطه مسائل اجتماعی:
شواهد و مطالعات میدانی و تحقیقاتی گواه این است که وضع مسائل و آسیب‌های اجتماعی در لرستان نگران کننده است تا جایی که شاهد سونامی از آسیب‌های اجتماعی در لرستان (ازجمله تراکم جمعیت کیفری بیش از چهار هزار زندانی در استان، رشد تصاعدی شیوع مصرف مواد مخدر صنعتی در بین جوانان، نرخ بالای خودکشی و میزان بزهکاری در بین نوجوانان و ...) هستیم.
متأسفانه جایگاه و پست‌های مرتبط در خصوص مسائل اجتماعی در سطح استان در دست افرادی قرار گرفته است که آشنایی چندانی با مسائل و آسیب‌های اجتماعی در لرستان نداشته و صرفاً بر اساس بده و بستان‌های سیاسی و رانت‌ها این پست‌ها را تصدی کرده‌اند. امید که در دوران مدیریت شما، توجه جدی و نگاه کارشناسانه در خصوص مسائل اجتماعی وجود داشته باشد.
 
4- لزوم توجه ویژه به مناطق حاشیه‌نشین و اسکان‌های غیررسمی
مسئله «حاشیه‌نشینی» از جمله مباحث اجتماعی مهمی است که در برنامه ششم توسعه هم به آن توجه لازم شده است و در این برنامه آمده است: «که شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی- درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت‌شده، با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی و سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در مناطق یادشده» و «بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونت‌گاه‌های غیررسمی و توجه ویژه به این مناطق» از جمله موارد مهم در حوزه کنترل و پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی است.
این گونه مناطق به لحاظ ساختار و شرایطی که بر آن وجود دارد در معرض انواع آسیب‌ها و نابه هنجاری‌ها از قبیل: (اعتیاد، بزهکاری، کودکان کار، کودک‌آزاری، خشونت خانگی و...) قرار داشته و در این حوزه‌ها نهادها و انجمن‌های فعال در استان وجود دارند و آمادگی و پذیرش این امر و مسؤولیت را دارند که در ارتباطی تنگاتنگ و دوسویه با مراکز و سازمان‌های ذی‌ربط با نگاهی دغدغه‌مند و حضور میدانی و توام با ابزار کارشناسانه بتوان هر چند اندک ولی گامی مهم و استوار در جهت شناخت و ریشه‌یابی و کاهش آلام و دردهایی که در این مناطق وجود دارد و خانواده‌ها و کودکان معصوم و بی‌گناه را در معرض انواع خطرات قرار می‌دهد برداشته و بسیاری از نابه هنجاری‌ها را در این مناطق کنترل و تا حدی کاهش داد.
حضور قشر عظیم حاشیه‌نشین در مناطق گل‌سفید با جمعیت (3068)، کوی علی‌آباد با جمعیت (9452)، پاچنار با جمعیت (13733)، فلک الدین با جمعیت (15818)، کوی شرافت یا اسدآبادی با جمعیت (19084)، اسبستان با جمعیت (12105) و پشته جزایری با جمعیت (29653) نفر، مسئله ساده‌ای نیست که به آن دیدی سطحی و گذرا داشت، علی‌الخصوص در جامعه‌ای که با اهداف فقرزدایی و شعار برابری و عدالت اجتماعی مدعی مبارزه با هرگونه اختلاف طبقاتی و فقر می‌باشد.
 
آمار زیر به صورت مصداقی گواه وضعیت تلخ و تأسف‌انگیز در خصوص حاشیه‌نشینی و اسکان‌های غیررسمی در سطح شهر خرم‌آباد است.

جدول شماره 2. آمار مناطق جمعیت حاشیه‌نشین در شهر خرم‌آباد (دفتر امور اجتماعی لرستان 95)

 

آنچه که در بالا به صورت آمار و ارقام ذکر گردید واقعیت تلخ و گزنده‌ای است که متأسفانه بر اثر سیاست‌های غلط و ناکارآمد گذشته، سایه شوم خود را بر این دیار افکنده و رمق تحرک و حرکت در مسیر پیشرفت و تعالی را در این خطه از کشورمان سلب نموده، امید است همان طور که در بالا ذکر گردید، جناب دکتر خادمی به عنوان استاندار جدید لرستان در مسیر و راهی حرکت نماید که ایشان بتواند با همکاری و هم فکری و مساعدت انجمن‌ها و نهادها و نیروهای دلسوز و توانمندی که حقیقتاً دغدغه و تعصب شهر و دیار خویش را می‌کشند، اقدامی جهش آفرین و امیدبخش در راستای زدودن این مشکلات که به ناحق بر این استان و مردم تحمیل شده انجام دهند.

با آرزوی موفقیت و بهروزی برای ایشان

 
 
امین روشنپور (کارشناس ارشد جامعه‌شناسی)امین روشن پور/کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

دیدگاه‌ها   

#1 بختیاری نژاد 1396-07-15 09:16
سلام آفرین به آقای روشن پور انشاالله که در مرکز توجه استاندار جدید لرستان قرار گیرد اگرچه :
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من
آنچه البته به جایی نرسد فریاد است
نقل قول کردن
#2 مهسا 1396-07-15 09:35
تحلیل بسیار دقیقی بود... باشد که مورد توجه استاندار جدید قرار گیرد... و شاهد کمتر شدن نرخ بیکاری در استان باشیم
تشکر از آقای روشن پور
نقل قول کردن
#3 الف 1396-07-15 13:16
ماکه ازاین امارجمعیتی چیز تلخ وگزنده ای ندیدیم لطف کنید راهکارهای شعاری ندهید
نقل قول کردن
#4 کارشناس اقتصادی-خرم آباد 1396-07-15 13:25
سالهاست مدیریت ّر6ی سازمانهای اقتصادی وصنعتی واشتغال زا به بواسطه در دست افراد ذی نفوذ می باشد وافراد کاردان وخبره که سالها تجربه گرانسنگ داشته ودارند در سارمان خود گوشه گیر وغریب می باشند ..
با این روند توسعه استان ناممکن ودور از ذهن می باشد مگر اینکه از دل این سازمانها افراد پرورش یافته که تجربه دارند مسیر را تغییر بدهند کلید این مسیر وراه در دست استاندار جدید است اگر شهامت این تغییر وتحول را داشته باشد وگر فردا دیر است وزمان و وضعیت موجود نیز از دست داده خواهد شد.
نقل قول کردن
#5 محمد 1396-07-15 15:41
این دوست عزیز گویا استان لرستان را در خرم‌آباد خلاصه کرده است! جهت اطلاع لرستان 11 شهرستان دارد با حدود 1800000نفرجمعیت .
نقل قول کردن
#6 رضا 1396-07-15 16:56
سلام بر جناب روشن پور عزیزم. خوب نوشتی آفرین
نقل قول کردن
#7 حمیددالوند 1396-07-15 18:46
عالی نوشتی آقا امین عزیز انشاله که تاثیرگذار باشد
نقل قول کردن
#8 کوکلا 1396-07-15 22:25
ایشان فقط به مشکلات خرم آباد توجه کردند و انگار لرستان همان خرم آباد است وقتی تحصیل کرده ما اینجوری فکر می کند وای به حال بی سواد ها
نقل قول کردن
#9 تنها 1396-07-16 12:24
احسنت آقای روشن پور
خیلی زیبا توضیح دادید
عزیزان معترض به خرم آباد؛ این بنده خدا مثالش رو از خرم آباد زد وگرنه با دید کلی مطلبش رو نگاشته
نقل قول کردن
#10 خرم آبادیم 1396-07-16 12:27
آفرین بر شما
فرزندان خرم آباد به زودی با طرح ها و دلسوزی هاشون کلانشهر خرم آباد رو به سطح جهانی میرسونن
ایناییم که هی تا اسم خرم آباد میاد نطق منفی میکنن بدونن تا مرکز استان پیشرفت نکنه کل استان عقب خواهند ماند
نقل قول کردن
#11 امین روشن پور 1396-07-16 19:16
ضمن سلام و ادب خدمت خوانندگان محترم سایت یافته؛ دوستانی که انتقاد کردند و گفتند در مطلب فقط به خرم آباد اشاره شده،نشون میده که این خوانش و درک خودشون ازمتن وگرنه در متن 20بار نام لرستان آورده شده و این در حالی است که نام خرم آباد فقط 1بار در متن ذکرشده است! نام خرم آباد در بحث حاشیه نشینی ذکر شده و به این خاطر که آمار مناطق حاشیه نشین در سطح لرستان رو نگارنده نداشت. ان شالله در مطالب بعدی در خصوص حاشیه نشینی و توجه به این مناطق در سایر شهرستان ها هم با ذکر آمار و مشکلات این مناطق، بتونیم در این خصوص بنویسیم....
باتشکر
نقل قول کردن
#12 مجد 1396-07-19 21:13
به نقل از کوکلا:
ایشان فقط به مشکلات خرم آباد توجه کردند و انگار لرستان همان خرم آباد است وقتی تحصیل کرده ما اینجوری فکر می کند وای به حال بی سواد ها

به نقل از محمد:
این دوست عزیز گویا استان لرستان را در خرم‌آباد خلاصه کرده است! جهت اطلاع لرستان 11 شهرستان دارد با حدود 1800000نفرجمعیت.

ایشان برای نمونه یک شهرستان را مثال زدند. حاشیه نشینی در خرم آباد بیشتر از سایر شهرستانهای استان است
نقل قول کردن
#13 نیکو خصال 1396-07-19 21:14
به نقل از امین روشن پور:
ضمن سلام و ادب خدمت خوانندگان محترم سایت یافته؛ دوستانی که انتقاد کردند و گفتند در مطلب فقط به خرم آباد اشاره شده،نشون میده که این خوانش و درک خودشون ازمتن وگرنه در متن 20بار نام لرستان آورده شده و این در حالی است که نام خرم آباد فقط 1بار در متن ذکرشده است! نام خرم آباد در بحث حاشیه نشینی ذکر شده و به این خاطر که آمار مناطق حاشیه نشین در سطح لرستان رو نگارنده نداشت. ان شالله در مطالب بعدی در خصوص حاشیه نشینی و توجه به این مناطق در سایر شهرستان ها هم با ذکر آمار و مشکلات این مناطق، بتونیم در این خصوص بنویسیم....
باتشکر

احسنت کاملا درست فرمودید
نقل قول کردن
#14 خرم آباد ویترین لرستان 1396-07-19 21:15
به نقل از خرم آبادیم:
آفرین بر شما
فرزندان خرم آباد به زودی با طرح ها و دلسوزی هاشون کلانشهر خرم آباد رو به سطح جهانی میرسونن
ایناییم که هی تا اسم خرم آباد میاد نطق منفی میکنن بدونن تا مرکز استان پیشرفت نکنه کل استان عقب خواهند ماند

خرم آباد ویترین لرستان و تلفیقی از کل شهرهای استان است
نقل قول کردن
#15 خرم آباد ویترین لرستان 1396-07-19 21:16
خرم آباد هیچ فرهنگسرایی ندارد. کتابخانه مرکزی خرم آباد بیست سال است منتظر بودجه است
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تذكر: نظرات حاوي توهين يا افترا به ديگران، مطابق قوانين مطبوعات منتشر نمي‌شوند

بازگشت به بالا