یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

ترامپ ديوانه نيست. او ديوانه‌وار براي نجات امريكا تلاش مي‌كند.
 امريكا بدون ايجاد يك جنگ سرد جديد دچار افول وحشتناكي خواهد شد و رهبري جهاني خود را از دست خواهد داد. اقدامات امريكا عليه ايران را نبايد صرفاً در معادلات منطقه‌اي و برجام ديد بلكه به نظر مي‌رسد علاوه بر انگيزه‌هاي منطقه‌اي براي ايجاد امنيت و حمايت از رژيم صهيونيستي و دسترسي به ذخاير دلاري عربستان انگيزه‌هاي استراتژيك جهاني در پشت اين اقدامات نهفته است. اين تفكر بين‌المللي برآمده از تفكر ترامپ نيست بلكه منطقا بايد برآمده از تفكرات استراتژيست‌هايي باشد كه بسيار فراتر از شخص ترامپ برنامه‌ريزي مي‌كنند. در پشت حركات نه چندان مطلوب و عاقلانه ترامپ دكتريني نهفته است كه مي‌توان آن را احياي جنگ سرد براي نجات امريكا دانست. دكترين ترامپ در واقع بازگشت به دوران گذشته و مخلوطي از دكترين‌هاي قديمي روساي جمهور امريكاست. اين دكترين ترامپ مخلوطي از دكترين‌هاي مونروئه، نيكسون و كندي است. ترامپ مانند مونروئه شعار «اول امريكا» سر مي‌دهد؛ مانند نيكسون خود را به ديوانگي زده و مانند كندي به دنبال پيگيري مقتدرانه يك جنگ سرد جديد است.
اگر به نقشه جهان نگاه كنيم مي‌بينيم ترامپ به دنبال ايجاد ديوار آهنين جديد بر گرد روسيه و چين است. با اين تفاوت كه سعي مي‌كند حلقه اين ديوار را تنگ‌تر كند. در تنها جايي كه نا اميد شده است ايران است. قبلا اين ديوار در مرزهاي شمالي ايران و سواحل درياي خزر بنا شده بود ولي اكنون به جنوب ايران و سواحل جنوبي خليج فارس نقل مكان كرده است. امريكا سعي مي‌كند چين را از درياي چين جنوبي سپس هند و افغانستان محاصره كند. پس از آن، اين حلقه را با فشار بر پاكستان و پيوند آن به عربستان تا ساير نقاط خاورميانه و اسراييل و مصر ادامه دهد. همچنين تلاش مي‌كند در غرب آسيا آنچه در گذشته تا حدودي حوزه نفوذ شوروي بود و در ديوار آهنين ضعف ايجاد كرده بود را از روسيه سلب كند. هند، عراق و مصر از جمله اين كشورها هستند. تلاش براي تسلط بر سوريه هم در اين راستا قابل تفسير است. در اروپاي شرقي و شمالي هم اوضاع به همين منوال پيش رفت تا در اوكراين با واكنش روسيه روبه‌رو شد. بيشترين زيان امريكا در اين مبارزه جهاني در ايران بوده است و اين بيشتر از هر چيزي امريكا را عصباني مي‌كند. سلف ترامپ آقاي اوباما هم هدف مشابهي با روش متفاوت دنبال مي‌كرد. ولي او اعتقاد چنداني به روش تهاجمي نداشت و سعي داشت با روش‌هاي نرم‌تري اهداف امريكا را دنبال كند. تا حدودي اين روش را به صورت سخت افزاري قبول نداشت. اوباما حتي سعي در جلب نظر ايران و ورود كشور ما به اين زنجير محاصره داشت.
 
اين همان چيزي بود كه مقام معظم رهبري از آن به عنوان دست‌چدني با روكش مخملي تعبير كردند؛ اما چنانچه گفته شد هدف همه اين اقدامات حفظ برتري امريكا بود. احتمالا امريكايي‌ها متقاعد شده‌اند كه روش اوباما كافي نبود. براي همين امريكا صريح‌تر به دنبال جنگ سرد جديد است تا بتواند دوام بياورد. او نياز به ديواركشي و رقيب جدي دارد. در روش باراك اوباما يك چيز شايد عمدا ناديده گرفته مي‌شد ولي تيم فعلي امريكا خطر آن را كاملا احساس مي‌كند و آن موضوع نفوذ روز‌افزون تجاري چين است. از ديد تيم فعلي امريكا اگر روش اوباما ادامه پيدا مي‌كرد چين و تا حدي روسيه، امريكا را مغلوب مي‌كردند. آنچه ترامپ انجام مي‌دهد در واقع تلاش فوري براي نجات امريكا و حفظ سهم آن در بازار جهان است. تصور كنيد تجارت چين با سرعت فعلي تا ١٠ يا ٢٠ سال آينده در بازارهاي جهاني همچنان گسترش يابد. در اين صورت سهم امريكا حتي در بازار داخلي خودش هم سهمي ناچيز خواهد بود. از سوي ديگر چين و روسيه احتمالا با آگاهي از اين اقدامات، عامدانه سعي دارند از ورود به اين بازي امريكا پرهيز كرده و روند قبلي را حفظ كنند. آنها به ويژه چين، دوستي با امريكا و غلبه بر امريكا از طريق برتري تجاري را ترجيح مي‌دهند. چين به خصوص مي‌داند كه ورود به مقابله مستقيم با امريكا باعث خواهد شد كه سهم عمده‌اي از بازار را به خاطر نفوذ سياسي امريكا و نه مزيت اقتصادي، براي كالاي چيني از دست بدهد. بازاري كه مي‌تواند به طور گسترده و بدون تبعيض در اختيار او باشد به خاطر مسائل سياسي تقسيم خواهد شد و اين يعني كاهش صادرات و توليد، چين به اين دليل سعي مي‌كند تا جايي كه امكان دارد حركات هيجاني ترامپ را ناديده بگيرد و روند فعلي را حفظ كند.
روسيه نيز مانند چين هنوز عدم تقابل مستقيم با امريكا به روش جنگ سرد را ترجيح مي‌دهد. روسيه بعد از شوروي نياز به يك استراحت و آرامش طولاني داشت تا تمركز خود را به جاي توليد سلاح، بر تجارت و توسعه بگذارد. روسيه در زمان رياست‌جمهوري دميتري مدودوف بسيار تلاش كرد كه با همكاري با غرب به اين هدف برسد ولي از آنجا كه روسيه هدف نزديك‌تري بود قبل از ديگران، موضوع محاصره شد و روش خوشبينانه روسيه موفقيتي كسب نكرد بلكه باعث گستاخي امريكا شد. امريكا خوب مي‌داند كه اگر روسيه امكان تنفس پيدا كند و چين به همين روش ادامه دهد دير يا زود بايد حداقل از نظر اقتصادي به يك كشور دست دوم تبديل شود. كما اينكه بزرگ‌ترين انديشمندان امريكا هم بر اين نظر بودند.
لذا بايد به صورت منطقي نتيجه گرفت كه امريكاي ترامپ فرصت زيادي ندارد و آنقدر پيش خواهد رفت تا بتواند روسيه و چين را وارد جنگ سرد جديد كند. اگر چنين فرض‌هايي را قبول كنيم آنگاه بايد بپذيريم كه اولا امريكا فشار بر پيرامون چين و روسيه از جمله ايران را بيش از حد افزايش خواهد داد تا آنها را تحريك كند. ثانيا بايد نتيجه گرفت كه اقدامات امريكا فقط محدود به برجام و منطقه خاورميانه نيست. همچنين بايد نتيجه گرفت كه چين و روسيه مقاومت كرده و سعي مي‌كنند تا جايي كه امكان دارد وارد اين بازي نشوند در نتيجه در مقابل اين فشارها به پيرامون خود به زودي واكنش جدي نشان نخواهند داد. نتيجه ديگر اينكه هنوز روسيه و چين خوشبينانه فكر مي‌كنند اقدامات امريكا در محدوده پيراموني آنها متوقف خواهد شد در صورتي كه با توجه به آنچه گفته شد در صورت عدم ايستادگي آنها، امريكا همچنان فشار را افزايش خواهد داد تا با ايجاد تقابل و قلدري سهم آنها را از كيك تجارت و سياست جهاني كاهش داده يا آنها را هدف تحريم يا رقابت ناسالم اقتصادي قرار دهد تا بالاخره وارد رقابت مستقيم شوند. بي‌تفاوتي يا عدم واكنش موثر چين و روسيه در رابطه اقدامات امريكا با محيط پيراموني آنها يك خطاي استراتژيك محسوب مي‌شود.
اما ايران:
من فكر مي‌كنم ايران بايد سه نكته را در برنامه‌ريزي خود در نظر داشته باشد. اول جدي گرفتن خطر و قدرت امريكاست. بايد توان دشمن را آنطور كه هست تصور و سپس براي خنثي كردن آن برنامه‌ريزي كرد. دوم اينكه مقابله امريكا با ايران فقط دو جانبه و منطقه‌اي نيست، سوم ايران به تنهايي نبايد همه بار مقابله با امريكا را در غرب آسيا به دوش بكشد. اين يك مساله جهاني است و همه كشورهايي كه در معرض خطر اقدامات امريكا قرار دارند بايد جدي‌تر با موضوع برخورد كرده و سهم خود را پرداخت كنند. به نظر بنده اين تقابل تنها يك تقابل دو‌جانبه يا منطقه‌اي بين ايران و امريكا نيست بلكه ايران خواسته يا ناخواسته به عنوان بخشي جدي از يك استراتژي جهاني نيز محسوب شده و به عنوان يك بازيگر مهم در يك بازي بزرگ ديده مي‌شود. اگر ايران تقابل امريكا با خود را صرفا دو جانبه يا منطقه‌اي ببيند مجبور خواهد شد هزينه‌هاي آن را به تنهايي پرداخت كند و به تنهايي سعي كند توازن قوا در منطقه را ايجاد كند كه كاري بسيار دشوار و هزينه بر خواهد بود. ايران براي پيشبرد اهداف منطقه‌اي مستقل خود نيز نياز به ايجاد نوعي توازن قدرت در منطقه دارد. در آنسوي خليج فارس، دلارهاي نفتي و توان نظامي امريكا ايستاده‌اند و در اين سوي خليج فارس ايران به تنهايي ايستاده است كه تكيه بر توان و ايمان جوانان و تكنولوژي بومي خود دارد. اين باعث افتخار است؛ اما اين دليل نمي‌شود كه بقيه كشورهاي هدف اقدامات امريكا سهمي در ايجاد توازن قدرت در منطقه خاورميانه و منطقه خليج فارس ايفا نكنند. زيرا ممكن است به زودي مجبور به پرداخت هزينه بيشتر و بلندمدت‌تري شوند. آنها بايد با ايران همكاري بيشتري كرده و اضافه وزن امريكا در ترازوي توازن قدرت در منطقه را جبران كنند.
 


محسن بهاروند حقوقدان
منبع: اعتماد

دیدگاه‌ها   

#1 اکبر-ظ 1396-08-05 10:45
ترامپ ضمن اینکه از تعادل روانی برخوردار نیست دارای شخصیت منفی و کینه توزانه ایی هم هست عین اون کابوی قبلی {رونالد ریگان} .
خیلی سریع تصمیم گیری می کند و دوباره تحت تاثیر افکار عمومی از تصمیمات خود دست می کشد .رفتار پرخاشگری و استفاده از القاب رکیک جزیی از شخصیت ترامپ است. در مورد اینکه ایران نباید کل هزینه ماجراجویی های امریکا را به تنهایی تقبل کند حق با شماست اما به این نکته هم توجه کنید که چین و روسیه منافع خود را دنبال می کنند و هیچوقت خود را فدای ایران نخواهند کرد کما اینکه مردم ما با بد عهدیها و کارشکنی های دولت روسیه کاملا اشنایی دارند .روسیه هیچوقت شریک مطمئنی برای ایران نبوده . اما فعلا صلاح در این است که در تقابل با امریکا ما جانب روسیه را بگیریم .
نقل قول کردن
#2 کوکلا 1396-08-05 18:25
منظور از کشورهای دیگر غیر از چین و روسیه که باید در کنار ایران با آمریکا مقابله کنند کدام کشور است چونکه کشور های پیرامونی ایران همه دست نشانده آمریکا هستند ایران بهتراست برای رهایی از فشار رو به افزایش آمریکا به بعضی از هم پیمانان آمریکا غیر عربستان نزدیک شود مثلا کشورهای کلیدی اتحادیه اروپا و روابط حسنه با این کشور ها برقرار. کند و قرارداد های بلند مدت و استراتژیک امضا کند و حتی برای سرعت عمل بیشتر و کاهش فوری فشار آمریکا به اسرائیل نزدیک شود چونکه ایران از نظر منافع ملی هیچ تضادی با اسراییل ندارد این راحت ترین و کم هزینه ترین راه ایران است در غیر این صورت متاسفانه باید برای مقابله با آمریکا هزینه سنگینی پرداخت کنیم و سرانجام هم چیزی عاید ما نخواهد شد و وضعیت ما به مراتب بدتر از الان خواهد شد ما باید عاقلانه و منطقی رفتار کنیم
نقل قول کردن
#3 محمود 1396-08-05 18:29
واقعا
نقل قول کردن
#4 مهدی 1396-08-05 22:22
چرا عدهای میخواهند به زور به ملت القا کنند که ترامپ دیوانه است ،ترامپ دیوانه وار برای رسیدن به اهداف اصلی کشورش تلاش میکنه
نقل قول کردن
#5 شهرام 1396-08-06 02:02
اقای گوکلا دلیل دشمنی ایران و اسراییل جلوگیری انقلاب اسلامی از گسترش مرز های جغرافیایی اسراییل یا همون نیل تا فرات معروفه .دلیلش تسخیر قبله اول مسلمین است .مقام معظم رهبری فرمودند(( ما در شرایط بدر و خیبریم )).زمانی که هیچ دوستی نداشتیم و سلاح نداشتیم و ایران در حال جنگ با دنیا بود و منافقین در داخل هرروز ده ها نفر رو به خاک و خون می کشیدن با اسراییل دشمن بودیم .حالا که ایران بر نفوذترین کشور منطقه محسوب میشه .امن ترین کشور منطقه .قدرتمندترین نیروهای نطامی منطقه یا لا اقل یکی از قدرتمندترین نیرو های نطامی منطقه رو داریم .دوستانمون هر روز بیشتر و دشمنانمون یکی بس از دیگری از بین می رن بیایم با اسراییل سازش کنیم .مثل اینکه نزدیکی به صهیونیست های واشنگتن نشین رو در امریکا یا همون برجام رو فراموش کردید . ما چه منافع ملی مشترکی با اسراییل داریم ؟اصلا اگر ما به اسراییل نزدیک بشیم محور مقاومت از بین می ره . نتیجش اقایی اسراییل برمنطقه و نابودی شیعیان امیرالمومنین خواهد بود . انشاالله بانابودی ال سعود و ال خلیغه و داعش ایران به ابر قدرت جهانی تبدیل میشه .اللهم عجل لولیک الفرج
نقل قول کردن
#6 کوکلا 1396-08-06 10:47
آقای شهرام شما همان شعار های تو خالی چند سال گذشته را میدهید لطفا چند کشور درست و حسابی که با ایران رابطه خوبی دارند و واقعا دوست ما هستند نام ببرید روسیه و چین و ترکیه دوستان ما مستند بلکه رقبای ما هستند شما سیاست را امام حسن یاد بگیر در زمانی که وضعیت خوبی نداشت صلح کرد همه انسان های عاقل این کار را می کنند الان هم وضعیت خوبی نداریم من از بدر خیبر اطلاعی ندارم چونکه عرب نیستم قتلگاه اول مسلمین را خدا تکلیفش را روشن کرده چونکه که کعبه را ساخت در ضمن دومیلیارد مسلمان در دنیا زندگی می کنند مثل عربستان که تمدن اصلی اسلام است آن وقت شما کاسه داغ تر از آش شده اید
راجب جمله ای که می گویید اول فکر کنید به نتیجه جنگ ایران عراق نگاه کنید چی شد ؟ آن موقع هم همین شعار ها را دادیم ولی هیچ اتفاقی نیافتاد
نقل قول کردن
#7 اکبر-ظ 1396-08-06 12:28
به نقل از مهدی:
چرا عدهای میخواهند به زور به ملت القا کنند که ترامپ دیوانه است ،ترامپ دیوانه وار برای رسیدن به اهداف اصلی کشورش تلاش میکنه


دهها روانشناس بزرگ تایید کرده اند ترامپ دیوانه قدرت و شهرت است که برای جهان فردی خطرناک بشمار میرود .
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تذكر: نظرات حاوي توهين يا افترا به ديگران، مطابق قوانين مطبوعات منتشر نمي‌شوند

بازگشت به بالا