یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

اصلاح‌طلبی، گفتمان و دیدگاهی سیاسی‌- اجتماعی است. به معنای اعتقاد به به‌سازی جامعه از طریق ایجاد بسترهای مشارکت فراگیر و گسترده مردم در تعیین سرنوشت خویش که همراه با دگرگونی‌های مستمر، غیر بنیادین و با مشی آرام و پیگیر است بدون آن‌که ساخت اساسی و نظم موجود به مخاطره افتد
لذا فرآیندی راهبردی است که بر شاکله و گفتمانی مبتنی بر شهروندانی قدرتمند با تناسب و قیاس و ویژگی‌های مبتنی بر ایجاد حکمرانی خوب که از مؤلفه‌ها و پارامترهای جامعه‌ای است که برمدار و سیاق اصلاح‌طلبی شکل گرفته باشد.
گفتمان اصلاح طلبی باکار گروهی و جمعی، تساهل و مدارا، پلورالیسم، آزادی بیان، آزادی احزاب و مطبوعات، اجرای بدون تنازل قانون اساسی، تأکید بر جامعه مدنی، استقرار نظام شایسته‌سالاری و توجه به گردش نخبگان و نفی هرگونه انحصارطلبی و به رسمیت شناختن حقوق اقلیت‌ها و گروه‌ها شناخته می‌شود.
بااین‌حال هیچ جریان سیاسی مصون از خطا و اشتباه نیست؛ بدون شک، مهم‌ترین ویژگی گفتمان اصلاحات که روح و هویت اصلاح‌طلبی محسوب می‌شود، همین گسترش نقد مستمر و نقادانه در عرصه‌ی تصمیمات و درمجموع نقد درون گفتمانی با توجه به آسیب‌شناسی آن در جامعه است.
ازجمله مهم‌ترین نقاط ضعف اصلاح‌طلبان در سطح استان می‌توان به عدم ارتباط منظم و دوسویه با بدنه جامعه، عدم ارتباط با تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها در سطح استان، نداشتن رسانه فعال در استان، ضعف در کادر سازی و مدیریت سرمایه اجتماعی جوان، تقسیم‌بندی‌های نادرست و نامتعارف طایفه‌ای اصلاح‌‌طلبی (اصلاح‌طلبان شمال- جنوب) و تمامیت خواهی و ادعای مالکیت جریان اصلاح‌طلبی توسط برخی شخصیت‌ها در استان اشاره کرد.
با نگاهی اجمالی و کوتاه به عناصری که در سطح شهرستان و استان در قالب این جریان سیاسی که خود را داعیه‌دار اندیشه اصلاح طلبی می‌دانند درخواهیم یافت که متأسفانه جریان اصلاح‌طلبی در استان دچار نقص‌ها و نارسایی‌هایی در بین برخی افراد منصوب به این جریان است که اعتقاد عملی و باورمندی‌شان به راهبرد اصلاح‌طلبی محل سؤال و ابهام است و کارنامه فعالیت آن‌ها نیز خود مؤید این امر است.
وجود افرادی که بیش‌تر به دنبال منافع فردی و زد و بندهای سیاسی و کاسب‌کارانه و نگاه ابزاری به مقوله‌ی اصلاح‌طلبی و عدم درک صحیح از این تفکراند که دچار آفت‌ها و آلودگی‌های اندیشه‌ای و تفکری گردیده‌اند که این روند ناموجه باعث یاس و سرخوردگی در بخش وسیعی از نیروها و پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبی در سطح استان شده و همین موضوع در برهه‌های مختلف باعث شده که افراد فهیم، ناصحانه انتقادات خود را بر این رویه و مشی به‌صورت مستدل و منطقی بیان داشته که متأسفانه به‌رغم تمامی این هشدارها و انتقادات در همچنان بر پاشنه‌ی پیشین می‌چرخد و شاهد شکل‌گیری یک نوع الیگارشی فردی در قالب خود احزاب موجود و افراد حقیقی که به اصطلاح در شورای سیاست‌گذاری شهرستان و استان جلوس کرده‌اند که بیش‌تر شکل و شمایلی محفلی و باندی را به وجود آورده و چهره و سیمایی متصلب و بسته و دگم که فاقد هیچ نوع بازنگری و بازبینی در کلیت این جریان در سطح استان باشد، به چشم دیده نمی‌شود.
به‌رغم اقبال گذشته در زمان‌ها و برهه‌های اخیر به جریان اصلاح‌طلبی در جامعه و تقویت پایگاه اجتماعی در نزد افکار عمومی در سطح کشور متأسفانه در استان شاهد افول و واگذار کردن تمامی کرسی‌های نمایندگی مجلس به‌جز یک کرسی، به رقیب بوده‌ایم که شکستی فاحش را بر این جریان تحمیل نموده و با توجه به این ضعف و عدم موفقیت متأسفانه همان افراد بدون توجه به کارنامه‌ی خویش مجدداً سکان‌دار این جریان در سطح استان شده‌اند و همان‌طور که آقای تاجیک از استراتژیست‌های اصلاح‌طلب به‌صراحت بیان نموده «که گفتمان اصلاح‌طلبی ملک مطلق کسی نیست و پدرخوانده و فرزندخوانده در آن بی‌معنی است و باز بنا بر گفته‌ی ایشان که در ایام انتخابات بوی قدرت به مشام فرصت‌طلبان رسیده و طلبکارانه عرصه را بر نیروهای حقیقی و واقعی تنگ کرده و انحصارطلبانه در حال تنگ کردن عرصه بر نیروهای اصلاح‌طلب حقیقی می‌باشند‌.»
 حال با این تفاسیر نمی‌دانیم این افراد با چه عقبه و نفوذ اجتماعی می‌توانند سازمان‌دهی این جریان را بر عهده داشته باشند. هم‌چنین اصل تمرکزگرایی در مرکز در چینش افراد بدون توجه به واقعیت‌های استان که بتواند در بستری مبتنی بر اصل شایسته‌سالاری و گردش دموکراتیک در بدنه‌ی اصلاح‌طلبی باشد نیز خود مزید بر این امر شده است.
افرادی که این چنین خود را سینه‌چاک و مدافع جریان اصلاح‌طلبی در ظاهر نشان می‌دهند در مواقع تقسیم غنائم و برخوردار شدن از مواهب حضور و برخوان نعمت سفره کسانی حضور پیدا می‌کنند و نان آن‌ها را می‌خورند که همواره نشان داده‌اند در عرصه‌ی عمل و نظر و در شرایط سخت و ناگوار نیز مدافع حقیقی و واقعی اصلاح‌طلبی بوده و هزینه‌های مرتبط بر این نگرش و تفکر را نیز پذیرا هستند و آبرو و منزلت و پایگاه اجتماعی و نفوذ آنان در میان افکار عمومی مربوط به همین چهره‌ها و شخصیت‌‌ها است و نه افراد فرصت‌طلب و ابن الوقت که هرگز در باور و ذهن خویش پایبندی و تقیدی به جریان اصلاح در استان نداشته و حتی در اتخاذ مواضع اصول‌گرایانه گوی سبقت را از جریان اصول‌گرا می‌ربایند و فرصت‌طلبانه به دنبال برخوردار شدن از منافع فردی زودگذر خویش هستند که این‌چنین گفتمان اصلاح‌طلبی را در عرصه‌ی عمومی و منظر مردم لوث کرده و بیم آن می‌رود که این جریان به‌رغم داشتن ظرفیت‌‌ها و پتانسیل‌های عظیم و قابل‌اعتنا در امين روشن‌پورانتخابات آینده به ویژه در عرصه‌ی انتخابات شوراها با توجه به ضعف‌ها و ایراداتی که بر آن مرتبط است نتواند توفیق و موفقیت نسبی در جهت جلب و نظر مردم به دست آورد. آنچه قابل توجه و شایان ذکر است، می‌بایستی برای تقویت و پویایی این جریان در سطح استان روند دموکراتیک شکل‌گیری و گسترش بدنه و پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبی در سطح پایین ‌به تعبیری بر پایه و بنیان «پارلمان محلی اصلاح‌طلبان» شکل گرفته که تصمیمات و استراتژی‌های اتخاذ شده بتواند از مشروعیت و اقبال عمومی در عرصه‌ی جامعه برخوردار باشد.

امین روشن‌پور
منبع: سیمره

دیدگاه‌ها   

#1 امیری 1395-12-27 13:41
با سلام
تحلیل خوبی بود بخصوص تعریف اصلاحات ولیکن در حوزه مصداقی و علل شکست اصلاح طلبان یه خرده گنگ و شاید جمع بندی مناسبی نبود.
در هر حال ما استفاده میکنیم از نظرات دوستان با استعداد و جوان
نقل قول کردن
#2 مرتضی البرزی مقدم 1395-12-27 14:05
بسیار درست و بجا
قلمت پاینده و پیروز باد
نقل قول کردن
#3 شهروند 1395-12-27 14:10
ما از مسئولان استان
و شهر خرم آباد
نه اشتغال میخوایم و نه رفاه و نه مراکز تفریحی
لطفا ما رو به آرزوی دیرینمون که همانا آسفالت مناسب کوچه و خیابان هاست،برسونن
اگه وقتی که با مراجعه به شهرداری منطقه ۳
برای پیگیری نیمه کار رها کردن کار آسفالت بهارستان دوم منطقه اسپستان میریم و کسی پاسخگو نیست
در اینجا خواسته های اولیه رو مطرح می کنیم
نقل قول کردن
#4 کوکلا 1395-12-27 17:23
از نظر ما اصلاح طلب و اصولگرا هیچکدام برای لرستان کار قابل تقدیری نکرده است و لطفا لرستان را وارد این جریانات نکنید همین الان لرستان از معضل طایفه گرایی رنج می برد شخصی که در لرستان انتخاب می بر اساس طایفه گرایی انتخاب می شود نه شایسته گرایی حالا ممکن است این شخص برای کسب رای بیشتر خودرا اصولگرا یا اصلاح طلب هم معرفی کند به حال تا به حال خروجی این روند برای استان مطلوب نبوده مردم باید به خود آیند و دست از طایفه گرایی بردارند و به خاطر فرزندان بیکار شان هم که شده افراد شایسته را انتخاب کنند چونکه می بینیم دود انتخاب ناشایست اول به چشم مردم می رود مردم من و شما هستیم که فکر می کنیم اگر هم طایفه من رای آورد وضعمان خوب می شود ولی بعد از چند سال می بینیم وضعمان خوب که نشد هیچ کلی هم بدتر شده و فرصت از دست رفته پس سعی کنیم افراد شایسته انتخاب کنیم تا احساس پشیمانی نکنیم
نقل قول کردن
#5 صفاپور 1395-12-27 21:00
اصلاح طلبانی که سران اونها محدود هستند چگونه فرصت بروز و ظهور واقعی پیدا کنند ؟
نقل قول کردن
#6 ارتش سبز لرستان 1395-12-28 08:20
لرستان بیشتر اصلاح طلب هستندو پیرو حضرت ابوالفضل_اما در خصوص هویت زبان و اصالت./فقط لوریییییییییم./ پایار لور.
نقل قول کردن
#7 رهرو 1395-12-29 15:53
بسیار شیوا و منطقی
نقل قول کردن
#8 شهرام 1396-01-11 19:38
نسبت جامعه مدنی که براساس اومانیسم استواراست باجامعه ارمانی اسلامی کجاست.درصورت رفتن به سمت پلورالیسم دینی دین حاکم وجودخواهدداشت یاتبدیل به یک نمادمی شود.حدتساهل ومداراتاکجاست.د رچه زمینه هایی است.ایاشامل هنجارهای دینی درجامعه اسلامی هم می شود.معتقدین به پلورالیسم وجامعه مدنی زمانی که مسیولیت هاراغصب می کنند قسم دروغ می خورندکه حافظ مذهب رسمی کشورهستند.معتقد ین به این اصلاحات تکلیفشان باامربه معروف ونهی ازمنکرچیست.تکلی فشان باتشکیل جامعه براساس فقه اسلامی چیست.ایاافرادی که اصلاح طلب نیستندحقوق اقلیت هارابه رسمیت نمی شناسند.ایادیگرا ن معتقدبه کاردسته جمعی نیستند.ایاکلمه اصلاج وسیله ای به قول اقای خاتمی برای رفتن به سمت خردغربی است.جریان که رییس ان معتقداست قران مربوط به زندگی قبیلگی است ودیگرقابل استنادنیست چگونه مدعی است به دنبال اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
نقل قول کردن
#9 شهرام 1396-01-11 19:52
اگر پک روزی چناب روشن پورپرده هاکناربره واین ملت بفهمنددرکله حصرات چه خبره اونوقت معلوم میشه این هاچقدرپایگاه اجتماعی دارند.فعلاناجوا نمردانه باتوهین وافترابه مومنین وبه کاربردن الفاظ رکیکی مثل افراطی دلواپس خشونت طلب انجصارطلب ووووووکه نشان می دهداقایون چقدربه کاردسته جمعی وتحمل مخالف اعتقاددارندهمچن ین باترساندن مردم ازیک جنگ خیالی وهمچنین بامظلوم نمایی وبازی بااحساسات مردم وادرس غلط دادن به انهامبنی براینکه مشکلات مامربوط به عقایدانقلابی است وکتمان اینکه بیست سال بعدازانقلاب حکومت دست به قول خودشان لیبرال دموکرات های مسلمان بوده است توانسته اندبخشی ازجامعه رابه سمت خودجلب کنندبه امیدکناررفتن پرده هاواللهم عچل لولیک الفرج نه اصلاح طلب نه اصول گراهیچ کدوم کاری ازدستشون برنمیاد.دعاکنید برای فرج
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تذكر: نظرات حاوي توهين يا افترا به ديگران، مطابق قوانين مطبوعات منتشر نمي‌شوند

بازگشت به بالا