مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: گروه‌های کارشناسی در حال بررسی و حساب‌رسی در شرکت پارسیلون هستند.
"علی آشتاب" در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار یافته، اظهار کرد: شرکت پارسیلون به دلیل ضعف مدیریت قبلی خوشبختانه خلع ید شد.
وی ادامه داد: در فرصت یک‌ماهه، کارشناسان مختلف بخش‌های مالی، حقوقی، تولیدی و... به‌حساب رسی و به‌روزرسانی آخرین وضعیت موجود در پارسیلون می‌پردازند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان افزود: گزارش نهایی کارشناسان که ارائه شد سپس میزان سهم طلبکاران مشخص می‌شود و در سرمایه‌گذاری شرکت می‌کنند.
آشتاب خاطرنشان کرد: در یک برنامه 3 الی 4 ماهه وضعیت شرکت پارسیلون به‌صورت کامل تعیین تکلیف می‌شود.
وی با بیان این که مشکلات مطالبات کارگران نخستین اولویت ما است، تصریح کرد: اعضای کنسرسیوم قول دادند اولین موردی که باید حل شود بحث مطالبات کارگران شاغل و بازنشسته است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان همچنین اظهار داشت: از شرکت آتیه دماوند قول در اولویت گذاشتن مطالبات کارگران را گرفته‌ایم.
 
مصطفی باقری/یافته