یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

  اسامي فوت شده‌هاي لرستان در دي‌ماه 1393

خانم‌بانو جمشيدي فرزند برخوردار
پنج‌شنبه مهرشاد فرزند محمد
فخردولت هراتي فرزند علي
ابراهيم يگانه‌فرد فرزند صفرعلي
كبري عزيزي‌گنجي فرزند احمدي
برزو مودت فرزند علي احمد
چراغ حسنوندي فرزند مرادعلي
احمد خادمي فرزند عزيز
موسي فرضي‌پور فرزند اميدعلي
سيد عباس چراغي فرزند سيد علي‌عسگر
تاج‌دولت اسكيني فرزند صيداحمد
پرگل زنديه فرزند محمدقربان
جعفرقلي جودكي فرزند خوردعلي
هاجر غلامي‌پور ثابت فرزند علي
ليلي عادلي فرزند گرامي
رنگينه دريكوند فرزند صيدموسي
فروزان ايماني‌زاده‌مير فرزند همت
محمود نوري فرزند رضا
ملك‌تاج داوري فرزند همت
علي نيك‌روش‌صحبت‌آباد فرزند بابامراد
نوردولت احمديان‌گشينه فرزند مرادي
سيد محمدحسن ابراهيمي فرزند سيد اسماعيل
محمدعلي كرمي‌گردابي فرزن شيخ‌ حسن
فردوس گله‌دارمفرد فرزند جواد
فاطمه صفرپور فرزند صفرعلي
عزت‌خانم گودرزی - بروجرد

مهدی خسروی- بروجرد

منظر لطفی- بروجرد

محمد ترابی‌گودرزی- بروجرد

مهدی گودرزی- بروجرد

كرم‌علي سپهوند فرزند كك‌علي و برادر علي‌داد، خداداد و رسول- قبرستان سياهپوش ده‌نوروز منطقه ده‌پير

اميدعلي يوسفوند فرزند شمس‌علي

افسر سگوند  فرزند غلام‌رضا (همسر حاج اردشير لشكرآرا و خواهر داو و حميد ضرغامي)

رحيم ملكي‌كردعلي‌وند فرزند مرادي – قبرستان امام حسن عسكري(ع) شهرك باباعباس

ذبيح‌الله جهانگيري- سرهنگ بازنشسته نيرو هوايي(پدر شهريار و شاهين و مرحوم شهرام)- تهران

علي‌محمد گودرزي- بروجرد
محمود نوري- بروجرد
محمدرضا عندليبي- بروجرد
علي‌محمد حسيني- بروجرد
ولي ابوالفتحي- بروجرد
محسن سلاح ورزي فرزند اصغر (پيكشسوت فوتبال و كوه‌نوردي خرم‌آباد)
علي‌رضا حسنوند فرزند درويش‌عباس (پيشكسوت ورزش‌‌هاي رزمي لرستان)- قبرستان مريدآباد رباط
زهرا گودرزي فرزند آ يوسف
محمدكريم شرفي‌داوري فرزند حمزه
نرگس حجاريان فرزند هوشنگ
زيبا پاپي فرزند صيدعلي
علي نوري‌زاده فرزند كريم
لطيف علي‌پور فرزند چراغ‌علي
ماهي سگوند فرزند شفيع
خيربانو عوض‌پور فرزند كاظم
ايران لطيف‌زاده فرزند تيپه
گلشاد شوكتي‌مير فرزند شعبان‌علي
واليه عرب‌زاده فرزند شيرعلي
عزيزبانو ميكائيلي فرزند حاجي‌علي
واليه كمالوندي فرزند ايماني
يدالله زاهدي فرزند عبدالله
فريده زرين‌چنگ فرزند پيري
رحيم سپهوند‌بيرانوند فرزند درويش‌عباس
اشرفي چگني فرزند محمد
مسعود دليري فرزند علي‌صفر
صيدميرزا قلي‌زاده‌ريمله فرزند شهنشاهي
سي‌خان سپهوند زكي
خدابس تيربازاي فرزند علي‌ابدال
سجاد امرايي فرزند سالار

كوكب حيدري فرزند غلام‌حسين
علي‌اكبر درويشي فرزند كوچك
محمد سپهوند فرزند محمدتقي
مرجان زماني‌فرد فرزند غلام‌رضا
ويدا محمدي‌نرگسه فرزند فريدون
گيو صوفي‌وند فرزند منصور
صيدمحمد ندري فرزند علي‌محمد
نوروزعلي فتاحي فرزند ابراهيم
صديقه عيدي‌قلايي فرزند حواس
شاهي‌طلا ليريايي فرزند ميرآقا
خانم‌طلا خسروي فرزند كرم‌رضا
زينب كاكايي‌محمدي فرزند آقميرزا
مجيد شمس‌الديني فرزند نورخدا
شهناز بيرانوند فرزند مهدي
محمد روشنايي فرزند شاه‌عباش
مريم محمدي فرزند صيدرضا
قدرت فياضي فرزند الله‌قلي
طاووس كرم‌رضايي فرزند سبزعلي (مادر شمس‌الدين سپهوند پيشكسوت فوتبال)
موسي‌الرضا زهراكار فرزند زيدعلي
كيميا عهدي‌رضايي فرزند نجات
شارع واعظي‌نژاد فرزند شاه‌ولي
حسين ملكشاهيان فرزند غفور
مرواريد نوروزي‌سرابي فرزند غلام‌علي
محمد مينايي فرزند صيدنازار
احمد هاشم‌زاده فرزند صفر
سيد جهانبخش سرابي فرزند سيد علي‌بخش
نازاربانو بخشي فرزند هنارس
صغري رحيمي فرزند مراد
بداق‌علي روشن‌پور گرزه‌اي فرزند ظهراب‌بيگ
قزي ايماني‌زاده‌مير فرزند علي‌عسگر
اشرف حيدري فرزند حسن
لطيف بابايي فرزند عيسي
ميرزاخان ولي‌پور فرزند محمدعلي

تاج‌بانو گنجي فرزند علي‌آقا

اكبر گله‌داري فرزند اميدعلي

ملك‌خانم خاني‌چگني فرزند ايمان‌علي

اشرف رحماني فرزند صالح

زهرا اسبستاني فرزند ابراهيم

خدارحم صادقي فرزند شاه‌مراد

رضا ياراحمدي فرزند الله‌كرم

رضا نظري فرزند زكي

داريوش صفار فرزند علي‌عسگر

سجاد ندري‌چگني فرزند محمدرضا

تاج‌دولت احمدزاده‌كمالوند فرزند محمدخان

محسن خليلي فرزند كرم‌رضا

رضا قلي‌زاده فرزند سپهدار

خيرمراد شاهي‌وند فرزند بيگ‌مراد

نوشين رضايي‌منش فرزند فيروز

محمد دولتشاه فرزند دارمراد

خداداد فلاح فرزند علي

خانم طلا فقيري فرزند نيازعلي

خيرمراد مرادي‌اسدآبادي فرزند شاه‌مراد

فاطمه قلعه‌نوعي فرزند كريم

زهرا بخشي‌نژاد فرزند صيدچراغ

آقاجان بيرانوند فرزند حاجي‌علي

شيخ‌عباس مرادي‌مير فرزند براخاص

ماه‌سلطان ساكي فرزند امرعلي

حسن‌رضا پرويزي فرزند علي‌جمال

فرنگ ماهوتي فرزند علي‌شاه

بزرگ حسيني فرزند علي‌كرم

بتول پيرهادي‌ده‌علي‌خاني فرزند عين‌الله

علي پيري‌پور فرزند علي‌مردان

شاهي‌طلا ملكي فرزند نادعلي

علي باقري فرزند حميدرضا

عبدالله مرادي‌فر فرزند سرتيپ‌خان

حسين فخرالديني فرزند صمد

علي‌كرم عبدالهي‌تشكن فرزند عبدالله

روح‌انگيز رومياني فرزند علي‌اكبر

محمدرضا خرم‌آبادي فرزند جعفر (پدر حميدرضا، غلام‌رضا و مرحوم علي‌رضا) بخشدار سابق چگني
علي طهماسبي فرزند صيفور
شاهي‌خانم گرزه‌اي فرزند عباس
ماهي‌طلا كوشكي فرزند محمدرضا
احمد كاظمي‌‌نژاد فرزند علي احمد (برادر علي‌ساسان، امين و مرحوم محمد كاظمي‌نژاد فوتباليست‌هاي لرستاني)
شيوا نادري فرزند عباس
مهري سگوند فرزند عبدعلي
ماه‌دولت عين‌شاپور فرزند محمدشاه
فاطمه سليماني فرزند عبدالحسين
نورمحمدخان فريدوني فرزند صيد احمد - از طايفه بيرانوند  (پدر نصير فريدوني)
خورشيد سليماني فرزند سوخته‌زار
تاج‌نصرت بخشي‌نور فرزند عبدالله
زهرا خداكرمان فرزند آخه
گوهرطلا اميدي‌فر خرم‌آبادي فرزند مرادعلي
محمد سگوند فرزند نامدار
فرحناز رضايي فرزند لطف‌علي
آسا اسدي‌منش فرزند موسي
خانم‌بزرگ داراييان فرزند محمد
زرافشان مهدي‌خاني‌ميشي فرزند علي‌اكبرخان
مجيد بيرانوند فرزند پاپي آحمد
قمرتاج ولي‌زاده فرزند صيد نعمت
ايمان‌علي عبدلي‌صفرآباد فرزند قوچ‌علي
معصومه عزيزي فرزند نظرخان
زيور چنگايي فرزند باراني
صبا سپهوند فرزند روح‌الله
نازي قلي‌كياني فرزند سليمان
سلمان محمودي‌چگني فرزند محمود
پروين رك‌رك فرزند بانازار
امير ندري فرزند پاپي‌مراد
علي‌خان سگوند فرزند صيدحسين
شاه‌دوستي دولتشاه فرزند مولا
محسن زنگنه فرزند ولي
علي‌حسين حسنوند فرزند كريم‌بك
شيرين‌جان بازوند پنج‌شنبه
طهماسب احمدپور فرزند شهبازبگ

طلا قبادزاده فرزند اميدعلي (مادر سياوش، محمد، سهراب و سعيد نقاش‌زاده)
رباب حافظي فرزند عزيزالله (خواهر حاج ذبيح حافظي و مادر بابك و سياوش جافريان)
عبدالله حسني‌طباطبايي فرزند مجتبي- بروجرد

تاج‌سلطان مطرب‌داريجاني(همسر علي پژمان‌پور و مادر محمدرضا و داريوش زرشناس)- بروجرد

فاطمه كريم‌‌پور (همسر حسن فرهمندپور) – بروجرد

ان‌شاء‌الله شيرزاده – بروجرد

غلام‌حسين سراجي – سردفتر بازنشسته اسناد رسمي (در تهران وفات كرد)- بروجرد

فاطمه سياسي (مادر حجت ورمزياري)- بروجرد
غلام‌حسن ساكي- بروجرد

نسترن غضنفري فرزند حشمت‌الله‌خان (بر اثر تصادف در خارج از كشور به رحمت ايزدي پيوست)
فاطمه دلفان‌بيرانوند فرزند احمدشاه
اقباله كبريتي فرزند غلام‌حسين
سيده مريم متقي (همسر مرحوم حاج شمس‌الدين مرادي‌زادگان)
فرزانه سپهوند (همسر احمد جلالوند و خواهر نورالدين و رضا آذرباني و حميد سپهوند)
سارا طهماسبي فرزند شاه‌حسين (همسر صادق بابايي - گورستان فلك‌الدين
عبدالحميد لطيفيان فرزند علي (برادر اكبر و مهدي لطيفيان پيشكسوت كشتي)
حجت‌ علياري فرزند محمدحسين (پدر حسين، جواد، امير و ...)
مسلم رحمتي فرزند حاجي‌علي
حبيب صالح فرزند عزيز
انتيكه خدايي‌نسب فرزند رحيم
شمس‌علي نجم‌سهيلي فرزند فتح‌علي
سكينه بگري فرزند طهور
مهربانو قبادزاده فرزند اميدعلي
سبزخدا شرفي فرزند رسول
شمسي قرباني‌شيخ‌آبادي فرزند علي‌نقي
حسين‌خان خدايي‌چگني فرزند جمعه
حسين محمودوند فرزند رستم‌بيگ
محمدهاني صفربيرانوند فرزند فرزند مهدي
عزيزيمحمد اسماعيلي‌نژاد فرزند رحمان (پدر فيروز اسماعيلي‌نژاد مدير مسوول نشريه كاسيت) 
آقاجان مرادي فرزند رحم‌خداخان (برادر مرحوم خان‌جان رضايي از طايفه پاپي)
علي خسرواني فرزند حق‌علي
فرشيد فتحي‌مقدم فرزند بابانازار
عبده زنجفيل‌بيرانوند فرزند باراني
بهروز پورابراهيم فرزند هادي
اردشير دلفان فرزند اميدعلي
محمدرضا احمديان‌فرد فرزند غلام‌علي
غلام‌رضا عالي‌نژاديان فرزند محمدرضا
مرتضي قاسمي فرزند سردار
حسن‌علي رضايي فرزند غلام‌رضا
ميثم براتي‌كرم‌آبادي فرزند رحيم
فرنگ جودكي فرزند مرادعلي
وجيه‌الله درتاج فرزند پيري (پيشكسوت واليبال خرم‌آباد)
غلام‌‌رضا نوري فرزند مرتضي (پدر محسن، رضا و بيژن نوري)
سهراب بهادري‌طولابي فرزند رستم‌خان (بهادر)- قبرستان چاه ذوالفقار روستاي اسلام‌آباد چگني
محمدرضا علي‌زاده فرزند عزيزالله
اميربك صفري‌فيلي فرزند سبزي‌بك
فتح‌الله سپهوند فرزند حبيب‌الله
محمد كريمي‌آرا فرزند رضا
عزيزطلا كريمي‌فتح‌آباد فرزند كرم‌خدا
فرهمند دولتشاه فرزند ميررضا
علي‌عباس روشنايي فرزند علي‌رضا
بهناز قاسمي فرزند رستم

با تشكر از: مهرداد سياه‌پور و سيد فضل‌الله حمزه‌فرد
(سازمان آرامستان‌هاي خرم‌آباد و بروجرد)

بازگشت به بالا