یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

                  اسامي فوت شده‌هاي لرستان در آذرماه 1393

جواد چگني فرزند علي‌خان گيوه‌كي(قلعه‌كرمي) - بروجرد

مهري(سهيلا) عقدايي- بروجرد

محمدابراهيم گيوه‌كي (پدر شهيدان: حسن و عباس گيوه‌كي)- بروجرد

منيژه حسن‌گاوياري فرزند كريم‌خان
فرزانه سپهوند فرزند گل‌انگيز
شاه‌سلطان مرادعليوندبهاروندي فرزند كرم‌جان
سيده صديقه جزايري فرزند سيد شمس‌الدين
علي‌شاه شيراوند فرزند علي‌داد
شيرمحمد كريمي‌رك‌رك فرزند كرم‌علي
گوهرتاج خزايي‌منفرد فرزند گل‌محمد
بنيامين گل‌جاني فرزند اميد
ميثم نعلي فرزند حجت‌الله
مراد شهبازي فرزند محمدعلي
حميد محمودوند فرزند عزيز
احمدعلي بابايي‌چگني فرزند عين‌علي
يوسف شيري‌تاج‌امير فرزند حسن
جمشيد بواسحق فرزند صيد عباس
ابراهيم چگني فرزند يارمراد
سيم‌طلا آقايي فرزند قلي
مهدي‌خان پورسرتيپ فرزند ملك‌محمدخان
زيبا زارع‌بازوند فرزند اميربگ
مريم احمدي‌آسا فرزند احمدي‌خان
قربان عسگري فرزند جعفر
جوهرطلا مدهني فرزند ياسم
حجيه هاجري فرزند محمدفر
علي‌اصغر زارعي‌قبادي فرزند سيف‌الله(ناخداي بازنشسته كشتي‌راني و پدر سهراب، سجاد و علي قبادي)
حميده فيروزكوهي (مادر دكتر سيد محمود سيف‌سعيدي)
عزيز احمدوند فرزند باقر (پدر علي و امين احمدوند)
مريم بهنان فرزند پاپي‌مراد (مادر محمد مدبر بازنشسته ارشاد و مداح)
عزيزبانو مرادياني‌نيا فرزند مرادعلي(همسر مرحوم صيد محمد سليماني، مادر حبيب و يحيي سليماني)
فتح‌الله عسگري‌زاده فرزند نصرالله (پدر حميد عسگري‌ پيشكسوت دو و ميداني) 

ابوالفضل رضايي فرزند حميد

سجاد انديشه فرزند عظيم

خالدار جلالي فرزند ابدال

عباس حميدي‌فرد فرزند باقر

بهرام نظري فرزند عزت‌الله - روستاي پيرحياتي رباط تنكي

شاه‌بانو كياني‌پور فرزند حاجي

جادار نامي‌پور اسدآباد فرزند نامدار

علي ويسكرمي فرزند شيخ‌عباس

علي احمد يعقوبي فرزند نصرالله

آغابانو زهراكار فرزند ميرتقي

غلام‌رضا موسي‌پور فرزند درويش‌عباس

اسماعيل سگوند فرزند فرامرز

فانوس‌بانو فريدوني‌اولادي فرزند فريدون

صنعت‌بانو سگوند فرزند فتح‌علي

رحمت موسوي‌كفراج فرزند رستم

رضا حكمتي فرزند گل‌تقي

علي‌اصغر بشيري فرزند حبيب

ملك اسدي فرزند محمدخان

حاج‌علي نجفي فرزند محمد

كرم‌حسين طولابي فرزند غلام‌حسين

صيدعلي خسروي فرزند صيدهادي

محمدحسن فولادوندي فرزند علي

محمدخان رحيمي‌صحبت‌آباد فرزند نورخدا

نازلوبيگم رستمي فرزند علي‌بخش

رضا ياراحمدي فرزند مسعود

علي‌محمد جعفري‌پور فرزند علي‌وردي

آمنه كوناني فرزند عبدالحسين

گل‌اندام ترك فرزند اسدالله

محمدتقي سگوند فرزند ططر

سكينه مهرپور فرزند علي‌مراد

كوكب‌انو دولتشاه فرزند نورمحمد

نامدار جمالي‌مقدم فرزند سردار

غلام‌رضا اميدي‌شكري فرزند علي‌شاه

مرصع حسنوند فرزند محمد

رضا پاكدامن فرزند ولي

آغابانو پيرداده‌خاني فرزند رستم

سيده فاطمه طاهري‌روحي فرزند سيد نورالله

فاطمه ليامي فرزند عبدالنبي

ميطلا شيخ فرزند صيد مهدي

پاپي‌مرتضي اميني‌تاري فرزند پاپي

محمدحسين حائري‌زاده فرزند تقي

جعفربگ رضايي‌مفرد فرزند جمشيدبگ

زينب كشوري فرزند كرم‌جان

روبه‌خير قاسمي‌نژاد فرزند قاسم‌علي

صفرعلي يوسفوند فرزند حسين‌علي
كورش مرادي فرزند الله‌قلي
غلام‌رضا سيف فرزند خداكرم
محمدعلي اسماعيلي فرزند رضا
صيدمحمدخان محمودي فرزند صيدمحمد
محمدجواد حسنوند فرزند حسين
كرم‌علي چراغي‌سپهوند فرزند چراغ‌علي
صيدهادي كوچك‌زاده فرزند سليمان
فريدون احدي فرزند عابدين
حيدر طالبي فرزند كاظم‌بگ
علي‌احمد قدمي فرزند ميرزاعلي
فرنگ ميرزايي مقدم فرزند مهرعلي
سيد علي‌رضا صادقيان فرزند سيد رسول
سكينه درويش‌ساكي فرزند شيرعلي
حشمت چاروند فرزند يوسف
اكرم بازوند فرزند كرمي
صيدروح‌الله قلاوندي فرزند نصرالله
فاطمه ندري فرزند نصرالله
مهدي درويشي فرزند علي
زك علي‌پور فرزند چراغ‌علي
سكينه درويش‌ساكي فرزند شيرعلي
فضل‌الله حدادي‌فيضي فرزند رحيم
مريم عسگري‌ساليانه فرزند اميدعلي
فرهاد هندي فرزند محمد
گل‌نازار شرفي فرزند سليم
مجتبي پيرحياتيان فرزند فضل‌الله
روح‌الله دارابي فرزند اكبر
الله‌يار صادقي فرزند عباس‌قلي
بهاري اميري فرزند موعلي
مصطفي مرادپور تاري فرزند حجت‌الله
سهراب پنبه‌كار فرزند مرادعلي
كلثوم كله‌بان فرزند سبزي
علي‌برار باراني‌پور فرزند شيخ
سيد حشمت‌الله جزايري فرزند سيد هبت‌الله
منير شريف‌مهر فرزند حسن
سوخته دلفان فرزند شكرعلي
انتيكه چغلوند فرزند عاليخان
بانو زيدي فرزند كناري
حسين كيان فرد فرزند قدم‌علي
رضا سپهوند فرزند درويش
علي‌بگ باقرزاده‌مطلق فرزند حسن‌خان
عبدعلي ملكشاهي‌مطلق فرزند امام‌علي
برات‌علي قائمي‌نژاد فرزند موسي
ماه‌دولت يوسفي فرزند يوسف
شكربانو نوري‌حسين‌آباد فرزند علي‌رحم
شيرمحمد ياراحمدي فرزند علي
محمدتقي ياراحمدي فرزند علي‌حسين
فاطمه پاپي‌كارمد فرزند شيخ‌علي
روح‌الله علي‌بيگي‌كمازاني فرزند محمدقربان
معصومه زمردي‌گاوكش فرزند محمدشاه
ماشاالله ابراهيمي فرزند عبدالله (فرهنگي بازنشسته) - كوهدشت
اشرف محمودي فرزند محمود (همسر حسين دهقان و پدر خانم سعيد رازاني دادستان خرم‌آباد)
دولت مرادي فرزند علي‌مردان (مادر اخوان قنبري)
جواد رشيدي فرزند علي‌محمد از طايفه رشنو
مجتبي كوه‌گرد فرزند الله‌رضا (برانازار) - بروجرد
عظيم كمالي‌پور فرزند صيدكريم
بيتا كمريان فرزند رضا
رقيه درويشي فرزند غلام‌علي
ماه‌دولت سگوند فرزند قاجان
گل‌نازار عادل‌پور عبدلي فرزند محمد
ناصر مهرابي‌نژاد فرزند تراب
خليل نامي‌پور اسدآبادي فرزند جادار
آمنه بيرانوند فرزند مرادعلي
رشيد سپهوند فرزند مراد
فاطمه شيخي‌بيژن‌وندي فرزند براعزيز
نيم‌طلا عادلي‌پيرجدي فرزند غلام‌علي
زرين‌طلا طولابي‌خرم‌آبادي فرزند رحيم
نصرت‌الله ياراحمدي فرزند غلام
صيد يعقوبي‌پور فرزند يعقوب
طيبه شفيع‌پورچنگايي فرزند عبدالحسين
معصومه اكبري‌سراب فرزند اميدعلي
نعمت‌الله بيرانوند فرزند مهدي
حشمت‌الله احدي فرزند رحمان
هما جهاني فرزند علي‌خاص
نني سپهوند فرزند ندر
سبزبانو خورشيدوند فرزند ايمان‌علي
شاه‌طلا دريكوندي فرزند پاپي
محمد پرهام بازوند فرزند سيروس
نقره سگوند فرزند مرادي
خوش‌مراد الماسيان‌واحد فرزند شيخ‌مراد
فرنگ داودي‌ساليانه فرزند داراب‌خان
صنمبر بيگي‌احمدوندي فرزند همت‌بگ
محسن اسدالهي فرزند علي‌مراد
سكينه پاپي‌نژاديان فرزند سه‌شنبه
سيد موسي احمدي‌طاهري فرزند سيد علي‌مردان
نورخدا باباعلي فرزند مراد
گلدانه بالان‌دنه فرزند فرهاد
بهمن جودكي فرزند صيدمهدي
علي اسدي
حسن طولابي فرزند ضرغام
محمد چغلوند فرزند ماشاءالله
منيژه حقاني‌چگني فرزند حاجي‌ويس
فتح‌علي دريكون فرزند محمدحسن
مرادعلي نقي‌بيرانوند فرزند آقاسلطان
حوا ابراهيمي‌اصل فرزند ابراهيم
سيد خپل طاهري فرزند سيد نصرالله
سيد صادق موسوي‌شاهنشاهي‌ؤند فرزند سيد حسين
كوكي پنجول فرزند آ سردار
فردين افشارنيا فرزند بهرام
فاطمه جنگوك فرزند علي‌اكبر
شوكت آرامش فرزند حبيب‌الله
حميد غلامي فرزند رضا
سعيد بابايي فرزند رضا
محمدرضا بابايي فرزند صيدمحمد (از طايفه باباحسيني و كارمند بازنشسته تربيت بدني)
سبزعلي مظهري (چگني) فرزند جمعه
كوكب رحيمي‌پور از طايفه رك‌رك (همسر پاپي‌حسين حسنوندي) - قبرستان روستاي سراب‌ ياس
نصرت‌الله احمدپوريان فرزند ميرزاعلي (خادم ابا عبدالله الحسين هيأت درب دلاكان خرم‌آباد)
سيد كاظم خلفوند فرزند صيدعباس (پدر شهيد ولي‌الله خلفوند)
محسن خشخاشي - بروجرد (دبير فيزيك)


با تشكر از: مهرداد سياه‌پور و سيد فضل‌الله موسوي حمزه‌فرد

سازمان آرامستان‌هاي خرم‌آباد

بازگشت به بالا