یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

                    اسامي فوت شده‌هاي لرستان در آبان‌ماه 1393

صيدجعفر عليشاهي فرزند رحمان
سبزي حسنوند فرزند سبزعلي
صدف‌بانو ميرزايي فرزند رضاعلي
صفرعلي ططري فرزند منصور
سكينه قنبري فرزند شفيع
امين بيرانوند فرزند فتح‌علي
طرهان قناعت‌پور فرزند جعفر
سكينه كمالوند فرزند رضا (خواهر حاج‌آقا روح‌الله كمالوند عليه‌الرحمه و همسر مرحوم حاج يحيي كاكاوند)
سحر ويسكرمي فرزند علي‌محمدخان
بابا شاكرمي فرزند صادق
صبا موسوي فرزند سيد علي
درويش‌علي خاني‌چگني فرزند عبدالله‌خان
خانم‌طلا بيرانوند فرزند محمدعلي
بتول كريم‌آبادي فرزند محمدابراهيم
عبدالحسين كائيدي‌حيدرآبادي فرزند علي‌حسين
ساعدبانو فراز فرزند صادق
ماه‌پاره صادقيان فرزند الله‌نظر
مرتضي بيرانوند فرزند مرادعلي
ميرآقا دولتشاه فرزند فرج‌الله
آزاده شاكرمي فرزند ايمان
صنمبر ساكي فرزند شيرعلي
عابدين غفاري‌عباسيان فرزند نورالدين
فرهاد لطيفي فرزند نورعلي
محمد حياتي‌فر فرزند مجتبي
علي‌محمد هنادي فرزند ولي‌الله
عنبربانو راج فرزند مراد (مادر استاد فرج علي‌پور نوازنده كمانچه و خواهر مرحوم قوچ‌علي راج)
شوكت عبدي فرزند حسين
خدامراد آزاده‌ورنمد فرزند محمدعلي
كبري طولابي فرزند ناصر
بهمن پيرزاده فرزند محمدعلي
سحربانو زارع‌الوار فرزند ابراهيم
ستار قرباني فرزند علي قلي
مسعود محمدي‌خجسته فرزند كريم
مهناز ايماني فرزند محمد
عرب‌زاده دالوند فرزند نصرالله
زينب گجري‌القاص‌آباد فرزند يحيي
علي حسيني فرزند موسي
غلام سلاحورزي فرزند حسين‌جان
شوكت كرد فرزند شيرزاد
مهرداد نجف‌پورفرد فرزند ولي‌الله
باران پرويزپور فرزند پيركه
صاحب‌جان پروانه فرزند محمدصادق
خدابس اميري‌چگني فرزند نظرعلي
حسين سالي‌نژاد فرزند علي
محمدكريم پورمهدي فرزند جان‌علي
فيض‌الله فرشادي‌فر صيدعلي
سيده ربابه الواري فرزند سيد عبدالحسين
محسن رحمتي فرزند رحمان
زهرا پاپي فرزند سبزمراد
سيده سلطان‌خانم استواني فرزند سيد محمدباقر
برزو الماسي‌پور فرزند محمدبك
مجيد سليماني‌سبزوار فرزند علي‌محمد
طلا پوردارايي فرزند ميرولي
ملكه دالوند فرزند جمعه
سارا صيادي فرزند صيدعلي
محمدميرزا بيرانوند فرزند غلام
سيد علي‌رحم موسوي فرزند سيد سليمان
اميرآتا ويسكرمي فرزند فرزاد
الله‌كرم سرشار فرزند شيخ‌عباس
محمد هاشمي فرزند علي‌عسكر
كرمي شكرايي فرزند شكرعلي
روبه‌خير تقي‌زاده فرزند علي‌رضا
علي‌ميرزا سليماني فرزند محمد
خدابس پاپي فرزند علي‌بخش
علي‌يار ايماني فرزند برات‌خان
عزيزالله بيرانوند فاضل
ماه‌طلا فقير فرزند نوكله
پاپي‌مراد حاملي فرزند علي‌مراد
محمد طرهاني‌نژاد فرزند علي (پدر: دكتر ناصر، نادر، اكبر، ستار و رضا)
صيدموسي حسين‌بيگي فرزند قرباني (از طايفه فلاوند چگني)- گلزار شهداي ويسيان
ناصر كريميان فرزند بگ‌عالي
علي‌محمد فرزادي (روزپيكر) فرزند شاه‌كرم
روبه‌خير تقي‌زاده فرزند علي‌رضا (از طايفه محمدي) - قبرستان صالحين كاكارضا
علي گلريز فرزند گل‌مراد (از طايفه تركاشوند)
فاطمه جعفرنژاد فرزند محمد (همسر حاج محمدرضا سوري و مادر حجت‌الاسلام محمد سوري و دكتر علي سوري)
بهروز اسدالهي فرزند صيدمحمد
صفيه شاكرمي‌لر فرزند سهراب

سبزمراد باراني‌بيرانوند فرزند براري

خدابس سگوند فرزند سطح‌علي(همسر محمد مقدم)

خيرالله اسكيني فرزند حاج‌زكي از طايفه اصل‌مرز بيرانوند

اشرف پيريايي فرزند محمدحسين

پيري باجلوند فرزند تقي

اكبر گودرزي فرزند مراد

سلطنتت كردستاني فرزند علي‌رضا از طايفه كرد

مؤمن‌علي بحري‌طلايي فرزند بحرعلي

مهناز فيروزي فرزند علي‌يار

سنگين‌طلا عزيزي فرزند عزيزالله

عباس‌علي عوض‌بيگي فرزند علي‌احمد

هادي فلاح‌عزيزي فرزند محمودبگ

فاطمه محمدي‌سپهوند فرزند اردشير

محمدعلي جودكي فرزند اميدعلي

محسن صفي‌پوريان‌زمانه فرزند بهرام

سياوش نقي‌بيرانوند فرزند اميرجان

نوريه اسدالهي
سيد محمود طاهري فرزند سيد مجتبي

محمدحسين پاي‌مرز فرزند بهمن

عزيزالله بيرانوند فرزند قلي

انار اتشي فرزند باقر

كوچك‌خان خدادادي‌دريكوند فرزند باباخان

ملكي صيادي فرزند باراني

حديث شاكرمي فرزند فرزند ابراهيم

يحيي جهانگيري فرزند عبدالله (28 مهرماه در حادثه سيلاب شورآب درگذشت)

شيرين متش فرزند صيدعلي

شكرالله متين‌نيا فرزند هراتي

شارضا عبدي‌بسطامي فرزند هادي
يعقوب پاپي‌الوار فرزند موسي

محمد سگوند فرزند علي‌عباس

گل‌محمد اميري فرزند يك‌شنبه

عجيده محمدي‌ت فرزند حسين

هوشنگ محمدي‌نيا الوار فرزند رضا

برات‌علي فراشي فرزند عادل

برانازار حبيب‌وند فرزند علي‌رضا

كريم‌خان بهاروند فرزند گدا

خانمي باراني‌بيرانوند فرزند عزيزخان

توران ب‌جمشيدي فرزند حسين

نورخدا حسنوند فرزند قاسم

مريم عطايي فرزند محمد

شارضا رضايي‌مرام فرزند نادعلي
صيدحسن محمدي فرزند حسين
ماشاء‌الله احمدي فرزند نبي
سيد ضياء‌الدين مصطفايي فرزند سيد محمود
عبدالرحمان بهاروند فرزند رحمت‌علي
رضوان بيرانوند فرزند گنج‌علي
رضا يوسفوند فرزند صيدحسن
اكرم حيدري‌بابايي فرزند علي‌حيدر
ابوالفضل رحيمي‌يارآباد فرزند علي‌بابا
نبي رضايي فرزند جعفربگ
علي جلالي‌فرد فرزند صيدحسن
صيداحمد پارسا فرزند حيدر
علي‌عباس دولتشاه فرزند حيدر
كما سيفي‌پور فرزند برابري
كريم فاطمي‌مهر فرزند عزيزمراد
مريم سلطاني‌تبار فرزند حسين
فاطمه گودرزي فرزند الله‌كرم
غلام كردي فرزند حاجي (پدر منصور، ناصر و بهمن)
ناصر پيشوايي فرزند بزرگ (بازنشسته ثبت اسناد و املاك)
اشرف‌خانم رحمتي فرزند نظرعلي (همسر مرحوم الياس عادلي)
قدرت‌الله الونديان فرزند نورالله
فردوس افشاری‌نسب فرزند علي‌اكبر (همسر ماشاءلله افشاریان)
خانم اسدالهي فرزند شاه‌مراد (مادر علي دولتشاهي مديرعامل سابق موسسه مالي فردوسي(آرمان))
هوشنگ شجاعي‌چاغروند فرزند هادي (برادر جمشيد، مهران و فرهاد واليبالسيت‌هاي پيشكسوت لرستاني)

گل‌خاتون عزيزي‌فلاح فرزند هاشم‌بگ

مهناز نجفي‌نيا فرزند كاظم

كبري جمشيدي‌فرد فرزند صيدجان

صاحب بيرانوند فرزند خان‌كر

رحمان سپهوند فرزند روح‌الله

ابراهيم احمدي فرزند خداداد

رحم‌خدا شهبازي فرزند برزو

كبري سرديدي فرزند بخش‌علي

حسين علي‌نژاد فرزند شيرعلي

محمد كارگر فرزند عبدالحسن

شيرعلي فقريان فرزند رحيم‌بك

شوكت‌ پيامني فرزند علي‌جعفر

ناصرخان ولي‌زاده فرزند تيمورخان

محمد رومي فرزند علي اكبر

ميرعبدل رشيدنيا فرزند فاضل

كوكب صفايي فرزند ميرزاعلي

با تشكر از: مهرداد سياه‌پور و سيد فضل‌الله موسوي حمزه‌فرد

سازمان آرامستان‌هاي خرم‌آبادبازگشت به بالا