یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

اسامي فوت شده‌هاي لرستان در مهرماه 1393

افسانه دولتشاهي فرزند علي‌جعفر
شيرين‌ناز ناظمي فرزند پاپي‌علي
وجيه رحمتي فرزند صيدعلي
جواهر اكبري فرزند پاپي اسد
صيدرضا فولادوند فرزند الله‌رحم
نوريه پرونداد فرزند عبدالله
بالابرز ملك‌نژاد فرزند شاه‌علي
مريم ياري فرزند يارحسين
ابراهيم جمشيدي‌مجد فرزند كايد
اسدالله باقري فرزند حيدر
عصمتي سپهوند فرزند قيصور
هوشنگ فلاحتي فرزند شاه‌ولي
محمد بيرانوند فرزند كرم‌جان
بهروز كوليوند فرزند كريم
اشرف خسروي فرزند سرهنگ
امين رحيمي فرزند رضاعلي (دانش‌آموزي كه بر اثر سيل غرق شد)
وحيد سپهوند فرزند مرادعلي (دانش‌آموزي كه بر اثر سيل غرق شد)
امين قوچي فرزند علي (دانش‌آموزي كه بر اثر سيل غرق شد)
كاظم صفرزاده (معلمي كه بر اثر سيل غرق شد)
حسين پيريان‌شيخي فرزند نورعلي (بازنشسته آموزش و پرورش ناحيه‌يك خرم‌آباد)
محمدعلي سعيدي فرزند علي‌اصغر (بازنشست شهرباني) از طايفه طولابي
احمد رضايي فرزند علي‌باقر
احمد امرايي فرزند اسدعلي
پروانه قيصري فرزند صيدموسي
عالي‌خان مرادي فرزند علي‌مردان
دلبر طرهاني‌نژاد فرزند موسي
نازملك رياحي‌احمدوندي فرزند علي‌محمد
زهرا خسروي فرزند نازاري
زهرا رستمي‌چگني فرزند عباس
افشين نادري فرزند علي
ميرزاحسن محمدي‌جودكي فرزند عبدالحسين
كرم‌رضا شاكرمي فرزند كريم‌الله
خان‌مراد كاظمي فرزند هيرعالي
خيرمراد مرادي فرزند گل‌مراد
حسين بيرانونديان فرزند لازم‌خان
حجت‌الله طاهرزاده ورنمد فرزند دارا
اكبر كرم‌الهي فرزند عزيز
زبيده حبيبي‌كردعلي‌وند فرزند مهرعلي
فيروز رضايي‌چولانديم فرزند كاكول‌علي
خاور پاپي فرزند كبك‌علي
نوربخش بهرامي فرزند علي‌محمد
تاجي احمدي‌محمدي فرزند مرادبيگ
ستايش فرهمند فرزند بهمن
خاور چراغ‌نيايي فرزند چراغ‌علي
علي‌احمد خدادادي‌دوره فرزند صيد احمد
منصوره نقي‌زاده فرزند ابوطالب
اسماعيل شيرزادي فرزند عزت‌الله
ميرعباس طولابي فرزند كريم‌بك
مسلم خانجان‌خاني گودرزي فرزند شيرعلي
گل‌شيرين هاشمي فرزند علي
كبري صوفي‌زاده‌گرزه فرزند علي
فرزانه قرباني‌پور شيرولي
زرين بازگير فرزند شمس‌الله
گل‌آفتاب عسكري فرزند جعفر
حسن منتي‌داود فرزند علي كاظم
علي زيني‌وند فرزند تيپه
حاج علي‌حسن(عله) رحيمي‌پور ،رزند صيدحسن(پدر بهرام و بهروز)
زيور احمدي‌زبرجد فرزند منصورخان (همسر گردعالي كمالوند)
علي‌رضا معظمي‌گودرزي فرزند باقر(سرهنگ بازنشسته ارتش)
روح‌الدين دولتيار فرزند روشن
سيده فرخ احمدي‌موسوي فرزند سيد باقر (مادر سهراب مالمير داور ملي فوتبال لرستان)
عبدالحسين حاتمي فرزند صيدعباس از طايفه چگني (در آمريكا به خاك سپرده شد)
یوسف فرهمند فرزند رضا از طایفه بسطام
نورمحمد شكري‌الوار فرزند محمود
احمد معتمدي فرزند حسن
علي‌حسن قاسمي فرزند علي‌اكبر
كورش سگوند فرزند ميرزا
خاتون هولاندشتي فرزند اسكندر
سلمان شيرمحمدي فرزند فرزند محمدجعفر
فرزاد رسومي فرزند محمدعلي
احمدمراد كرم‌زاده فرزند كرم‌الله
مرضيه جوزايي فرزند هرسي
الله عسلي فرزند جمشيد
فرزاد رحماني‌خرمي فرزند نورمحمد
حيدر علي‌كرمي فرزند مرادجان
آهو رمضاني‌يوسفيان فرزند مولامراد
زهرا سمساريان فرزند محمدحسن
پنج‌شنبه سپهوند فرزند شريف
علي‌عباس جابري فرزند صيدحسن
سيده زهرا آهوقلندري فرزند سيد حاجي رضا
معصومه قنبري‌باباعباسي فرزند حسين
سيد رضا شاهنشاهي‌وند فرزند سيد شمس‌الدين
گل‌بانو رشنو فرزند سليمان
علي‌بخش فتحي فرزند خدابخش
علي حاتمي فرزند شمس‌الله
عباس سلطاني فرزند مسلم
حامد عسگري فرزند غلامرضا
عبدالرحيم بازگير فرزند مرادعلي
محمود بيرانوند فرزند ميرزا
ابوالقاسم ايازي فرزند فضل‌الله
آزيتا باقري فرزند احمد
فرج‌الله قياسوند فرزند شيرمراد
احمد پايروند فرزند صفر
رضاحسين پنجي‌زاده فرزند ملك‌حسين
حسين كياني فرزند فتح‌الله
هادي(بيژن) نامداريان فرزند حاجي
ستاره كهزادي‌چگني فرزند يارمحمد
روح‌الله فرامرزي فرزند حسين
حشمت‌الله شكاري
حامد محمدي فرزند محمدحسين
علي صيدي‌وفا فرزند حميد
مريم غلامي‌مفرد فرزند اسكندر
علي‌محمد خاكساريان فرزند علي‌اكبر
خديجه محمدي‌ثابت فرزند هاشم
سعيد محمدزاده
الله جودكي فرزند باقر
محسن مرادي كرم‌آبادي فرزند سهراب
فضل‌الله حسنوند فرزند مرادبك
زهرا رحيمي فرزند الله‌بخت
حشمت‌الله شكاري فرزند حسين‌خان
بهروز بهراميان فرزند علي‌خاص
محمدرضا رضايي‌پاپي فرزند روزه
مهرداد روزبخش حسن‌آباد فرزند شكرخان
حسن‌آفرين مالمير فرزند ابراهيم
جمعه دفتري‌اكباتاني فرزند رجبعلي
كبري نژادمقدم فرزند صيدجعفر
روح‌الله محمدپور فرزند سردار
طاهرخان آقايي‌پور فرزند امان‌الله
قاسم كولي‌وند فيضي فرزند پاپي‌مراد
سردارخان حسنوند كاظم
شاه‌ره دهقاني كرگانه فرزند علي‌ابدال
جعفر حافظي‌منش فرزند محمدميرزا
امان‌الله بابايي‌نژاد فرزند محمدشاه
معصومه حسنوند فرزند نورمحمد
خداداد جمشيدي‌زاده فرزند حاتم
اسماعيل ياراحمدي فرزند پيركرم
غلام‌حسن پيريايي فرزند بختيار
صفر رهسپار فرزند مرادعلي
بانوخانم قاسمي‌مفرد فرزند حسن
مهري رضايي‌تاري فرزند محمدحسن
الم مرادي‌سراب فرزند عيدي‌بك
توران تبريزي فرزند حسين
زري حيدري فرزند عبدالحسين
حميده سپهوند فرزند مرادي
ماه‌دولت رومياني فرزند تيمور
مرتضي بيرانوند فرزند نام‌خدا
غلام‌عباس باجولوند فرزند مهرعلي
عنبربانو رحيمي چكالكان فرزند صيذرحيم
امين كولي‌وند فرزند صيذبزرگ
غلامحسين رفيعي‌نژاد فرزند غلامعلي
گل‌محمد عبدالي‌دوآبي فرزند نوروز
علي‌حسين چنگايي‌نژاد فرزند حسين
هما فلاح
پاپي‌احمد فقيهي فرزند منت‌علي
صيدجواد حسنوند فرزند محمود
خانم دالوند فرزند مريدعلي
شاه‌دوستي طولابي فرزند كوچك‌خان
علي‌اكبر علي‌پور حميله فرزند ميرزا علي
احمد مومني فرزند صيدهادي
عباس سالاري فرزند امان‌الله
محمد اسدي‌چگني فرزند رحيم
اميرمهدي رضائيان فرزند محمد
شاه‌عباس زيدي‌زاده فرزند احمد
قدرت‌الله شاهي‌وند فرزند مرادعلي
احمد سپهوند‌بيرانوند فرزند نورالدين
تقي‌خان احمدي‌زبرجد فرزند منصورخان
فرض‌الله احمدي‌فرد فرزند عبدالله
نازي دانش فرزند حاتم
عيسي شلكه بيرانوند فرزند ملك
ميلاد خادم فرزند ماشاء‌الله

نجيمه ويسكرمان‌فرد فرزند نامدار

علي‌عباس رحيمي فرزند پاپي

مريم باباخاني فرزند نوروز

رضا امرايي فرزند ميرزا

صديقه كردنژاد فرزند ماشاء‌الله

ميرزاعباس پورذاكري فرزند كرم‌رضا

منوچهر پيري‌نژاد فرزند قدرت

زرين كشوري فرزند حيدر

سبزعلي مؤمني‌نژاد فرزند عزيزعلي‌

سيد احد حيات‌الغيبي فرزند سيدصمد

سيروس پيرحياتي فرزند سبزخدا

خانم‌طلا محمدعلي‌زاده فرزند محمد

كرم‌خدا قرباني‌شيخ‌آباد فرزند بدعلي
داريوش(محمد) عبدي فرزند حبيب‌الله
كوكب عادلي فرزند حسين (از طايفه چنگايي)
فاطمه پرهيزكار فرزند علي‌شاه

 

بازگشت به بالا