یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

اسامي فوت شده‌هاي لرستان در شهريورماه 1393

كوچك‌علي(علي) ساكي فرزند علي‌قدم
سروناز موسوي فرزند سيد بهمن
صيدعلي نوري فرزند عيدي‌بك (عموي سياوش نوري كشتي‌گير سابق تيم ملي ايران)
عبدالعلي اميري فرزند زينل
سبزي خرمي فرزند شاه‌ميرزا
اشرف‌بانو مرادي فرزند عيسي
آقاجوان دعوتي فرزند شاه‌كوچك
نيلوفر احمدي سيرت فرزند علي
محمدحسين بيرانوند فرزند محمدآقا
رستم قالبي فرزند حسين
حسين خسروي فرزند هاشم
شرف‌بانو ولي پوري فرزند محمدعلي
رجب زيد‌علي فرزند رحم‌خدا
روح‌الله خادمي فرزند عيسي
محمدعلي سگوند فرزند داراب
فرنگيس عبدالوند فرزند ميرزاقلي
محمد صادقي فرزند فتح‌الله
امير شاهي‌نژاد فرزند نادر
انشا ناصرپور فرزند حسين‌علي
محمد قائدرحمتي فرزند محمدعلي
هزاري رشنو فرزند اسفنديار
منصور ولي‌پوري‌فرد فرزند حسين‌خان
نصرت‌الله خسروي‌فرقاني فرزند عبدالله
ماهي ناصري فرزند محمد
واليه‌خانم جواديان فرزند جواد
نورعلي فرجي‌نژاد فرزند باباپيره
اشرفي باقري‌برما فرزند موسي‌بك
حسين حاجي‌وند‌قالبي فرزند حسن‌علي
حميدرپا احمدي‌سبزوار فرزند شاه‌مراد
مرجان دلفان فرزند مراد
غيب‌علي يوسفي‌كمالوند فرزند مرادعلي
زيدالله كاظمي فرزند قاسم
مرواريد اميدي‌بيرانوند فرزند شاه‌مراد
ماه‌دولت معلمي فرزند نادعلي (مادر: علي‌رضا سپهوند و حميدرضا عباسي‌بختياري)
سيد مجتبي طاهري‌ خرم‌آبادي فرزند سيد حسين (در بهشت زهرا تهران به خاك سپرده شد)
علي‌رضا شمس فرزند رضا - بروجرد
علي‌جان محمدي‌تجره فرزند رحيم
علي‌محمد بهاري فرزند پولاد - قبرستان بدرآباد عليا
لطيف منصورپور فرزند پاپي
محمدرضا زلقي فرزند محمدباقر
علي‌پناه چاچ فرزند علي‌رحيم
روح‌الله مقراضي فرزند اسدالله
زينب حاجي‌وند فرزند ناصر
عظيم بيرانوند فرزند شيخ‌هادي
سيف‌الله فتحي‌گنجي فرزند علي
معصومه نوروزعلي فرزند ابدالي
سيد رحيم بهمن‌نژادبسطامي فرزند سيداحمد
گلاب ندري فرزند شاپور
كوكب ساكي‌حسنوند فرزند شيخ‌مراد
تاج‌سلطان ميرزايي فرزند ميرزا
گل‌دوستي ميرزايي‌لر فرزند ميرزاخان
تاج حسيني‌زاده فرزند فاضل
محمدولي طولابي فرزند عبدالعلي
صيداسماعيل رضايي‌ميرفيروزآبادي فرزند ميرعباس
صيدجمشيد تقي‌پور فرزند محمدنقي
شيرعلي ذوالفقاري‌سليمانيه فرزند غلام‌علي
نصرالله بيرانوند فرزند اسدالله
فاطمه ميردريكوند فرزند گاروني
ليل‌بانو سپهوند فرزند دوست‌علي
فاطمه نظرعلي‌وند فرزند كرم‌خدا
سبزمراد بابايي فرزند آقا مراد
حسن فلاح فرزند شاه‌قلي
ملك‌شاه علي‌زاده فرزند قاسم‌علي
احمد توپچي فرزند فلامرز
تورج رضائيان فرزند محمد
ايمان حاتمان فرزند محمدرضا
عزيزدوله هاشمي فرزند محمدتقي
آتوسا ساكي فرزند مصطفي
خدابس قاسمي‌ت فرزند تقي
شاه سلطان پولادوند فرزند آنوس
صيدحسن علي‌زاده‌سرابي فرزند دولت
محمد نظري‌چولانديم فرزند جهانگير
صمد سگوندي فرزند عبدالرضا
يدالله خسروبيگي فرزند عين‌علي
سيدعلي موسوي فرزند سيدمصطفي
غلام‌عباس حسيني فرزند عباس
مريم فلاح فر فرزند دارلوط
رضا كافه‌چي فرزند تقي
حسين كريمي فرزند داريوش
زهرا شهبازي (مادر: محمد، غلام‌رضا، مهدي و علي‌رضا مزعلي) - بروجرد
خاور شمس‌بيرانوند فرزند مهدي‌خان (همسر رستم زيدعلي‌بيرانوند)
خسرو اسديان‌فيلي فرزند علي‌اكبر
محمد شمسي فرزند بنياد از طايفه بختياري
نورعلي شاكرمي فرزند شكرعلي - قبرستان روستاي قالبي سفلي (تنگ تير)
علي‌عباس همي‌وند فرزند مراد
زينب سگوند فرزند عباس
باران پرنون فرزند درويش
ماه‌طلا بازگيراني فرزند علي‌نظر
علي‌رضا جوانمرد فرزند نورعلي
مجيد فلاحي‌ميشي فرزند مريدعلي
طلا محمديان‌رك‌رك فرزند حسن
مهران كريمي فرزند قربان
كشور حياتي فرزند مومن‌علي
عباس آزادي فرزند باباكبود
كاكه‌مراد محمدي‌براليكه فرزند صيديوسف
ابراهيم فتحي فرزند رحيم
نورطلا نصيري فرزند شيخ‌علي
حميده اسدي فرزند محمد
خدارسان بيرانوند فرزند علي‌جان
خانم پاپي فرزند عبدالله
علي‌حسين بازوند فرزند شاه‌علي
قاسم آزادبخت فرزند شرف‌علي
نورعلي شاكرمي فرزند شكرعلي
زهرا مينايي‌مطلق فرزند حسين
زهرا گله‌داري فرزند روح‌الله
راحله سپهوند فرزند شمس
اعظم فرهاديان فرزند توكل
ابراهيم ذكايي فرزند شكرعلي
فرشاد شيراوند فرزند صيدهادي
مهرعلي عارفي‌نژاد فرزند گرگ‌علي
سجاد رك‌ركيان فرزند حسين
فرح مهدي‌فر فرزند رستم
الله‌محمد كرم‌الهي
موسي دالوند فرزند علي‌مراد قبرستان زاهدشير كمالوند
فاطمه نصرتي فرزند عبدالله‌خان
محمدحسين اعرابي‌فرد فرزند قدرت‌الله
اشرف رحماني فرزند درويش
سكينه ميربك‌سبزواري فرزند حسين
غلام ميرزايي فرزند علي‌شاه
مهدي رازاني فرزند محمدرضا
جواد جمشيدي‌لر فرزند برانازار
علي‌حسين رحيمي فرزند صيدخدايي
پيمان نظري فرزند محمدكرم
آرمان بيگلري فرزند كرم
حق‌علي سوخته‌پور فرزند پيرولي
سعدي سگوند فرزند شاه‌ولي
ليلي مؤمني‌سرناوه فرزند محمدعلي
مازيار آرين فرزند عبدالله
شاه‌رضا ملكشاهي فرزند علي‌رضا
گوطلا خورشيدوند فرزند شيخ‌حسين
زرين عبدالهي فرزند پيرزاد
علي‌رضا نوبخت فرزند علي‌اكبر
عزيز امان‌الهي‌فرد فرزند چهارشنبه
مسعود يوسفي فرزند فرهاد
مهران صفر‌بيرانوند فرزند علي
فرشاد حاجي فرزند فرهاد‌بك
سيدپرويز سيف فرزند سيدنصرالله
مجيد علي‌رضايي فرزند حسن
محمدتقي اميري فرزند محمدابراهيم
فاطمه نظري فرزند عباس‌علي
عوض‌علي قاسمي‌رمضان‌آباد فرزند كاكه‌مراد
صيدمحمد علي‌پور فرزند ولي‌بك
معصموه‌خاتون رستمي فرزند علي‌اكبر
ماهرخ معصومي فرزند ابوطالب
ابراهيم (جهاندار) شرفي‌سلاح‌ورزي فرزند عبدالله
جهان مرشدي فرزند چاري
عباس قرباني فرزند علي‌جان از طايفه دولتشاهي
محمدولي جافري فرزند علي‌بك(بازنشسته نيرو انتظامي)
بهرام حافظي فرزند شيخ‌عباس از طايفه حافظ بيرانوند - قبرستان كهريز قديم
شهربانو الماسيان فرزند رستم (خواهر دكتر حسين الماسيان و همسر مرحوم حاج احد ساكي)
ميرزابك حاصلي‌فيض‌آباد فرزند علي‌رضا (پدر: محمد، محمود، مهدي و احمد حاصلي)
مرواريد فولادوند فرزند الله‌رحم(همسر علي‌شاه كهزادي)
شيرولي جعفري فرزند قربان‌علي (از طايفه پولاد حسنوند)- قبرستان امام محمدتقي(ع) رباط
محمد‌قاسم نی‌زن‌حسینی- بروجرد
عباس حدادي‌فيضي فرزند عظيم
خانمي پاك‌منش(عوض‌نيا) فرزند علي‌اكبر از طايفه حسنوند- قبرستان روستاي جهان‌آباد هنام
احمد محمدي‌دولتشاه فرزند صيداحمد
رحم‌خدا آذرپيوند(خدارحم) فرزند شفيع (از طايفه بيرانوند)
سيده خانم شاهرخي فرزند سيد امير
حميد درويشي‌نسب فرزند علي
ستار فرخ‌‌پور فرزند داود
خيرالله شكري‌شيخي فرزند سيف‌الله
عبدالله اسكيني فرزند ملك
زهرا سپهوند فرزند ميران
علي‌كرم اكبري‌دهنو فرزند علي‌اصغر
سيده زري موسوي فرزند سيدمحمدتقي
تاج‌الدوله صيدجاني فرزند حسن‌جان
مهديه كوثري فرزند هادي
فتح‌الله محمودوند فرزند منصور
سكينه آرمين فرزند فضل‌الله
فخر‌الدين نيازي فرزند نورالله
علي‌راس ميرزايي‌چگني فرزند نجف
حيدر عبدالهي فرزند اكبر
محمد مالمير فرزند محمدنبي
حسن محمدزاده فرزند علي
سيد غلام‌رضا سعادتمند - بروجرد
فريده نوري فرزند صادق
علي مددي‌عهد فرزند محمدآقا
فلك‌ناز آهنج فرزند علي‌اكبر
محسن بهرامي‌ناوه‌كش فرزند اميدعلي
فتح‌الله فتحي‌بيرانوند فرزند مظفر
حسن‌رضا ميرزايي‌چگني فرزند صيدميرزا
سيف‌علي ميخك فرزند توشمال
سينا حيدري فرزند منصور
فيروزه شاهوردي فرزند علي
كشور ناصري فرزند ايمان
علي‌اكبر سگوند فرزند رمضان
يارولي احمدي فرزند صيدعلي
كريم ميرزايي‌فرد فرزند هادي
حمزه يعقوبي‌فرد فرزند رضا
كوكب عادلي فرزند حسين
مسعود عميدنيا فرزند باونعلي
مرتضي بيرانوند فرزند محمدحسين
آسيه وره‌زردي فرزند رحيم
نصرت‌الله دانيالي فرزند باران

 

با تشكر از: مهرداد سياه‌پور و سيد فضل‌الله موسوي حمزه‌فرد

سازمان آرامستان‌هاي خرم‌آباد

 

بازگشت به بالا