یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

اسامي فوت شده‌هاي لرستان در تيرماه 1393

صيدعيسي فروزان‌فر فرزند هادي

شهين رحمتي فرزند اميدعلي

غلام‌حسين خسروي فرزند علي‌محمد - بروجرد

حاج‌علي دارابي‌فاضلي فرزند محمد

مليحه سپهوند فرزند صيدبزرگ

مهران ملكشاهي فرزند صيدرحيم

عراق ابراهيمي فرزند رحيم

محمد گلابتون فرزند عباس

حسين حيدري‌احمدي فرزند علي

عزيزعلي بازوند فرزند صيدعلي

اسد درويشي فرزند داربلوط

احسان جمعه‌زاده فرزند ايمان

شراره رشنوباباخاني فرزند ماشاء‌الله

فاطمه حسنوند فرند اميرهوشنگ

سيدرحيم گندابي فرزند سيدعزت‌الله

نورالله شيراوندتشكني فرزند شفيع

سيدحسين حداداشرفي فرزند سيدتقي (شوهرخواهر مهندس نصرت‌الله والي‌زاده)

بهروز بهاري فرزند حجت‌الله

تاج‌طلا محمودوند فرزند عباس

مرادي پاپي فرزند صغرا

آغازيبا ولي‌پور اصلاني فرزند شمس‌علي

فردعلي عوضي‌پور فرزند ولي

صيدقاسم خيري‌رشنو فرزند مرادجان

محمدجواد نوري‌زاده فرزند ميرزا

اميد كياني فرزند محمد

باقر شاهي‌وند فرزند شميله

هادي جمشيدي فرزند جميله

عباس نقدي‌نوري فرزند ايمان‌علي

نازپري مدهني فرزند سبزعلي

فخر ايماني فرزند ايمان‌قلي

هرم‌بانو شكري‌زشت فرزند ابراهيم

رامين احمدي‌چگني فرزند صيدمحمد

نعمت‌الله سوري فرزند فرزند علي‌عباس

ماه‌سلطان موسوي فرزند سيدعلي

سپهر بيرانوند فرزند نجم‌الدين

شاه‌ميرزا ميرزايي‌بسطام فرزند حسن

علي‌عباس عليزاده‌سرابي فرزند كريم

زبيده قدمي فرزند صيداحمد

فريدون حيدرزاده‌خرم‌آبادي فرزند عيسي

خانم‌طلا دلفاني فرزند عباس

غلامرضا نظري فرزند رحمان

رضا ايماني‌جودكي فرزند كاظم

محمدعلي نيك‌پور فرزند فتح‌علي

نوربانو مهرابي‌فرد فرزند شيرعلي

ابراهيم رش‌جمشيدي فرزند علي‌اكبر

اكرم اوليايي فرزند كرم‌رضا

عزيز سعيدي‌فرد فرزند نصرالله

محمدبگ اسدي‌فرد فرزند چراغ‌علي

حيدرعلي فرخي‌نژاد فرزند صيدعلي

صفدر چگني فرزند محمدعلي

احسان رحمتي فرزند علي‌جان

معصومه رستمي فرزند حسين

عيسي سپهوند فرزند هاشم

پروانه يوسفوند فرزند والي

سكينه سگوند فرزند شكرعلي

قشنگ‌خانم رحمتي فرزند علي‌مردان‌خان

عيدي حسنوند فرزند هاشم

شيرمراد ولي‌پور فرزند الله‌مراد

محسن دكاموند فرزند علي‌محمد

ملوك آقايي‌فرد فرزند محمود

ابوالفضل فتاحي فرزند ارسلان

شاه‌طلا شيرمحمدي فرزند شيرمحمد

محمدتقي ساكي فرزند علي‌اكبر (برادر مرحوم حاج اسد)

نورملك شيراوند فرزند آقاميرزا

تقي زماني‌سپهوند فرزند براگجر

ولي بهمني فرزند غلام‌علي

حسن‌جان سپهوندي فرزند رحيم

فاطمه كردي فرزند باقر

عبدال محمدياني‌تشكن فرزند آزاد

اكبر صيادبيرانوند فرزند رضا

جواد پاپي فرزند محمدتقي

سكينه معمارزاده فرزند علي‌ميرزا

علي‌اصغر كرمي فرزند علي كرم

حسن ندري فرزند صيدنازار

ميرطلا ياحسين‌دريكوند فرزند آقابرفي

كاظم عسگري فرزند باقر

فاطمه سپهوند فرزند درويش‌علي

سكينه ملك‌پور فرزند حيدر

پيمان رحماني‌دلفان فرزند علي‌رحم

نيما چنگايي‌نژاد فرزند عباس

فريدون(نج‌شنبه) كماليان فرزند نظرعلي (پدر مجيد و مهدي)

نورمحل محمدپورحسنوند فرزند درويش‌علي

طاووس سگوند فرزند ميرزا

شهربانو ديناري فرزند مجيد

زهرا قمريان فرزند محمدباقر

سيدمصطفي موسوي فرزند سيدمهدي

رحيم‌خان مرادي فرزند حسين

مريم ساكي فرزند ولي

صيدعالي‌خان رشيدي فرزند آزادخان

رحيم‌بگ كرمي‌نظرآباد فرزند حاتم

عباس‌علي جمشيدي‌زغالي فرزند فرض‌علي

ساميار طولابي فرزند اردشير

دانانه هدايتي فرزند ملكه

سنگين موسوي فرزند شيخ‌علي

رمضان اسدي‌عبدي فرزند شكرعلي

صنم‌بر بيگي‌آمله فرزند احمد

سارا منفرد فرزند حشمت‌الله

شمسي والي فرزند زين‌العابدين

عبدالعلي حسامي‌مهر فرزند علي

عنبرخانم سگوند فرزند پيرولي

گل‌آفرين بهزادياني فرزند ابراهيم

علي‌كرم شمس‌بيرانوند فرزند علي‌محمدخان

علي رحمتيان فرزند علي‌رضا

اميرحسين بيرانوند فرزند مالك‌علي

محمد زريني‌مهر فرزند احمد

احمد خسروي فرزند گل‌محمد (بازنشسته نيرو انتظامي)

سامان پرمور فرزند منوچهر

نعمت باغي‌نيا فرزند علكه

صيداحمد بازگير فرزند ميرشكار

امين بيرانوند فرزند شيرعلي

هاجرخانم احمدي‌چگني فرزند موسي

ميرزاعلي پيرحياتي فرزند حسين

محمجواد ياراحمدي فرزند زكي

نازبانو سپهوند فرزند خارا

حيدر محمودي فرزند عزيزبگ

سيد شيرعلي شاهرخي فرزند سيد مهرعلي

سميه ديكوندي فرزند لطيف

محمد بيرانوند فرزند گل‌ميرزا

بتول دوبله فرزند حسن‌علي

ليلي چليپا فرزند جواد

روح‌الله منظمي‌مطلق فرزند باقر

سلطنت قرباني فرزند حسين

بسي محمدزاده فرزند رمضان

تاج‌دولت بزرگمهر فرزند بزرگ

محمدجواد جايدري فرزند رضا

محمدجواد هادي‌پور فرزند پاپي‌علي

نصرت‌الله سبحاني فرزند حسين

حيدر مهراب‌نژاد فرزند رحيم

هانيه اميدعلي فرزند اكبر

صيدموسي ملكشاهي‌بيرانوند فرزند يارمراد

خانم‌سلطان دلفان فرزند صيدكرم

عرب حافظي فرزند سليمان

فريده ارشدي فرزند علي

ماه‌طلا مهري‌گله‌دار فرزند ذوالفقار

محمدمهدي فرخوند فرزند حميد

يدالله ولدي فرزند مهدي‌خان

عذري كام‌فر فرزند جمعه

حامد حسنوندي فرزند كرم‌خدا

طاهرخان شمس‌بيرانوند فرزند همت‌خان

ماهي‌طلا دولتشاه فرزند اسماعيل

تارا تيموري فرزند رحيم

مرجان كشوري‌پاپي فرزند محمدرضا

كرم‌الله شوكتي‌مير فرزند شعبان‌علي

ميرزاعباس قاسمي‌پور فرزند نورعلي

صفرعلي فرضي‌زاده فرزند ميرزاعلي

حبيبه محمدي‌تركماني فرزند موسي

سيدولي موسوي فرزند سيدرضا

رضا فروغي‌فرد فرزند حاجي‌علي

صغري نقي‌بيرانوند فرزند صف‌قلي

اسماعيل آتشي فرزند حسن- بروجرد

هاشم غلامي‌عبدي فرزند كرم‌حسين

شهلا غلامي‌عبدي فرزند هاشم

خدابس باباعلي فرزند قادربگ

رحمان فلاح‌نژاد فرزند رحيم

رحيم فلاح‌نژاد فرزند بزرگ

محمدرضا بيرانوند فرزند ميرپنج

ميلاد شيري فرزند علي‌ميرزا

بگ‌شير بيرانوند فرزند جمشيد

گل‌نازارخانم فرخاني فرزند بساط

سلطان جميري فرزند علي

حسن‌خان ويس‌كرمي فرزند شيره

عبدالله نظري فرزند حسين‌خان

زينب رازاني فرزند عباس

سيدفخرالدين موسوي فرزند سيد مصطفي

تيارا بهرامي‌فرد فرزند مجيد

علي‌جان پاپي فرزند محمد

مصطفي رادپوري فرزند رضا

نصرت حيدرزاده فرزند حيدر

مراد محبي فرزند محمود

غلام‌رضا ويس‌كرمي فرزند علي‌رضا

تبرد قيطاس‌زاده‌الوار فرزند علي‌ميرزا

نظرعلي بيرم‌وند فرزند زال  (از طايفه محمودوند)

كشكول‌علي عزيزي فرزند كرم‌علي (از طايفه قلايي)

اختر درخشان فرزند محمد صادق (همسر شهيد محمدتقي نوروزي)

 

با تشكر از: مهرداد سياه‌پور و سيد فضل‌الله موسوي حمزه‌فرد


بازگشت به بالا