یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

اسامي فوت شده‌هاي لرستان در خردادماه 1393

علي احمدي فرزند غلام‌حسين

علي مرادي‌بيرانوند فرزند حسين (بازنشسته علوم پزشكي)

محسن گل‌مرادي‌فرد فرزند فضل‌الله (از طايفه شمس‌بيرانوند)

لطيف نوري فرزند مصطفي (پدر خسرو و محمد نوري)

ميلاد شيري فرزند علي (از طايفه رومياني)

كافيه صابري فرزند امير (از طايفه شعبان)(همسر علي‌بك صوفي‌وند)- روستاي اكبرآباد

زهره (شيوا) ولي‌نژاد فرزند محمود (همسر حميد شمسي)

محمدكاظم مولا- بروجرد

نازپري باباعباسي فرزند گجر

كرم‌خدا سگوند فرزند آزاد

مريم عالي‌پور گله‌دار فرزند نظربگ

قيمتي نوري‌حسنوند فرزند شنبه

زهرا ولي‌نژاد فرزند محمود

مهدي‌ كريمي‌چنگايي فرزند ابراهيم

فروزان برسم فرزند عباس‌علي

عزيزالله سپهوند فرزند محمدعلي

شكر بندار فرزند خنجر

رضا حجازي‌آزاد فرزند كاكا

جانم‌طلا عباسي‌نژاد فرزند علي اصغر

عيسي‌خان بيرانوند فرزند عزيزخان

علي عباس احمدپور فرزند خان‌محمد

عنبرطلا حسنوند فرزند گنج‌علي

سعيد بيرانوند فرزند جهانبخش

محمود اصغري فرزند عزيز

طلا سگوند فرزند مراد

صحبت‌الله مظفري فرزند حسن

اسد دالوند فرزند نقي

سكينه رشنوزاده فرزند ميررضا

مراد شيخ‌حسين‌فرد فرزند قاسم

مراد غلام‌نژادي فرزند محمد

احمد مولازاده‌امرايي فرزند علي‌رضا

سبزعلي شمسي فرزند عزيزعلي

سبزعلي عادلي فرزند فرج

ميلاد حسنوند فرزند صيدبزرگ

شاهي‌خانم كرمي‌گاوكش فرزند رحمت‌الله

ايمان سليماني‌دلبر فرزند محمد

حسين‌علي حيدريان فرزند حاج‌علي

قزي چراغي فرزند گجر

شاه‌زاده‌خانم بابايي فرزند صيداحمد

حميدرضا كردعليوند فرزند علي

سليم عالي‌نژاد فرزند ميرزالي

مهرداد گودرزي فرزند حيدر

ميرزاحسن صيدي شاهي‌وندي فرزند داربلوط

محمد‌جواد كريم‌پور فرزند ملك‌علي‌خان (پدر مهرداد، فرزاد، بهزاد و امين)

نامدار سرداري فرزند علي (از طايفه رومياني)

علي‌رضا مرادي فرزند محمدخان (از طايفه مراد)

ثريا نيري فرزند حسن (همسر حميد اميني‌فر)

جهانگير كامران‌فر(سگوند) فرزند غلام (از طايفه فري‌وند مختوا)- قبرستان روستاي علي‌آباد ازنا

غلام‌رضا رضواني فرزند غلام (دورودي)- بروجرد

غلام‌رضا رجبيان فرزند احمد از طايفه رشنو

نجف‌علي حسنوند فرزند صيدفرهاد (از طايفه باباحسيني)- قبرستان روستاي چم‌چغل

ايمان هواسي فرزند محمدجعفر (از طايفه حسنوند) - قبرستان رباط

هوشنگ الماسيان فرزند جعفر

فرهاد الماسيان فرزند جعفر

محمد اميدي‌منش فرزند ملك‌محمد (از طايفه پنبه‌خور سگوند)

صمد علي‌پناه فرزند محمد (از طايفه گله‌دار) (برادر شهيد داود و شهيد كورش علي‌پناه)

اشرف آذري‌مقدم فرزند  زيدعلي(از طايفه رشنو) (همسر مرحوم علي‌رضا معتمدي)

احمدشاه حسني فرزند نوركرم

طاهره صالحي فرزند غلام

شيرين غلامي‌نژاديان فرزند بگه

اشه كوليوند فرزند خداداد

حسين رياحي‌احمدوندي فرزند خداداد

طاووس تاريكي فرزند محمود

حسين‌علي علي‌پور فولاد فرزند شيخ‌علي

شيرمراد دولتشاه فرزند رستم

علي‌الله بيژن‌وند فرزند بابا

ماه‌بانو حيدري‌كردعليوند فرزند بخش‌علي

ياسر نجفي‌حسنوند فرزند حميد

صفر مرادي فرزند جعفرخان

محمود صفربيرانوند فرزند منوچهر

سيده سميه موسوي فرزند سيد روح‌الدين

درويش‌علي كرمي فرزند مرادبيگ

سدمحمد طاهروند فرزند سيدجواد

صديقه منصوري‌پور فرزند لطف‌الله

حسين سياه‌پور فرزند محمود

محمود ترابي‌ميرزايي فرزند شمس‌علي

مرصع‌خان بسطامي فرزند سلطان‌حسين

كرم‌خدا كرمي‌پور فرزند هادي‌كرم

امين مهدوي‌پارسا (چلوي) فرزند حسين

رامين مهدوي‌پارسا (چلوي) فرزند حسين

علي فرج‌پور فرزند چراغ‌علي

برات‌علي مرادي‌كمالي فرزند باراني

محمدابراهيم كرزه‌بر فرزند رحيم

علي بيگي‌نژاد شاهي‌وند فرزند علي‌عباس

مريم شجاع‌پور فرزند مرتضي

ابراهيم هاجري فرزند حسين‌قلي

تركي پورطرهان فرزند صيدعباس

عصمت عزيزي فرزند طاهيچه

مژگان ناصري فرزند كرم‌حسين

روح‌الدين دانش‌فر فرزند ابراهيم

صيدبزرگ بهرامي فرزند صيدحسين

نازار بازگير فرزند اسد

علي‌مروت پاپي فرزند حسن

مهدي اميري فرزند حسن

شاه‌مراد عبدي فرزند علي

عروس سگوند فرزند شاه‌محمد

محمود بيداردل فرزند علي

ماه‌سلطان حسنوند فرزند پنج شنبه

نيما چنگايي‌نژاد فرزند عباس

اسد طولابي فرزند مراد

صبا غلامي‌ياري فرزند عبدالله

جواد ولي‌پورپشم فرزند چنگيز

احمد دهستاني فرزند فتح‌الله

حميد بهرامي‌ميرزايي فرزند سبزعلي

پرنيان حاتمي فرزند علي

شيرعلي عطوفي فرزند يوسف

صيدعباس سليماني‌سبزوار فرزند عيدي‌بك

خانم فلاحت‌پيشه فرزند حاجي‌علي

صنمبر چگني فرزند ولي

عباس دهقاني فرزند حسين‌علي

نوربانو حيدري‌پور فرزند پيرعلي

محمدكريم راستينه فرزند حاتم

شوكت سگوند فرزند يعقوب

صيدكريم بيرانوند فرزند همت

دينا يزداني‌مطلق فرزند جهانگير

شيخ‌علي آرش‌پور فرزند پيرولي (از طايفه پيرداده‌بيرانوند)

صادق خرمي فرزند محمد علي (از طايفه رشنو)

مهدي شمس‌بيرانوند فرزند محمد

صفرعلي طرهاني فرزند شيرعلي

احمد ملكي‌هابيلي فرزند عبدحسين

سكينه تيموريان‌زمانه فرزند كرم‌رضا

علي سوري فرزند الله‌يار

يدالله فولادي فرزند عبدالحسن

منصور دوستي فرزند دوسته

بهروز قرباني فرزند عبدالحسين

مريم بابايي فرزند علي

گلستان اسدي فرزند ميرزابك

علي عبدي فرزند يوسف

گلي جودكي‌پاپي فرزند كرم

صيدكرم بابايي فرزند صيدالماس

نيم‌طلا اسدي فرزند نورالله

نورالله كرميان‌مقدم فرزند دوشنبه (پدر: پرويز، علي‌رضا و قدرت‌الله)

جهانگير غفوري‌وحيد فرزند رحمت‌الله

فريده عبدي فرزند حسين

محمدامين اكبري فرزند ميررضا

نصرت‌الله حسنوند فرزند صفر

سپيده جوزايي فرزند كورش

هوشنگ محكي فرزند سبزبوده

محمد بيرانوند فرزند علي

غيب‌علي علي‌نژاد فرزند پاپي‌علي

علي عبدي‌قلايي فرزند جواد

زهرا عزيزي‌ميربگ فرزند عزيزمحمد

دولت دالوند فرزند شيرزاد

داريوش آرمين فرزند هوشنگ

ماه‌طلا مالزيري فرزند نقي

سيد روح‌الله موسوي فرزند سيدابراهيم

تاج‌آفرين قيصري فرزند حيات‌قلي

گوطلا محمدولي‌پور فرزند مهدي

صيدرضا باراني فرزند باراني

داكه تيموري فرزند رحيم

سياوش دارايي فرزند اسد

تاجي چغلوند فرزند خدارحم

حسن سپهوند فرزند سرهنگ

يونس حيدري فرزند ميرزا حسين

عنبربانو دهقاني فرزند ميرحاجي

جانم‌طلا چرم‌آرن‌بيرانوند فرزند امان‌الله

گوهر شكارين‌مقدم‌ريمله فرزند فتح‌الله

گل‌آفتاب نظري فرزند چمشكي

سارا خدايي فرزند رضا

ثريا نورمحمدي فرزند ميرزاكرم

بهرام اكبري‌منش فرزند خليل

سبزمراد گله‌دار فرزند امير

فاطمه ميرزايي فرزند موسي

علي حسين چوب‌تراش فرزند علي

همايون اميدي فرزند صحبت‌الله- (دكتر دندان‌پزشك)

 

 

 

ارسال كننده: سيد فضل‌الله موسوي حمزه‌فرد

 

 

 


بازگشت به بالا