یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

اسامي فوت شده‌هاي لرستان در فروردين‌ماه 1393

با تشكر از مدير آرامستان‌هاي خرم‌آباد: بابك محرر و مسوول روابط عمومي: سيد‌فضل‌الله حمزه‌فرد

 

شهراد سلاح‌ورزي فرزند علي (در آمريكا فوت كرد و به خاك سپرده شد)

ني‌ني فلاح فرزند علي‌مراد

احمدعلي نيك‌پي فرزند نظرعلي

سيد غلام‌حسين صيف فرزند سيد بهرام

عبدالرضا كرم‌پوريان فرزند مرتضي

علي‌رضا حصيري فرزند محمدرضا

حسين‌علي حسنوند فرزند قاسم‌علي

زينب پوربيرانوند فرزند مهرعلي

تاج‌خانم مرشدآبادي فرزند علي

امين رستگاري فرزند برات

اسدالله نوري فرزند درويش‌علي

غلام‌رضا علي‌زاده فرزند مهرعلي

اقدس حاتمي فرزند باقرخان از طايفه حاتم‌وند چگني

محمدحسين روشنايي فرزند غلام‌حسين

رسول دهقاني فرزند حسن

حسين رضايي‌سلار فرزند نوروزي

معصومه محمدي فرزند علي‌اكبر

لطف‌علي روشن‌پور فرزند مهراب

غلام‌عباس اردشيري فرزند رضا

مهران سلاح‌ورزي فرزند اصغر

علي ساكي فرزند مجيد

هادي فلاحتي فرزند بردعلي

سمانه غلام‌پور فرزند فرج‌الله

فاطمه خرسندي‌نيا فرزند شكرعلي

محمدرحيم خيرالهي فرزند علي‌بيگ

حبيب واثقي فرزند يدالله

سعيد محمدي فرزند نورعلي

اوالفضل حاجي‌زاده فرزند رضاعلي

ماشاء‌الله اماني‌جوبي فرزند درويش

سيده زهرا مهدي‌زاده فرزند سيد آقامحمد

كيومرث بيرانوند فرزند مرادي

كبري‌خانم نوذري فرزند حاتم‌بيگ

فاضل حاتم‌وند فرزند علي‌احمد

گل‌بانو بگري‌سگوند فرزند علي

احمد پاپي‌زاده فرزند احمدعلي

خاور جمشيدي فرزند صيدميرزا

صديقه اسدي‌زهابي فرزند محمد

نيلوفر حاجي‌پور اسدآباد فرزند نورمراد

رضا منظري فرزند محمدحسن

كرمي علي‌پوري فرزند چراغ‌علي

ماه‌سلطان بيرانوند فرزند ولي‌بك

هادي امرايي فرزند سهراب

حسين جوزايي فرزند اسماعيل

كرم آزادي فرزند خدامروت

سرور برافتاده فرزند ولي

نورالله حاجي فرزند ولي‌الله

مژگان بازوند فرزند صيدطاهر

حيدر ياري‌چگني فرزند نورمحمد

فتانه رفيعي فرزند قندي خان

گل‌خير يوسفي‌نسب فرزند يوسف

صغري جمشيدي فرزند حاتم‌بگ

فرشته قياسوند فرزند علي‌صفر

جمشيد اميري‌پور فرزند علي‌محمد

مرادبيگ اسدي‌پور احمدوند فرزند كهزاد

رزه‌خان اسدالهي فرزند خدامراد

فاطمه زكي‌پور پيري فرزند رستم

حسين بهلولي فرزند علي‌بگ

اميرقلي كوليوند مددي فرزند همت‌الله

نورطلا خدادادي فرزند حيدر

محمدناصر دارايي فرزند علي‌مولا

خال قرباني فرزند علي‌ابدال

طلا كوه‌نشين فرزند كبود

عبدالرضا سپهوند فرزند سوخته‌زار

شيرعلي مرادي فرزند هرمز

ليل‌بانو كرم‌پور فرزند مرادقلي

مژگان موسيونداصل فرزند عادل

علي شعبان فرزند عسگر

شيرين بيرانوند فرزند سليمان

نسرين دالوند فرزند شيرولي

اعظم ولي‌زاده‌بيرانوند فرزند نوروزعلي

علي اميري فرزند فرامرز

تاج‌دولت الماسي‌مقدم فرزند صيدعلي

شهبازخان فتحي‌طرهاني فرزند كسعلي

شيرمراد محبي فرزند مرادعلي

حاجي‌ولي بيرانوند فرزند علي‌جان

كاظم حيدري‌چگني فرزند احمدبيگ

قمرتاج صفري‌شاهي‌وند فرزند بساط‌علي

سمانه شاكرمي فرزند اسحاق

محمد ياري فرزند محمدرحيم

ناصر نصرالهي فرزند جواد

سرتيپ كرم‌الهي فرزند مهدي

ميترا عبدي‌گاوكش فرزند حاجي‌رضا

سنگين زرين‌كاسه فرزند صيدمنت‌علي

خديجه منصوري‌هفتادذر فرزند علي‌اكبر (همسر طالبي)

فرامرز كمالوند فرزند درويش‌كريم

براخاص بيرانوند فرزند عباس

ماهرخ‌خانم سبزوار فرزند كريم

والي والي‌پور فرزند علي‌عباس- از طايفه بسطام حسنوند- قبرستان رضوانيه(نرسيده به سه راهي الشتر- نورآباد)

حشمت‌الله (نعمت) مهدوي‌مجد فرزند ابراهيم (عضو سابق اتحاده نمايشگاه‌داران اتومبيل)

محمد ملكي‌نمكي فرزند بختيار (از طايفه رباط نمكي و بازنشسته آموزش و پرورش)- قبرستان رباط نمكي

علي‌حسين بهرامي‌زاده فرزند مرتضي (از طايفه شلكه بيرانوند)

فرامرز همتي فرزند حسين

سامان شكري فرزند فرهاد از طايفه باباعلي

فوزيه سگوندي فرزند حبيب

رضاعلي ميربگ‌سبزواري فرزند نورخدا

محمد رضاييان فرزند نظرعلي

اميري دالوند فرزند صيدهاشم

اميرمحمد خورشيدوند فرزند رحمان

فاطمه منظمي فرزند اسفنديار

زينب ساكي‌فرد فرزند حسين

محمدخان محمدي‌پور فرزند شيرمحمد

مهدي بيرانوند فرزند احمدعلي

ايران اكبري‌منفرد فرزند علي‌قدم

طيربانو قنبري فرزند رستم

سيدخداداد موسوي‌مطلق فرزند سيدعيسي

محمد خسروي فرزند خليل

گل‌عنبر يوسفوند فرزند آقامحمد

محمد خدارحمي فرزند آقاكريم

زينب دلفامي فرزند حاتم

ابراهيم نورمحمدي فرزند شيخه

علي‌مراد صيدي‌برآفتاب فرزند شاه‌مراد

رجب گله‌داري فرزند سبزخدا

رضا رك‌رك فرزند ميرزاخان

زينب توكلي‌مطلق فرزند حسن‌قلي

ميلاد حيدري فرزند اردشير

شاه‌زاده‌خانم شاكرمي فرزند علي‌حسين

مجيد عيدي فرزند باراني

ننه‌خانم ناصري فرزند ميرزاعلي

كريم جودكي فرزند شفيع

مرادعلي صادقي‌تاج‌امير فرزند خدامراد

اسما گودرزي فرزند علي

پاپي‌مراد سگوند فرزند مظفر

حسن سمريان فرزند نوكه

علي دالوند فرزند داراب

حسن گنجي‌پور فرزند مرادعلي

ماشاء‌الله مدهني فرزند چراغ‌علي

احمد بيرانونددلي فرزند بهرام

زهرا روزبهاني فرزند محمود (مادر حسن گودرزي دونده سابق تيم ملي ايران) - بروجرد

محمدعلي افراشته فرزند غلام‌علي (از طايفه رومياني)

صيدعباس مطاعي فرزند فلامرز

بهروز قدميان شيخ‌آباد فرزند سلطان‌علي

سارا ناصرپور فرزند رضا

خيربانو فيروزي فرزند پاپي

امير حسنوند فرزند علي‌راست

كوكب‌بانو همتيان ورنمد فرزند رحمت‌علي

شرف صلاحي فرزند مزبان

صيداحمد طولابي فرزند پنج‌علي

اسدخان شكري فرزند صيدمحمد

مهرداد سيفي فرزند احمدعلي

يدالله فتحي‌چگني فرزند الله‌داد

تاج‌طلا قنبري فرزند نورعلي

تيمور فلاحي‌دنبره فرزند اميدعلي

دختربس متش فرزند علي

بگم عادلي‌مفرد فرزند مهرعلي

زهرا معتمدي فرزند نصرت‌الله

زهرا دهقان‌كار فرزند حسن

كوكبه بيرانوند فرزند سردار

اميدعلي زيني‌وند فرزند باباخان

فانوس ساكي فرزند علي‌كرم

ماهي‌طلا جعفري فاضل‌آباد فرزند علي

ماشا‌ء‌الله مدهني فرزند چراغ‌علي

كرم‌الله نيك‌نژاد فرزند گل‌مراد

خيربانو صحرايي فرزند پنج‌علي

زرين‌تاج دالوند فرزند محمود

رامين دالوند فرزند صفرعلي

پروين عزيزي‌منش فرزند عابدين

ناصر نورايي‌فر فرزند رضاعلي

گل‌بانويوسفوند فرزند صيداحمد

نازپري پوررضايي فرزند احمد

مجيد فيضيان فرزند رحيم

عزتي نوري فرزند نورعلي

اسري بيرانوند فرزند بهرام

سعيد كرمي فرزند علي

مريم فلاح‌پورمنفرد فرزند محمدتقي

آقارضا اورعي فرزند ميرزا محمدعلي

علي‌دوست لطيفيان‌عبدل‌آباد فرزند حاجي‌مراد

حميده ميكائيلي فرزند حاجي‌علي

قربان فراهاني فرزند عرب‌علي

نوربانو بيگي‌رمضاني فرزند صحرابگ

صيدميرزا ساجدي‌نيا فرزند شيخ‌احمد

ميرفلاح مدهني فرزند سوخته‌زار

سيف‌الله پاپي فرزند جعفر

پروانه رسولي فرزند غلام‌رضا

علي‌حيدر نوروزي فرزند برات‌علي

رئوف لطفي علي‌محمد

برار بيرانوند فرزند جمعه

صيد مريدي فرزند مراد

خانم‌دوستي هادي‌پور فرزند رحيم

علي كمالي فرزند بردعلي

كفش‌طلا شيخ فرزند شيخ‌آغي

رنگين‌طلا شاكرمي فرزند پاپي‌مراد

اشرف اعظمي فرزند كرم

قدرت سهرابي فرزند صفر

بازگشت به بالا