یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

اسامي فوت شده‌هاي خرم‌آباد لرستان در بهمن‌ماه 1395

صيدمحمد عزيزي فرزند مرادعلي
حسين‌قلي نجف‌علي‌حسنوند فرزند محمدكاظم- قبرستان فلك‌الدين
كبري عباسي‌پور فرزند ولي‌الله
بماني خداكرمي فرزند نادعلي
شكرالله قيطوري
فاطمه فريدوني فرزند سلطان‌مراد- قبرستان روستاي قلعه ‌سنگي (بردي)
بزرگ حيدري‌چگني فرزند يادگار- قبرستان سراب دوره
مينا برگ‌گل فرزند ملك‌علي – همسر موسوي
گودرز زردال - قبرستان فلك‌الدين
فخرالدين نوركرمي فرزند غلام
صيدكريم باراني‌بيرانوند فرزند صيداحمد
نازبانو مرادي فرزند علي‌مراد
سليمان‌ ميرزايي‌فر فرزند عبدي
آرمين كرمي فرزند نورالله - قبرستان ميان‌گلال
ميلاد كرمي فرزند اكبر - قبرستان ميان‌گلال
مجتبي كرمي فرزند مراد - قبرستان ميان‌گلال
اكبر كرمي فرزند پاپي - قبرستان ميان‌گلال
ماما چيدان فرزند شفيع (خواهر حاج نصرالله چيدان مداح اهل بيت و همسر زيويار)
داربلوط حاصلي‌نژاد فرزند پيرمراد- قبرستان سراب‌ياس
باون‌علي زهتاب از طايفه كر بيرانوند- قبرستان سراب‌ياس
محمد پاپي فرزند عبدالعلي
گل‌آفتاب بيرانوند فرزند محمد
قاسم سكوند فرزند ولي
نازطلا محمدزاده – قبرستان فلك‌الدين
صفر لطيفي
حجت نصرالهيان
سعيد عزيزي فرزند كاظم
سيد نورالله رحمتيان‌تشكن فرزند سيف‌الله
علي‌محمد سرشار فرزند شيرعالي از طايفه دلفان
مجيد رجبي فرزند شاه‌رضاداريوش كوليوند فرزند علي‌ضفر
علي‌احمد ياريان فرزند حسن‌بك– قبرستان فلك‌الدين
ربابه پراش (همسر مرحوم نبي قاسمي)
رضا كوشكي فرزند ماشاء‌الله
ملك‌رضا نجم‌سهيلي فرزند عيسي
اميررضا درويشي‌پور فرزند علي
قدم‌خير رستمي‌ثاني فرزند طاهر (همسر مرحوم حميد كاكاوندي)
خديجه رحيمي فرزند خسرو
نصير بهاروند فرزند علي- قبرستان سراب‌ياس
فاطمه طاهری فرزند اسماعیل

ماه‌پری اسدالهی فرزند محمد

کبری عباسی‌پور فرزند ولی‌الله

حسین‌قلی نجفی‌حسنوند فرزند محمدکاظم

صید‌محمد عزیزی فرزند مرادعلی

کرم‌الله ستایش فرزند محمدعلی

صدیقه‌خانم ملکشاهیان فرزند رضا‌علی

امیر ساکی فرزند احمدعلی

تاجی مالت فرزند مراد

گل‌میرزا بیرانوند فرزند شیخ‌مراد

محترم ترک فرزند علی‌جعفر

فرخ‌لقا حبیبی فرزند شکرالله

علی‌محمد میرچگنی فرزند محمد

زرین ساکی فرزند رحیم

صید نازار علی‌پورتمیله فرزند علی‌اکبر

علی امیری فرزند نور‌خدا

مریم میرزاوند فرزند موسی

زبیده رشیدی فرزند علی‌حیدر

هوایی کیماسیان فرزند صید‌عباس

کوکب یعقوب‌پور فرزند غافل

صدتومانی برفی‌زاده فرزند علی‌حسین

علی‌رضا کرمی‌دولتشاه فرزند علی‌اصغر

تقی مرادیان‌مطلق فرزند صید‌احمد

احسان آزادبخت فرزند شاپور

شاهزاده عادلی‌نژاد فرزند رحمان

امید‌رضا رحمتی فرزند امید‌علی

شیرزاد احمدی فرزند کلی‌علی

زیور عموزاده فرزند شیروانی

عباس سپه‌وند فرزند اجاق‌علی

پيرولي محمدي‌چگني فرزند ولي (پدر: بهروز و حجت محمدي)
سيدرستم موسوي فرزند برخودار- قبرستان ماسور
علي‌رضا دريكوند فرزند هاشم
جمشید بارانی‌بیرانوند فرزند مراد‌جان

بهمن سپه‌وند فرزند بابا‌امیر

وحید وحیدپور فرزند گل‌مراد

سجاد ایران‌فر فرزند مرادعلی

طهماسب حیدری فرزند یدالله (پيشكسوت كوه‌نوردي و پدر بهروز حيدري كارمند مخابرات و خبرنگار متارخ)

پیمان فتحی‌ماسوری فرزند عباس

همت رستمی‌فیروزآباد فرزند حیدر‌بگ

نور‌محمد طولابی فرزند محمدخان (در چگني به خاك سپرده شد)

پیرولی محمدی‌چگنی فرزند ولی

خاور چگنی فرزند عیدی‌بک

حجت‌الله زینی‌وند فرزند صید‌فاضل

آمنه بیرانوند فرزند گردکان

نعمت‌الله ملوش فرزند ولی‌الله

گل‌آفتاب اخنده فرزند خیر‌علی

ماهي برگ‌بید‌بیرانوند فرزند پاپي - قبرستان سراب ياس

سعید شاه‌میرزایی فرزند روح‌الله

فاطمه طاهری فرزند اسماعیل

طاهره سلاح‌برزین فرزند نعمت‌الله

خرمی رشنویی فرزند صیداحمد

محمد خسروی فرزند محمد

شوکت ابراهیمی‌ده‌پیری فرزند صید‌اسماعیل

منور ساکی فرزند گل‌محمد

شکر‌علی عسکری‌طلایي فرزند ولی

علی راست مصطفی نژاد فرزند شه‌رضا

علی دلیلی فرزند محمد

علی‌رضا خسروی فرزند عبدالرضا

قدرت‌الله رضوان‌دوست فرزند محمود

حاجی حاجری فرزند شیرمحمد

محمدرضا رجبی‌کمازانی فرزند یدالله

هلیا شفیعی فرزند محمد

لعیا‌خانم دارچینی فرزند حسین

شمس‌اعظم ضیايي‌لرزاده فرزند حسام‌الدین (همسر مرحوم محمدباقر سلطاني)

علی‌یار نصیری فرزند برخوردار

نامدار میرسالاری فرزند مهدی‌کرم

محمد عطايي فرزند میرزا‌علی

براخاص فاضلی‌نژاد فرزند ملک‌علی

علی‌امید نظری‌واحد فرزند شفیع

محسن فرهمندی فرزند احمد‌شاه

بلور سیاووشی فرزند پیری‌بیک

علی‌رضا ابراهیمی فرزند اسفندیار
صید جباری فرزند کلفت‌خان
شکر رباطی‌نمکی فرزند خداداد
علی مرادی فرزند کریم
تاجی دریکوند فرزند شیخ‌علی
نوشین احمدی فرزند اسفندیار
فخری یوسفیان فرزند شنبه
بهناز احمد‌زاده فرزند شیر‌احمد
ملوک کبیری‌مقدم فرزند خورد‌علی
صادق بنی‌پور‌سلمان فرزند حسین
مراد‌جان پور‌حسنوندی فرزند صید‌جان
قشنگ فرخ‌زاده‌الواری فرزند شیخ‌مراد
مرتضی کریمی فرزند آقا‌محمد
حسین‌علی بیرانوند فرزند شیخ‌مراد
محمدرضا فلاحت‌کار فرزند محمد‌کرم
سید‌کاظم سهرابیان فرزند سید علی‌داد
سهراب احمدی‌نسب فرزند سیاه‌که
کامران فرهادی فرزند پیر‌عالی
طاهره سفید‌روز فرزند جعفر
علی‌ عبدالي فرزند شرفی
جمشید بارانی‌بیرانوند فرزند مراد‌جان
مومن‌علی عسکری‌سالیانه فرزند کائد‌علی
بهمن سپه‌وند فرزند بابا‌امیر
طاهره سلاح‌برزین فرزند نعمت‌الله
خرمی رشنوئی فرزند صید احمد
محمد خسروی فرزند محمد
شکر‌علی عسکری‌طلایي فرزند ولی
محمد دلیلی فرزند محمد
علی‌رضا خسروی فرزند عبدالرضا
عباس راستی‌ریمله فرزند شیر‌علی
ماه‌دولت قنبری فرزند صید‌محمد
اقدس باقریان فرزند علی‌اصغر
غلام چراغی‌نوروزآباد فرزند صفربک
عادل بیرانوند فرزند باقر
جهانگیر بیرانوند فرزند زکی‌خان
ماهی وفایي‌سالار‌پور فرزند تیپه
امین سپهوند فرزند حنا‌علی
بانو‌بیگم سبزی‌پور فرزند چراغ‌علی
مریم قاسمی‌نژاد فرزند موسی
بگم‌سلطان قاسمی فرزند مراد‌خان
حمیده ذوالفقاری فرزند سید الله‌کرم
خانم‌طلا حسنوندی فرزند آئینه
پویان رحمتی فرزند صید‌رحیم
سلطنت قدمی فرزند کتاب‌علی
صید محمد‌ پور‌چمه فرزند صید‌محمد
یدالله مرادی‌مهر فرزند پیری
فرج اسدی‌فر فرزند حسین‌بگ
یدالله خودکار فرزند نقی
گوهر حاتمی فرزند حسن
سلطان حسینی‌کیا فرزند صید‌حسین
مرتضی سگوند فرزند کاظم
امين سپهوند فرزند رضاعلي
جهانگير بيرانوند فرزند زكي‌خان - قبرستان زاهدشير كمالوند
عادل بيرانوند فرزند باقر - قبرستان زاهدشير كمالوند
مريم قائمي‌نژاد فرزند تيمور - قبرستان سراب‌ياس
ماه‌دولت قنبري فرزند صيدمحمد - قبرستان سراب‌ياس
ماهي وفايي‌سالارپور فرزند تيپه
غلام چراغي‌نوروزآباد فرزند صفربك
شكر رباطي‌نمكي فرزند خداداد
اقدس باقريان فرزند علي اصغر
عباس راستي‌ريمله فرزند شيرعلي- قبرستان رباطنمكي
صدف طولابي فرزند تيمور- قبرستان چگني


خبر: كيوان آقايي؛ با تشكر از: فضل‌الله حمزه‌فرد (روابط عمومي سازمان آرامستان‌هاي شهرداري خرم‌آباد)

بازگشت به بالا