یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

                                              اسامي فوت شده‌هاي خرم‌آباد لرستان در آذرماه 1395

نسرين ارغاني فرزند عزيزالله- قبرستان بدرآباد
شيرين صفاري‌پور فرزند قريب- قبرستان سراب ياس
منوچهر روزبهاني فرزند قدرت‌الله
عباس ابراهيمي‌مقام فرزند حميد
نصرت عمبري فرزند لطف‌علي
سبزعلي عبدان فرزند اسماعيل
شيرمراد مرادعليوند بهاروندي فرزند پيرولي
بهمن هولاندشت فرزند احمد
امير شهبازي فرزند ابراهيم
فتانه حيات‌الغيب فرزند سيدتقي
فاطمه شاكرمي فرزند كرم‌رضا- قبرستان معمولان
خيرالله نصيري فرزند نوره- قبرستان زاغه
ناهيد كارگر سرابي فرزند درويش- از طايفه پولاد حسنوند
اسماعيل جوزي فرزند كنعان
پيام شيخي‌گله‌دار فرزند محمد
زهرا یاراحمدی فرزند رحمان
صیديعقوب ناصرپور فرزند فرزند شیرولی- الشتر
محمدحسن یاراحمدی فرزند نعمت‌الله
خاور دالوند فرزند مرادعلی
سید رحم‌خدا طاهری فرزند سید فتح‌علی
سيدابراهيم طاهري فرزند سيد تاج‌الدين
سکینه فراشی فرزند محمدحسن
محمدعلی حاتموند فرزند روسی
تاجي خشنود فرزند احمد
هزاری ظهرابی‌فرد فرزند سوخته
رحیم شاکرمی فرزند فیض‌الله
حسن پاپی‌زاده‌کاکایی فرزند لطیف
دان‌انار نقدی‌سپهوند فرزند بدربیک
پاپی‌احمد دلیری فرزند ولی
رحیم گودرزی فرزند علی‌جان
جمشید صفی فرزند جواد
رنگین‌طلا زمانی‌وردی فرزند محمدزمان
گل‌دوستی کاکولوند فرزند محمود
صید‌عزیز نقی‌پور فرزند علی‌مراد
محسن موسوی‌نژاد فرزند رجب
فرخی شاهوردی فرزند شیرمحمد
عیسی عاطفی‌خرم فرزند ولی‌خان
رضا رازانی فرزند عبدالله
صید بیرانوند فرزند بارانی
غارتی هراتی فرزند محمدعلی
ولی‌الله موسیوند فرزند شاه‌ولی
آغا‌سلطان ولی‌پور فرزند میرولی
ماه‌بانو آقايی‌زیری فرزند محمد
احمد زمردزاده‌پناهی فرزند یوسف
اسماعیل جوزایي فرزند کنعان
کرم‌الله بیرانوند فرزند آغاجان
نازطلا حسنوند فرزند مومن‌علی
عباس رضازاده فرزند رضا
محمدرضا فضل‌الهی فرزند رحیم
رضا زیتی فرزند فریدون
علی‌محمد (سرتيپ) طولابی فرزند پاپی‌علی
احمد (باباجان) سپهوند فرزند عرب‌بک - از طايفه شمس بيرانوند
فاطمه شاکرمی فرزند کرم‌رضا
بابا‌خان دهقانی فرزند امیرخان- قبرستان فلك‌الدين
صيدعزيز تقي‌پور فرزند علي‌مراد
سيد محمدحسن سيف‌زاده فرزند سيد محمد (پدر سيد محمد سيف‌زاده فيلمساز و كارگردان لرستاني)
احمد نقدیان- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم‌آباد - قبرستان فيروزآباد
محمدعلي اشجع- بروجرد
مهدي فيروزي- فيروزآباد
علی‌جان رحیمی فرزند رحیم‌بک
قدم‌خیر حسنوند فرزند رستم
حاتم شفیعیان فرزند برفی
حسن بروجی فرزند علی
غلامرضا مشایخی‌دستجردان فرزند علی‌اکبر
بهروز جافری فرزند سوخته‌زار
اشدبانو صحرانیا فرزند پیرولی
عذرا پاپی‌الوار فرزند مراد
پروین خدارحمی فرزند الله‌یار
غلام‌رضا حیدری‌ فرزند رحم‌خدا
هاشم رحیمی‌پور فرزند اسرار
عذرا نکوهی فرزند سید علی‌اکبر
کیوان مریدی‌نیا فرزند حجت‌الله
مریم سگوند فرزند جعفر
بهداد آرامش فرزند اسدالله
بسیله ماسوری فرزند پاپی
جهان‌شاه نظامی فرزند ذوق‌علی
دلبر بیرانوند فرزند محمود
سلطان همتی فرزند شرف‌علی
زربانو خوشنام فرزند فتح‌علی
دلبر عباسی‌بیرانوند فرزند موسی
ماه‌سلطان رشیدیان‌دارایی فرزند صیدجعفر
عبدالله رضایی فرزند فردحسین
محمدشا کشوری فرزند ملک
صیدمراد جافرپور فرزند بیگ‌محمد
عروس قلاوند فرزند شامیرزا
رسول هادی‌زاد فرزند همراد
روح‌الله عبدی‌نسب‌ فرزند عبدالله
شیرآقا نورآغایي فرزند نورآغا
مریم کیخسروی فرزند اکبر
مریم بساطی‌شیخ‌آباد فرزند بساط‌بک
معصومه کشوری فرزند علی‌حیدر
وحید ناصری فرزند نورعلی
ماه‌سلطان مرادی‌چگنی فرزند علی‌مراد
صادق فلاح‌زهابی فرزند یارعلی
عبدعلی دریکوندی فرزند خدامراد
بهرام‌خان نظری فرزند شرف‌علی
خداکرم سلیمانی‌نظرآباد فرزند دوست‌مراد
علی نصیری فرزند پاپی‌علی
اکرم سامانی فرزند محمدباقر
محمدعلی بیرانوند فرزند ناصر
آرام دریکوندی فرزند هادی
مریم آدینه فرزند آقا‌ملا
اسماعیل صفریان‌دلاور فرزند ابراهیم
جوزعلی ذوالفقاری‌منش فرزند کربلایي
زهرا یاراحمدی فرزند رحمان
ماه‌سلطان پاپی فرزند علی‌رضا
تاجی خشنود فرزند صید‌محمد
پیام شیخی‌گله‌دار فرزند محمد
سيد مهدي شاهرخي فرزند سيد مجيد - مدير دبيرستان امام خميني (ره) خرم‌آباد
سيد علي‌محمد مواهبي‌طبا‌طبايي فرزند سيد علي‌اكبر - بروجرد
يدالله ياوريان فرزند علي‌رحم
ابراهيم دانايي‌چگني- قبرستان سراب ناوه‌كش چگني
محمدجعفر عبدالهیان فرزند خداکرم
اکرم چنگایی فرزند علی‌رحم
زینت پورزرین‌چغا فرزند صیدجعفر
محمد یعقوبیان فرزند رحمان
یوسف پورجلیل فرزند حسن‌رضا
آغابانو عباسی‌شاکرمی فرزند یوسف
مصطفی رشنوئی فرزند گنج‌علی
رمضان شاهیوندی فرزند جعفر
زینب سپهوند فرزند محمدحسین
مریم پیرداده‌بیرانوند فرزند حسین‌جان
حلیمه سگوند فرزند شعبان‌علی
صیدقاسم صادقی فرزند دوشنبه
مهدی آذرپیوند فرزند رحم‌خدا
دیانا امین فرزند محمدعلی
سامان یاراحمدی فرزند محمد
عزت‌الله چراغ فرزند عوض‌علی
کشور کریمی‌زهابی فرزند صیدکریم
صنم‌خانم شاهرخی فرزند سید فتح‌علی
گوطلا زارهولاندشت فرزند شفه‌آلو
نازطلا عینی فرزند یک‌شنبه
منیژه ولی‌زاده کولیوند فرزند دار‌بلوط
فرخی علیپور‌مرادی فرزند صیدحسن
محمد مرادی فرزند حبیب‌الله
هاجر زیودارنیا فرزند ایمان‌علی
قربان صفری‌مرتی فرزند غلامرضا
علی‌جعفر کیابی فرزند خان‌بابا
صاحبه دولتشاه فرزند پنج‌شنبه
حسن زرینی‌مهر فرزند باقر
دم‌طلا اکبری فرزند پاپی‌احمد
محسن چغلوندبیرانوند فرزند عزیزعلی
جواد بابایی فرزند حجت
قدم‌خیر مرادی فرزند مرادی
مریم شمسی‌فرد فرزند بهمن
ابراهیم شمس فرزند حسن‌علی
گوهر سواخوی فرزند ظهراب
میرعباس امیری فرزند حسین
حجت‌الله بیرانوند فرزند مروت
سکینه فرضی فرزند صیدعباس
سارا پنجی‌پور فرزند علی‌محمد
مهرسا بابایی فرزند امیر
احمد‌علی والی‌نژاد فرزند نور‌علی
مراد نوری‌زاده ... کریم
عزیزالله بابایی ... علی‌محمد
محمدرضا حقانی ... هوشنگ
رضا مهدی‌پور‌علمی ... هادی‌خان
محمدجعفر عبدالهیان ... خداکرم

غنچه زینی‌وند آبدانه ... حبیب‌الله (مادربزرگ محمود، منصور و كريم داودي‌نژاد اوز خبرنگاران و ورزشكاران لرستاني)
فاطمه بهرنگ - بروجرد (مادر فرهاد و شيرزاد داودوندي از خبرنگاران و ورزشكاران لرستاني)
زینب پور‌زرین‌چقا ... صید‌جعفر
خسرو آزادی‌مقدم فرزند علی‌دوست
حسین‌علی جان‌علی‌زاده فرزند کاظم
لوکی رباطی فرزند علی‌رضا
صوفی بیرانوند ... درویش
اردشیر شاکری ... رمضان
رحیم گراوند ... منصور
فرنگیس اسدی‌زاده ... محمد
پروین محمودوند ... خدارحم
حق‌علی هراتی ... ولی
شاهپور آقایی‌پور ... امان‌الله
نصرت زیدی‌میری ... قوچ‌علی
قدرت میرسالاری ... درویش
صادق آذری‌مقدم ... زیت‌علی
ناهید بهاروند ... کرک‌علی
فانوس حاتمی‌شیخی ... علی‌رحم
زهرا حافظی .... نورالدین
علی‌یار محمدیان‌مقدم ... موسی
علی‌اصغر قیاسوند ... اکبر
نعمت‌الله توکل ... محمدرضا
فرخ شیروانی‌بختیاری ... محمدعلی
زینب نصیری‌منش ... محمود
فاطمه حیدری ... نورخدا
مریم شاهرخی ... شیخ‌علی
مسعود شیرازی ... محمدرضا
وجیه‌خانم کاظمی‌زهابی ... عیسی
زهرا محمدی‌راد ... محمدعلی
فتانه نجفی‌پور ... احمدعلی
تاج‌طلا سگوند ... جمعه
علی بیرانوند ... صیدعلی
گوطلا قربانی ... گردل

خبر: كيوان آقايي؛ با تشكر از: فضل‌الله حمزه‌فرد (روابط عمومي سازمان آرامستان‌هاي شهرداري خرم‌آباد)

بازگشت به بالا