یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

فراخوانی هم‌اندیشی مدیران کل آموزش و پرورش لرستان از ابتدای انقلاب تا کنون+ اسامي

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه ‌مصوبه 28 شعبان‌المعظم 1328 قمری در مجلس دوران قاجار تشكيل شد و از سال 1304 نمايندگي خرم‌آباد تشكيل گرديد.

سال 1317 به فرهنگ و در 1343 به آموزش و پرورش تغيير نام داد. در سال 1343 نظام آموزشي قديم از سيكل اول و دوم متوسطه به راهنمايي و متوسطه (دبيرستان) تغيير يافت و در سال 1393 دوباره به شكل سابق برگشت.
***
تاريخ‌هاي انتصاب و انقضاي فهرست مديران آموزش و پرورش لرستان كه در زير آمده شامل روز و ماه نيز هست است كه به دلايلي تنها به ذكر سال‌ها در سايت اكتفا شد(از جمله جلوگيري از سرقت كه متأسفانه برخي سارقان محقق‌نما فهرست كامل را پيدا كرده و با حذف نام مرحوم ضيايي و رضا جايدري آن را به نام خود در كتب يا سايت‌ها منتشر كرده‌اند!)، اما در رونوشت ارسالي به اداره كل آموزش و پرورش لرستان و مراجع ذي‌ربط به صورت كامل ذكر گرديد.

ساير خواندني‌ها و دانستني‌ها در اين زمينه را اگر عمري باقي باشد، بعدها در قالب كتابي به علاقه‌مندان تقديم مي‌نمائيم.

در تاريخ ۲۷ دي ۱۳۶۱ اداره آموزش و پرورش خرم‌آباد تشكيل و از اداره كل آموزش و پرورش لرستان جدا گرديد.
از ۴ شهريور ۱۳۷۰ اين اداره به دو ناحيه تقسيم شد.

فهرست رؤساي آموزش و پرورش لرستان از آغاز تا كنون:

 

نام

انتصاب

انقضا

1

عزيزالله ضيايي

1304

1308

2

محمد اعتضادرازاني

1308

1309

3

اسدالله اسفندياري

1309

1309

4

ابوالقاسم‌رجايي(سرپرست)

1311

1311

5

علي‌اشرف ممتاز

1311

1311

6

نصرالله محمديه

1311

1312

7

حسين محمدي

1312

1312

8

حسين جودت

1312

1312

9

سيدغلام‌حسين معارف

1312

1313

10

اسماعيل پوررسول

1314

1314

11

محمدمهدي رادسرشت

1314

1315

12

سيدمصطفي اخوي

1315

1315

13

فضل‌الله‌بشارت(سرپرست)

1315

1315

14

محمدعلي نصيريان

1315

1317

15

مهدي استوار

1317

1318

16

ابوالخير‌حشمت‌پوردولتشاهي

1318

1318

17

رحمت‌الله پورطبيب

1318

1321

18

محمد اعتضادرازاني

1321

1323

19

محمد همايوني

1323

1326

20

عبدالله سلطان‌مراد

1326

1330

21

سيدحسين بَطحايي

1330

1331

22

محمود ذُكايي

1331

1332

23

محمدمهدي ستوده

1332

1337

24

حسين بيداربخت

1337

1337

25

غلام‌علي‌رمضاني(سرپرست)

1337

1337

26

فتح‌علي‌پورپرويز(مرادي)

1337

1338

27

ولي‌محمد حاتمي

1338

1340

28

فتح‌علي پورپرويز

1340

1343

29

محمدتقي راثي

1343

1344

30

ابوالقاسم مُحاسب

1344

1345

31

كريم ذُكايي

1345

1348

32

علي‌اكبر مينو

1348

1349

33

محمد محسن

1349

1351

34

ملك‌ايرج اميرقهاري

1351

1352

35

محمدمهدي ستوده

1352

1355

36

جعفر فاضل‌فولادي

1355

1355

37

حسن‌پاشا شريفي

1355

1356

38

خليل مؤمني

1356

1357

39

محمدحسن خشنود

1357

1358

40

لطفي(سرپرست)

1358

1359

41

حسن رفعتي‌افشار

1359

1359

42

اسحاق مشكيني

1359

1361

43

خليل دادور

1361

1362

44

محمدعلي امامي

1362

1363

45

حسين ايزدي

1363

1364

46

رجب‌علي ‌ياسمي‌پورتهراني

1364

1364

47

جعفر ‌حسين‌زاده‌ملكي

1364

1367

48

محمد داوودي

1367

1371

49

عباس‌علي محمدخاني

1371

1375

50

محمد علائي‌بوئيني

1375

1376

51

علي‌اصغر اسفنديارپور

1376

1382

52

سيد حسين معصومي

1382

1384

53

محمدرضا ملكشاهي‌راد

1385

1386

54

علي ماكنعلي

1386

1391

55

سيد حجت‌الله كلانتري

1391

1392

56

گودرز كريمي‌فر

1392

 

 

مديران اداره آموزش و پرورش خرم‌آباد از آغاز تا كنون:

 

رئيس آموزش و پرورش خرم‌آباد

انتصاب

انقضا

1

جمشيد حسيني

1361

1362

2

سيد ماشاء‌الله شاهرخي (سرپرست)

1362

1362

3

سيد محمود طاهري (سرپرست)

1362

1362

4

نعمت‌الله پورمند

1363

1366

5

علي پيريايي

1366

1367

6

رحمان بابايي

1367

1370


از ۴ شهريور ۱۳۷۰ اين اداره به دو ناحيه تقسيم شد. مسؤوليت آموزش و پرورش نواحي يك و دو خرم‌آباد تا كنون بر عهده افراد ذيل بوده است:

 

ناحيه يك خرم‌آباد

انتصاب

انقضا

1

سيد ماشاء‌الله شاهرخي

1370

1373

2

مسيب كاشي

1373

1376

3

محمدحسين ‌سهرابي (سرپرست)

1376

1376

4

محمدرضا كُرد(سرپرست)

1376

1376

5

سيدفضل‌الله شاهرخي

1377

1379

6

خداداد حيدري (سرپرست)

1379

1379

7

مجيد صالحي‌نسب

1379

1384

8

غلام‌رضا‌ نوري‌زاده (سرپرست)

1384

1385

9

علي ميرسالاري

1385

1389

10

نادر حسنوند

1389

1391

11

محمد عزيزي

1392

1393

12

اسد عباس‌زاده

1393

 

13

 

 

 

14

 

 

 

 

 

ناحيه دو خرم‌آباد

انتصاب

انقضا

1

كرم بشارت

1370

1371

2

سيدمحسن حجازي

1371

1376

3

حميد بهاروند

1377

1380

4

سيد‌نجم‌الدين ‌موسوي‌زاده

1380

1382

5

سيدمهدي ‌حسيني‌پور

1382

1384

6

حميد رحمان‌پور

1384

1384

7

علي دريكوند

1385

1387

8

ناصر سپهوند

1387

1391

9

نصرت‌الله سهرابي‌زاده

1391

 1394

10

 مجتبي بهمنيان

 1394

 

11

 

 

 

12

 

 

 

 
پژوهش: رضا جايدري/ خرم‌آباد


توضيح:
  اسامي مديران كل آموزش و پرورش لرستان براي اولين بار توسط مرحوم حسام ضيايي مسوول اسبق كارگزيني آموزش و پرورش  در دهه‌هاي 20 و 30 تا مديران دهه 30 گردآوري شد. سپس اين‌جانب (جايدري) با اجازه كتبي و تأييد مدير كل وقت (علي ماكنعلي) و حراست، روابط عمومي و مركز اسناد آموزش و پرورش لرستان، در سال 1390 با مراجعه به بايگاني كارگزيني نواحي يك و دو آموزش و پرورش خرم‌آباد، اسامي مديران را طي 2 ماه از روي پرونده برخي كاركنان بازنشسته (با ساعت‌ها ورق زدن و پيدا كردن نام مديران در زير برگه‌هاي ماموريت يا تشويقي‌هاي صادره براي كاركنان) تكميل و اضافه نمودم.
متاسفانه شماري از سارقان پژوهشي و ادبي، بدون اين كه تلاشي در اين زمينه كرده باشند، اسامي را در سايت‌ها يا با گرفتن برگه‌اي كه من اسامي مديران را در آن قيد كرده و تحويل ادارات آموزش و پرورش دادم، در آثار منتشره به نام خودشان، ثبت و ضبط كردند!
اين‌ چند خط را نوشتم تا ديگران بياموزند: يكي از اصول پژوهش صحيح و از نشانه‌هاي درستكار بودن يك انسان‌، ذكر منبع است، كاري كه برخي سارقان محقق‌نماي امروزي از انجام آن عاجز هستند و سعي دارند خود را با زحمات ديگران مطرح نمايند!

قابل ذكر است فهرست كامل اسامي مديران آموزش و پرورش لرستان در شماره ۸۳ هفته‌نامه "اقتصاد لرستان" سه‌شنبه ۲۷ دي ۱۳۹۰ صفحه ۸ با نام رضا جايدري و مرحوم حسام‌الدين ضيايي (گردآورنده از سال 1304 تا 1339) منتشر شده است و كساني كه پس از اين تاريخ، فهرست مديران را بدون ذكر منبع در آثار خود منتشر كرده‌اند، مرتكب سرقت پژوهشي شده‌اند.

دیدگاه‌ها   

#1 عای نصرتی 1396-04-26 08:31
با تشکر من شنیدم اقای زسیای بنیان گذار اموزشو پرورش استان هم بود به عنوان یه لر افنخار میکنم
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تذكر: نظرات حاوي توهين يا افترا به ديگران، مطابق قوانين مطبوعات منتشر نمي‌شوند

بازگشت به بالا