یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

سند انتقال بخشي از زمين‌هاى هنام الشتر؛ سال 1177
سند انتقال بخشي از زمين‌هاى هنام الشتر در ماه صفر 1213 قمري برابر با مرداد 1177 خورشيدي كه توسط دوست‌محمد، صيدمحمد، خان‌محمد، ملك‌محمد، شيخ‌محمد، علي‌محمد، شاهپور از طايفه طلخون حسنوند از مراد و نجف فرزندان محمدطاهر ساكي خريداري شده است
از آرشيو: ملك‌محمد نظرى

نوشتن دیدگاه

تذكر: نظرات حاوي توهين يا افترا به ديگران، مطابق قوانين مطبوعات منتشر نمي‌شوند

بازگشت به بالا