یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

اداره کل ورزش و جوانان لرستان با موضوع شناسایی پیمانکاران جهت احداث، تکمیل و تعمیر پروژه‌های ورزشی استان لرستان فرخوان داد.
اداره کل ورزش و جوانان لرستان در نظر دارد در راستای ماده 12 قانون برگزاری مناقصات و آئین‌نامه اجرایی آن از کلیــــــــه پیمانکاران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که در زمینه موضوع آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران اداره کل ورزش و جوانان لرستانفراخوان فعالیت داشته و تمایل به همکاری با این اداره کل دارند دعوت نماید با تکمیل و ارسال اسنــــاد فراخوان در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران 1395 شرکت نمایند.

توضیحات
:
1- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 15 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم فراخوان
2- محل دریافت اسناد فراخوان: خرم‌آباد، خیابان غلامرضا محمدی، جنب پارک معلم، اداره کل ورزش و جوانان لرستان کد پستی 49553-68158– واحد دفتر فنی
3- تلفن تماس جهت دریافت اطلاعات: 33319825-066
4- تاریخ تحویل پاکت‌های فراخوان: یک ماه پس از انتشار آگهی نوبت دوم فراخوان
5- آگهی فراخوان بر روی سایت مناقصات کشور و سایت اداره کل ورزش و جوانان لرستان به نشانی
 نیز موجود است.Lorestan.msy.gov.ir
6- محل تحویل پاکت‌های فراخوان: خرم‌آباد، خیابان غلامرضا محمدی، جنب پارک معلم، اداره کل ورزش و جوانان لرستان کد پستی 49553-68158– دبیرخانه اداره کل
7- نحوه اعلام نتایج ارزیابی کیفی: نتایج ارزیابی پس از بررسی اسناد از طریق سایت اداره کل به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.
8- پس از ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و تهیه فهرست هیچ‌گونه اعتراض یا تقاضایی خارج از فراخوان قابل‌پذیرش نمی‌باشد.
9- این اداره کل بر اساس نتیجه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران مختار خواهد بود تا مناقصات عمومی خود را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید.
10- اعتبار فهرست مناقصه‌گران تهیه شده صلاحیت‌دار، حداکثر دو سال خواهد بود.
اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان

بازگشت به بالا