یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

شرکت مخابرات لرستان در راستاي تکریم و تشويق مشتركين به پرداخت به موقع قبوض، به مشترکینی كه قبض تلفن ثابت خود را تا روز 25 هر ماه به صورت غيرحضوري و با سامانه 2000 پرداخت كنند، یک هفته مكالمه رايگان درون‌استانی تلفن ثابت به ثابت هديه مي‌دهد.
به گزارش روابط عمومی شركت مخابرات لرستان، از ماه جاری كليه مشتركين تلفن ثابت شرکت مخابرات لرستان كه قبض تلفن خود خود را تا 25 هر ماه از طریق سامانه 2000 پرداخت كنند، مشمول طرح «یک هفته مکالمه رایگان‌» مي‌شوند.
اين مكالمه رايگان، نيازمند فعال‌سازي توسط مشترك نمی‌باشد، لذا مشتركين به محض پرداخت قبض خود با سامانه 2000 و وصول وجه توسط شرکت‌، سیستم به صورت اتوماتیک هدیه یک هفته مکالمه رایگان را برای این مشترک فعال می‌کند.

بازگشت به بالا