یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

به اطلاع کلیه هیات‌های ورزشی، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌رساند اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان در نظر دارد در راستای اجرای «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» تعدادی از اماکن ورزشی را به شرح ذیل واگذار نماید.
 
شرایط عمومی مزایده:
1-قبول پیشنهادات و تکمیل مدارک و درخواست کتبی تا پایان روز 18 آذرماه 95
2-میزان سپرده شرکت در مزایده ارائه ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ 5 درصد کل نرخ پایه یکسال یا ارائه چک تضمین شده در وجه اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان به همان میزان می‌باشد. به پیشنهادات فاقد سپرده شرکت در مزایده و سپرده‌های مخدوش و کمتر از میزان مقرر و چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3-ترتیب پیشنهادات: تضمین شرکت در مزایده در پاکت الف – قیمت پیشنهادی و سایر مدارک در پاکت ب – و هر دو پاکت در پاکت ج به‌صورت لاک و مهرشده بایستی در موعد مقرر به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان واقع در خرم‌آباد خیابان غلامرضا محمدی و یا اداره شهرستان تحویل داده شود و رسید دریافت نماید. ضمناً نام متقاضی و مکان ورزشی موردنظر باید روی پاکت قید شود.
4-پرداخت کلیه هزینه‌های مصرفی (تلفن، آب، برق، گاز) و عوارض سالیانه شهرداری، مالیات، دستمزد و بیمه کارکنان و بیمه مکان مورد اجاره بر عهده مستأجر است و اداره کل ورزش و جوانان هیچ تعهدی در قبال آن‌ها ندارد.
5-برنده مزایده موظف است ظرف یک هفته ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات را تحویل دهد در غیر این صورت ضمانت‌نامه شرکت در مزایده ضبط می‌شود؛ و مورد اجاره به نفر دوم واگذار خواهد شد.
6-پرداخت هزینه کارشناسی و آگهی‌های درج‌شده در روزنامه بر عهده برنده مزایده می‌باشد. (قدرالسهم)
7-اداره کل ورزش و جوانان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
8-برنده مزایده مکلف است مکان مورد اجاره خود را بیمه مسئولیت مدنی نماید.
9-درصورتی‌که هیئت‌های ورزشی و سایر اشخاص حقوقی متقاضی باشند کلیه اسناد بایستی با مهر و امضاء روسای مربوطه تحویل داده شوند.
10-برنده مزایده مکلف است در راستای نگهداری و بهره‌برداری صحیح از تأسیسات و تجهیزات فنی از قبیل موتورخانه، سیستم سرمایشی و گرمایشی، تصفیه‌خانه و غیره ظرف مدت دو هفته پس از تحویل مکان نسبت به عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت‌دار مورد تأیید اداره کل اقدام نماید.
11-هر متقاضی می‌تواند در یک یا چند مزایده شرکت و فقط در دو مورد به‌عنوان برنده مزایده انعقاد قرارداد نماید.
12- مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری 18 آذرماه 95 می‌باشد.
13-لازم به ذکر است تاریخ بازگشایی پاکات شهرستان‌های خرم‌آباد و بروجرد مورخ 20 آذرماه 95 – شهرستان‌های پل‌دختر، الشتر و نورآباد مورخ 21 آذرماه 95– شهرستان‌های ازنا، الیگودرز، کوهدشت و دورود در مورخ 22 آذرماه 95 انجام می‌شود.
14- مستأجر ملکف است مفاد قرارداد را تماماً به اجرا در آورد
  1. جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعت اداری با شماره تلفن 09167466500 آقای رشیدی تماس حاصل فرمایید. 
یادآوری:
1: حداقل سن شرکت‌کننده در مزایده 25 سال تمام می‌باشد.
2: حداقل داشتن مدرک دیپلم برای شرکت‌کنندگان در مزایده الزامی می‌باشد.
3: داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان ضروری می‌باشد.
4: انعقاد قرارداد جدید بعد از انقضای قرارداد قبلی می‌باشد.
5: طبقات بالای سالن‌های ورزشی جزء قرارداد نمی‌باشند و کلیه هزینه‌های مصرفی (آب، برق، تلفن، گاز) طبقات بالای اماکن ورزشی بر عهده مستأجر طبقه پایین می‌باشد.
6: شرکت‌کنندگان می‌توانند برگ پیشنهاد قیمت را از ادارات شهرستان یا اداره کل دریافت و پاکات لاک و مهر شده شرکت در مزایده را تحویل اداره ورزش و جوانان شهرستان یا اداره کل نمایند.
7: خرید خدمات با درخواست ادارات شهرستان‌ها و با هماهنگی و موافقت اداره کل انجام خواهد گرفت و هزینه به‌صورت نیم بهاء با مستأجر محاسبه خواهد شد.
 
  
لیست اماکنی که برای اولین بار به مزایده گذشته شده‌اند

  

ردیف

نام سالن

نام شهرستان

قیمت پایه کارشناسی- ریال

وضعیت متقاضی

1

سالن کوثر

خرم‌آباد

18/000/000

هیات

2

سالن روستایی رباط نمکی

خرم‌آباد

7/200/000

آزاد

3

سالن فریبرز فرشاد

خرم‌آباد

5/400/000

آزاد

4

زمین چمن مصنوعی شماره 3

خرم‌آباد

12/000/000

آزاد

5

زمین چمن مصنوعی شماره 2

خرم‌آباد

15/000/000

آزاد

6

استخر امام علی (ع)

خرم‌آباد

95/000/000

حیات

7

سالن شهید سبزی پرور

خرم‌آباد

26/400/000

آزاد

8

خانه بوکس

خرم‌آباد

1/800/000

الزاماً هیات

9

خانه ژیمناستیک

خرم‌آباد

20/000/000

الزاماً هیات

10

خانه پینگ‌پنگ

خرم‌آباد

1/000/000

الزاماً هیات

11

سالن پشت بازار

خرم‌آباد

6/000/000

آزاد

12

خانه رزمی

خرم‌آباد

4/800/000

الزاماً هیات

13

خانه کشتی 3000 نفره

خرم‌آباد

14/400/000

الزاما هیات

14

خانه وزنه‌برداری

خرم‌آباد

1/200/000

الزاماً هیات

15

زمین چمن گلدشت شرقی

خرم‌آباد

1/500/000

آزاد

16

سالن رازان

خرم‌آباد

2/000/000

آزاد

17

سالن طالقانی

بروجرد

15/600/000

آزاد

18

سالن شهید گودرزی

بروجرد

3/000/000

هیات

19

زمین چمن مصنوعی شهید گودرزی

بروجرد

2/000/000

آزاد

20

سالن الغدیر بانوان

بروجرد

15/600/000

آزاد

21

زمین چمن مصنوعی

دوره چگنی

2/000/000

آزاد

22

سالن محبین

کوهدشت

2/000/000

آزاد

23

سالن تختی

کوهدشت

2/400/000

آزاد

24

سالن بانوان شهید بهشتی

کوهدشت

4/200/000

آزاد

25

سالن تازه‌آباد

کوهدشت

8/400/000

آزاد

26

سالن درب گنبد

کوهدشت

2/000/000

آزاد

27

زورخانه امام

کوهدشت

1/100/000

آزاد

28

سالن رومشکان جدید

رومشکان

6/300/000

آزاد

29

سالن رومشکان قدیم

رومشکان

7/200/000

آزاد

30

سالن سیلاخور

دورود

7/200/000

آزاد

31

سالن بانوان

دورود

6/600/000

آزاد

32

سالن شهید صیاد شیرازی

دورود

7/200/000

آزاد

33

استخر چمران

نورآباد

70/000/000

آزاد

34

سالن نفت حاج عمران

نورآباد

9/000/000

آزاد

35

سالن کشتی نورآباد

نورآباد

4/000/000

آزاد

36

استخر الشتر

الشتر

70/000/000

هیات

37

سالن فیروزآباد

فیروزآباد

7/200/000

آزاد

38

سالن امام خمینی

معمولان

3/100/000

آزاد

40

استخر کوثر

خرم‌آباد

85/000/000

آزاد

 

1

کوی ارتش

خرم‌آباد

23/400/000

آزاد

2

روستای دارایی

خرم‌آباد

6/500/000

آزاد

3

روستای ده محسن

خرم‌آباد

5/900/000

آزاد

4

روستای ده نوروز

خرم‌آباد

2/000/000

آزاد

5

روستای ویسیان

خرم‌آباد

2/400/000

آزاد

6

سالن کشتی زاغه

خرم‌آباد

500/000

آزاد

7

سالن تنیس زاغه

خرم‌آباد

500/000

آزاد

8

سالن والیبال زاغه

خرم‌آباد

500/000

آزاد

9

سالن سپیددشت

خرم‌آباد

500/000

آزاد

10

زمین چمن سپیددشت

خرم‌آباد

1/000/000

آزاد

11

زمین چمن بیرانشهر

خرم‌آباد

2/600/000

آزاد

12

سالن بیرانشهر

خرم‌آباد

2/400/000

آزاد

13

سالن گل سفید

خرم‌آباد

2/100/000

هیات

14

چمن مصنوعی

بروجرد

2/400/000

هیات

15

سالن وزنه‌برداری

بروجرد

1/800/000

هیات

16

سالن بوکس

بروجرد

1/600/000

هیات

17

سالن کشتی

بروجرد

1/200/000

هیات

18

سالن تیروکمان

بروجرد

1/800/000

هیات

19

سالن حجاب

بروجرد

9/600/000

آزاد

21

چمن استادیوم بیات

بروجرد

6/000/000

آزاد

22

سالن تختی (کشتی)

بروجرد

1/800/000

آزاد

23

سالن حسینی

بروجرد

1/800/000

آزاد

24

سالن جعفرآباد (فنی و حرفه‌ای)

بروجرد

2/300/000

آزاد

25

سالن امام علی (ع)

بروجرد

15/600/000

آزاد

26

سالن سلیمانی

کوهدشت

2/500/000

هیات

27

زمین چمن شماره یک

کوهدشت

3/300/000

هیات

28

زمین چمن شماره دو

کوهدشت

3/300/000

هیات

29

سالن کونانی

کوهدشت

2/900/000

آزاد

30

سالن کشتی نعمت پور

کوهدشت

2/000/000

هیات کشتی

31

سالن گراب

کوهدشت

2/400/000

آزاد

32

سالن شهید نعمتی

پل‌دختر

7/200/000

آزاد

33

سالن تنومند

پل‌دختر

3/500/000

آزاد

34

سالن تنیس شهدا

پل‌دختر

1/200/000

آزاد

35

خانه کشتی

پل‌دختر

1/200/000

الزاماً هیات

36

سالن کشتی تختی

پل‌دختر

3/600/000

آزاد

37

سالن فنی حرفه‌ای معمولان

پل‌دختر

1/200/000

آزاد

38

سالن بانوان

پل‌دختر

5/400/000

آزاد

39

زمین چمن

پل‌دختر

3/500/000

آزاد

40

سالن چمن سلطان

الیگودرز

2/150/000

آزاد

41

سالن مسابقات شهید بخشی

الیگودرز

4/800/000

آزاد

42

سالن سید علی موسوی

الیگودرز

2/400/000

آزاد

43

سالن شاپورآباد

الیگودرز

2/400/000

آزاد

44

زورخانه

الیگودرز

2/400/000

هیات

45

سالن بوکس

الیگودرز

2/400/000

هیات

46

سالن شول‌آباد

الیگودرز

1/200/000

آزاد

47

سالن تختی

دورود

3/600/000

هیات

48

سالن شهدا

دورود

4/800/000

هیات

49

زمین چمن

دورود

4/800/000

هیات

50

سالن کامیونداران 1

دورود

8/400/000

آزاد

51

سالن بوکس

ازنا

2/000/000

هیات

52

سالن شهید بهشتی

ازنا

4/800/000

آزاد

53

سالن تربیت‌بدنی

ازنا

1/800/000

هیات

54

زمین چمن

ازنا

3/500/000

هیات

55

سالن گرجی

ازنا

1/500/000

آزاد

56

سالن مومن‌آباد

ازنا

2/000/000

آزاد

57

سالن تختی

ازنا

4/800/000

آزاد

58

سالن نفت

الشتر

10/800/000

هیات

59

زمین چمن

الشتر

3/000/000

آزاد

60

سالن کشتی شهید جهان‌بخش ندری

الشتر

2/000/000

هیات

61

سالن بانوان

الشتر

6/000/000

آزاد

62

سالن مورانی

پل‌دختر

5/400/000

آزاد

نوشتن دیدگاه

تذكر: نظرات حاوي توهين يا افترا به ديگران، مطابق قوانين مطبوعات منتشر نمي‌شوند

بازگشت به بالا