پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در کنار امام آرام گرفت بحث درباره پیکر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در کنار امام آرام گرفت http://yaftenews.ir/gallerypic/social/16401-pic-rafasanjani.html Wed, 24 May 2017 02:58:32 +0430 JComments شهروند1 گفت: http://yaftenews.ir/gallerypic/social/16401-pic-rafasanjani.html#comment-74765 شهروند1 Wed, 11 Jan 2017 19:00:21 +0330 http://yaftenews.ir/gallerypic/social/16401-pic-rafasanjani.html#comment-74765