گزارش تصویری: توقف خیبر خرم‌آباد در دیدار خانگی مقابل فولاد یزد بحث درباره گزارش تصویری: توقف خیبر خرم‌آباد در دیدار خانگی مقابل فولاد یزد http://yaftenews.ir/gallerypic/sport/16352-yazd-khaibaar.html Wed, 24 May 2017 02:57:04 +0430 JComments حسین راد گفت: http://yaftenews.ir/gallerypic/sport/16352-yazd-khaibaar.html#comment-74549 حسین راد Sat, 07 Jan 2017 11:03:33 +0330 http://yaftenews.ir/gallerypic/sport/16352-yazd-khaibaar.html#comment-74549 خرم آباد مدرن گفت: http://yaftenews.ir/gallerypic/sport/16352-yazd-khaibaar.html#comment-74532 خرم آباد مدرن Sat, 07 Jan 2017 07:09:18 +0330 http://yaftenews.ir/gallerypic/sport/16352-yazd-khaibaar.html#comment-74532 سعید گفت: http://yaftenews.ir/gallerypic/sport/16352-yazd-khaibaar.html#comment-74527 سعید Sat, 07 Jan 2017 00:59:35 +0330 http://yaftenews.ir/gallerypic/sport/16352-yazd-khaibaar.html#comment-74527